Home Tagy Články označené "Sušice"

Sušice

Město Sušice, často též nazývané „Brána Šumavy“, leží v nadmořské výšce 465 m ve Svatoborské vrchovině. Bývalé královské město se rozprostírá po obou březích kdysi zlatonosné řeky Otavy na ploše 16,6 km2 a žije zde okolo 11 500 obyvatel. Sušice leží v Plzeňském kraji a od r. 2003 je obcí s rozšířenou působností pro 30 obcí. Město nabízí řadu možností kulturního, sportovního i rekreačního vyžití. Velké množství hotelů, penzionů a restaurací v Sušici a okolí je připraveno nabídnout své služby. V části města byla vyhlášena městská památková zóna s mnoha zajímavými stavbami a objekty. Pro okolí Sušice je typická pěší turistika, cykloturistika, vodní turistika a hipoturistika. Sušice je jedním z východisek do oblasti centrální Šumavy. Leží v předhůří Šumavy na křižovatce turistických tras a na okraji Národního parku Šumava. Variant výletů na Šumavu je opravdu mnoho a jistě se stanou nezapomenutelným zážitkem.

Dožínky Plzeňského kraje se uskutečnily posedmé a letos byly spojeny s Farmářskými trhy, které se v Sušici konaly jako jedny z prvních v našem kraji vůbec. Tradiční dožínková slavnost spojená s farmářskými trhy přilákala na náměstí v Sušici stovky lidí. Oslavy vyvrcholily předáním dožínkového věnce hejtmanovi kraje a dožínkové kytice starostovi Sušice.

Předání dožínkového věnce a kytice

Farmářské trhy vítaly první návštěvníky už v osm hodin ráno, v deset hodin se o hudební program na pódiu postarala kapela Budvarka. Samotnou dožínkovou slavnost pak v 11 hodin zahájil hejtman Josef Bernard a starosta města Sušice Petr Mottl.  Dožínkový průvod, který krátce po půl dvanácté za doprovodu Solovačky vyrazil z lokality Na Fufernách,   prošel městem a v poledne už ho přivítalo zaplněné náměstí.

Na pódiu pak v rámci tradice hejtman převzal dožínkový věnec a starosta dožínkovou kytici. Jako poděkování za sklizeň předal pak Josef Bernard žencům sud piva s názvem Nuželický ležák z místního pivovaru U Švelchů a starosta Petr Mottl sud Plzeňského Prazdroje. Nechybělo ani požehnání od faráře, kterého se ujal farář sušické farnosti Marek Antoni Donnerstag. Pak už nic nebránilo tomu narazit darované sudy a rozdat pivo jak chase, která sklidila úrodu, tak návštěvníkům. Na pódiu se odpoledne ještě vystřídal soubor Otavěnky s pěveckým sborem Svatobor a ve 14:00 hodin bouřlivým potleskem přivítalo publikum Jakuba Smolíka.

Desková hra dáma je v našich končinách poměrně rozšířená. O tom, že existuje mnoho druhů dámy hraných v různých zemích, nás většinou netrápí, pokud ovšem nepatříme mezi profesionální hráče. U nás nejhranější variantou je česká dáma, a tak ani nepřekvapí, že se v této hře hrají turnaje i mistrovství.  Tím termínově nejbližším je Pošumavský propagační turnaj v české dámě.

Jeho II. ročník se koná už tuto sobotu a neděli 19. – 20. 8. 2017  ve Svatoboru a Buděticích na Sušicku. Systém hry na tomto  turnaji bude určen až na místě podle počtu účastníků tak, aby nebylo potřeba počítače. Hrát se tedy bude buď na krátký čas každý s každým nebo na skupiny s postupem. Součástí druhé části jako překvapení bude hra na atraktivní šachovnici se skutečnými kameny přímo z řeky Otavy. Organizátoři slibují, že si na ní zahrají opravdu všichni.

Časový rozvrh turnaje:

Sobota 19. 8. 2017

10.00 – 10.30 – sraz v Rabí na náměstí 10.30 – odjezd na Svatobor – cca 15km (webová stránka rozhledny) 11.00 – zahájení první části turnaje 13.00 (cca)  – oběd a výstup na rozhlednu 15.00 (cca)  – dokončení první části 17.00 – odjezd na zámek v Hrádku – asi 4km:  – show v podobě vloženého turnaje družstev na venkovní šachovnici  + průběžně večeře,  20.00  – odjezd zpět do Rabí

Neděle 20. 8. 2017

10.00 – sraz v Buděticích (2km) v sídle firmy Vebor  10.30 – zahájení druhé části turnaje, podle počasí a přání účastníků uvnitř nebo venku,  15.00 – 16.00 – předpokládaný závěr.

Dožínky Plzeňského kraje a Farmářské trhy, které se uskuteční v sobotu 19. srpna 2017 na náměstí v Sušici. Ukončení sklizně a poděkování za úrodu je tento rok spojeno s farmářskými trhy, které se konaly jako jedny z prvních v celém regionu a na náměstí Svobody budou začínat už v 8 hodin.

ilustrační foto

Jejich součástí bude ochutnávka oceněných Regionálních potravin Plzeňského kraje. Na dožínkách nebude chybět ani tradiční dožínkový průvod, krojovaní zpěváci a muzikanti, koňské povozy, ženci a děvečky nesoucí dožínkový věnec a dožínkovou kytici. Věnec i kytice budou pak předány hejtmanovi Plzeňského kraje a starostovi Sušice. Celou akci doprovází pestrý kulturní program.

  • Farmářské trhy v Sušici – trhy s farmářskými produkty a doprovodným kulturním programem na sušickém náměstí. Tentokrát s “ Ochutnávkou rybích specialit“. Zahraje dechová kapela Solovačka od 10:00 do 12:00 hodin.
  • Program na náměstí Svobody v Sušici: od 8:00 – 15:00 hodin – Farmářské trhy,  Ukázka řemesla bednářů Plzeňského Prazdroje. Od 10:00 hodin – Budvarka, od 11:00 hodin – Folklorní soubory Šumavánek a Šumava, od 12:00 hodin – Otavěnky, od 13:15 hodin – Pěvecký sbor Svatobor, od 14:00 hodin – Jakub Smolík, koncert.
  • Program Na Fufernách v Sušici: od 11:00 hodin – Solovačka, Ukázky dožínkové vazby a zdobení vozů, Ochutnávky Regionálních potravin Plzeňského kraje, od 11:30 hodin – Začátek dožínkového průvodu s Otavěnkami, Solovačkou, Divadlem Schody, Hartmanickým ochotnickým divadlem TYL, Folklorními soubory Šumava a Šumavánek. Trasa dožínkového průvodu: Na Fufernách, Příkopy, Mostní, náměstí Svobody.

Město Sušice pořádá pravidelně vždy v pondělí pravidelné komentované prohlídky města s průvodcem určené pro individuální návštěvníky, a to vždy ve dvou okruzích. Sraz zájemců je před místní radnicí. Dopolední okruh začíná v 10 hodin, odpolední pak ve 14 hodin.

Prohlídky pořádá Městské informační centrum Sušice a jsou zcela zdarma. První  městský okruh vede po levém břehu řeky Otavy. Při procházce účastníci uvidí: Kámen neštěstí, Sušický mechanický betlém, Starý židovský hřbitov, Příkopy, radniční věž.  Druhý městský okruh naopak vede po pravém břehu řeky Otavy a  návštěvníky při procházce seznámí s takovými zajímavostmi, jako je Křížová cesta, kaple Anděla Strážce, škola a pomník T. G. Masaryka, Památník odboje, hřbitovní kostel Panny Marie nebo sušické pivovarnictví – Pivovar Sušice.

Více než padesát vybraných židovských památek v Čechách, na Moravě a ve Slezsku bude otevřeno v neděli 13. srpna 2017 v rámci oficiálního prvního ročníku Dne židovských památek v ČR. Návštěvníci budou moci zhlédnout také hřbitovy a synagogy, které nejsou volně přístupné, nebo prošly v posledních letech nákladnou rekonstrukcí. 

V Plzeňském kraji to bude také synagoga v Podmoklech u Sušice. Synagoga v Podmoklech bude otevřena tento den od 10:00 do 17:00 hodin. Podmokelská synagoga je poprvé zmiňována v soupisu Židů žijících v r. 1723 na statcích Dlouhá Ves a Podmokly. O rekonstrukci objektu a jeho využití se v současnosti stará Spolek pro obnovu synagogy v Podmoklech, založený v září roku 2015.

„Ačkoliv je Den židovských památek zaměřen především na regionální památky, v Praze budou moci návštěvníci za zvýhodněné vstupné navštívit Jeruzalémskou synagogu, kde jsou umístěny expozice dokumentující obnovu židovských hřbitovů a synagog po roce 1990,“ uvedl Pavel Veselý, hlavní koordinátor akce. Zároveň dodal, že mezi letos zpřístupněnými objekty návštěvníci naleznou například židovský hřb

Interiér synagogy v 1. patře

itov v Kolíně, který lze po Starém židovském  hřbitově v Praze považovat za druhý nejvýznamnější židovský hřbitov v České republice.

Do Dne židovských památek je zapojeno i 15 nedávno rekonstruovaných objektů z projektu Revitalizace židovských památek 10 hvězd, které bude možné navštívit za zvýhodněné vstupné. Památky budou přístupné většinou od 10:00 -17:00 hodin. Pokud celodenní otevření není z různých důvodů možné, bude památka přístupná alespoň v části uvedeného času. Konkrétní otevírací časy budou uvedeny v týdenním předstihu v každém detailu památky v mapě lokalit. Akci pořádá Židovská obec v Praze ve spolupráci se Správou budov a hřbitovů a. s. Matana, Federací židovských obcí v ČR, Židovskou obcí v Brně a Židovskou obcí v Teplicích. Konání Dne židovských památek je podpořeno příspěvkem Nadačního fondu obětem holocaustu a Ministersva kultury ČR.

Většina židovských obcí na území dnešní České republiky zanikla kvůli holocaustu a také v důsledku poválečných emigračních vln. Synagogy a židovské hřbitovy byly opuštěny a chátraly. Během druhé světové války bylo nacisty vypáleno a zbořeno nebo v závěrečných bojích zničeno na 70 synagog. Dalších 105 synagog bylo zbořeno během čtyřicetiletí komunistického režimu. Hřbitovy a jiné památky byly soustavně a systematicky ničeny. Teprve po listopadu 1989 bylo možné poprvé přikročit k dokumentaci a záchraně zbylých památek.

Do dnešní doby se tak dochovalo kolem 200 synagog a 370 židovských hřbitovů. Tyto památky jsou ve vlastnictví některé z deseti židovských obcí nebo Federace židovských obcí v ČR, ale také ve vlastnictví měst, církví i soukromých majitelů. Židovská obec v Praze, která má ve svém vlastnictví 30 synagog a 175 židovských hřbitovů na území někdejšího Středočeského, Východočeského a Jihočeského kraje, patří mezi nejvýznamnější investory při rekonstrukci židovských památek.

Federace židovských obcí v ČR získala v  projektu Revitalizace židovských památek v ČR dosud největší grant na záchranu židovských památek v České republice v poválečné době (280 milionů Kč – 85 % pochází z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 15 % z rozpočtu českého státu). Díky tomu se podařilo rekonstruovat, restaurovat a zachránit patnáct významných historických budov na deseti místech v Čechách, na Moravě i ve Slezsku.

V sušické nemocnici se od září nově otevře psychiatrická ambulance. Ordinovat zde bude MUDr. Eva Jílková, atestovaná lékařka, která má více než 11 letou praxi v Klatovské nemocnici. Psychiatrická ambulance bude v provozu v zadní budově v areálu nemocnice. V následujících měsících zde budou vznikat další ambulance lékařů-specialistů.

Od 1.září bude v sušické nemocnici v provozu psychiatrická ambulance, ve které bude ordinovat MUDr. Eva Jílková. Pro sušickou nemocnici je ordinace s tímto profesním zaměřením novinkou. Ambulance bude mít otevřeno vždy v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin.

MUDr. Eva Jílková

Zájemci o návštěvu se mohou objednávat již nyní na telefonním čísle: 734 792 285. MUDr. Eva Jílková má momentálně dva dny v týdnu ordinuje v plzeňské ordinaci, předtím 11 let pracovala na Psychiatrickém oddělení Klatovské nemocnice. Do nově otevřené ordinace mohou docházet pacienti s rozsáhlým spektrem psychiatrických diagnóz.

„Například s poruchami nálady, úzkostnými poruchami, s psychotickým onemocněním, organickým postižením mozku, včetně pacientů s poruchami paměti, dále pacienty závislé na alkoholu, návykových látkách či hracích automatech, osobnostní problematikou. Nabízíme také možnost využít krizové intervence,“ vysvětluje Eva Jílková. Ta promovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2006, přičemž od začátku své profesní dráhy se věnuje psychiatrii. Pro tento obor se rozhodla již ve čtvrtém ročníku studia medicíny.

Psychiatrická ambulance bude v provozu v zadní budově v areálu nemocnice, kde již nyní funguje ORL ordinace a pracuje zde logoped. Vedení sušické nemocnice plánuje, že během tohoto a příštího roku otevře v této budově ještě další ambulance.

 

Podvečerní barokní slavnost na zámku Hrádek u Sušice, která opět přinese řadu nevšedních zážitků, se koná v pátek  4. 8. 2017.  Celý zámecký areál bude od 15 do 17 hodin uzavřen. Od 17 hodin bude vstup možný pouze se vstupenkou na Barokní slavnost.

Připraveny jsou ukázky barokních tanců a šermu, ukázky historického sokolnictví i barokní vůně. Budete moci ochutnat pokrmy připravené dle původních receptur, poslechnout si barokní duchovní hudbu, zhlédnout představení divadla Studna, ohňovou show a nezbytný barokní ohňostroj!

Zámek v Hrádku nedaleko Sušice je po dlouholetých a rozsáhlých opravách znovu otevřen. Stavba pochází z počátku 14. století a její  erbovní galerie  je v současnosti jednou z nejvýznamnějších v západních Čechách. Na zámku bylo zřízeno i Muzeum Františka Pravdy, který je jednou z významných osobností hrádecké historie. Je zde umístěna expozice liturgických předmětů a ornátů, které mají vztah k zámecké kapli, archeologické vykopávky z nejstaršího období historie Hrádku, dobové fotografie zámku aj.

Program barokní slavnosti:

18,00 zahájení (hlavní vstup před zámkem)

18,20 – 21,00 volný korzovací program po zámeckém areálu

Barokní tance s ukázkou šermu – En Garde!

Historické sokolnictví – Sokolnická společnost Teir

„Duchovno v době barokní“ – hudba pro soprán a varhany – Ondřej Bernovský, Zuzana Zaimlová

Barokní alchymická parfumerie  – Petra Hlavatá

Ochutnávka barokních pokrmů – Olga Kaderová

Animace na chůdách – Divadlo Studna

21,00 – oblékání tanečnice do šatů z období kolem roku 1720 – En Garde! (nádvoří zámku)

21,20 – 21,40 – divadelní představení na chůdách „Ptáci“ – Divadlo Studna (nádvoří zámku)

cca 21,45 – ohňová show – Palitchi (park)

do 22 hodin – barokní ohňostroj – Theatrum Pyrotechnicum (park)

 

Ani v letních měsících neopomíná skupina Monkey Business své fanoušky a připravila pro ně několik koncertů. Jedním z nich bude 4. srpna od 19:30 vystoupení v sušickém klubu PDA. Spolu s Monkey Business vystoupí na koncertě také skupiny PSH a Pub Animals.

„Co více říci k Sušici, než že se nemůžeme dočkat a strašně se těšíme? Je to rodiště našeho kapelmajstra Romana Holého, všichni z kapely tam jezdíme a pro mě osobně je Sušice druhý domov. Těšíme se i na naši tamní fanouškovskou základnu,“ říká zpěvák kapely Monkey Business Matěj Ruppert.

Respektované hudební seskupení kolem multiinstrumentalisty, skladatele a producenta Romana Holého s výraznými hlasy Matěje Rupperta a Terezy Černochové oslavilo letos v květnu 17 let svojí existence na narozeninovém koncertě Kavárna de Luxe v pražských Žlutých lázních. Zde také obdrželi Zlatou desku za album Sex and Sport? Never!, které vyšlo v roce 2015. Toto album vyšlo navíc letos v květnu v nové – remixové – podobě. Jedenáct různých hudebních pohledů na skladby z alba Sex and Sport? Never! nabízí novinka od producenta a dlouholetého spolupracovníka Romana Holého Ecsona Waldese, který s tvorbou remixů oslovil zajímavé mladé kapely a producenty.

Režisér Tomáš Bařina  natáčel v sušické nemocnici svůj seriálový debut s názvem Vzteklina. Točilo se za plného provozu nemocnice, režisér si pochvaloval spolupráci se zdravotnickým personálem i místními lidmi. Na nemocničních chodbách odříkávaly své dialogy české herecké hvězdy jako je například Kryštof Hádek nebo Filip Čapka.

Klíčovou scénu svého seriálového debutu s názvem Vzteklina natáčel v sušické nemocnici režisér Tomáš Bařina. „Během tohoto obrazu vypluje na povrch rozuzlení, které ukazuje motivaci k činu hlavní záporné postavy série,“ uvedl. To už měl za sebou 52 natáčecích dní a podle svých slov mu zbývá natočit ještě zhruba třetinu seriálu. Příběh Vztekliny je situován do šumavské vesnice, kde se objevují nakažená zvířata. V seriálu, který podle tvůrců slibuje šest hodin permanentního napětí plného tajemna, se skrývají děsivé příběhy poválečné česko-německé historie vesnice.

Zhruba polovina děje je situována do šumavských exteriérů. Bařina, který je tvůrcem celovečerních trháků jako například Bobule nebo Román pro muže ocenil spolupráci se zdejším zdravotnickým personálem.

„Několikrát jsem točil v nemocnicích a je to vždy náročné. Hodně záleží na personálu a jeho vstřícnosti. Nechtěl bych marodit, ale ti, kteří tu musí ležet, jsou ve velice příjemném prostředí a je o ně dobře postaráno,“ dodal režisér. Ocenil i různé nahodilosti, které vznikly za plného provozu nemocnice a ve scénáři nebyly. „Když běží kamera a vystoupí z výtahu zmatený pacient, tak je to často i ku prospěchu celého záběru, i kdyby se do filmu měl dostat pouze zvuk,“ dodal.

Jako skvělou označil režisér i spolupráci s lidmi po celé Šumavě. „Je to paráda. Kam přijedeme, tam zapadneme a rozumíme si. Hodně lidí nám hraje v komparzu. Všichni jsou velice přívětiví, přátelští a chtějí nám pomáhat,“ uvedl. S tím souhlasila i hlavní herecká hvězda seriálu Kryštof Hádek. „Obecně chovám velkou úctu k personálu v nemocnicích. I v rodině máme lékaře,“ řekl Hádek, který se na přání vyfotil i se sušickými sestřičkami.

V seriálu hraje virologa Pavla Rogla, který má za úkol nalézt příčinu nákazy vzteklinou a dohlédnout na vakcinaci. Vedle toho je také pověřen vypracováním odborného posudku pro tým kriminalistů vyšetřujících záhadnou dvojnásobnou vraždu, která se stala v okolních lesích. Nelze totiž vyloučit, že vražedné běsnění má spojitost právě s nákazou. V souvislosti s natáčením si pochvaluje výběr lokací.

„Mám rád Šumavu, jezdili jsme sem s rodiči od dětství na chalupu u Železné Rudy. Byl jsem zde i na různých táborech. Nejvíce si ale pamatuji, když jsme sjížděli Vydru z Čeňkovy Pily. V poslední době sem jezdím na dětské dny, které u Sušice organizuje Roman Holý,“ upřesňuje Hádek, který vedle natáčení stíhá v červenci i představení v pražském Studiu Dva.

V triptychu si zahraje i známý pražský herec Jan Vlasák: „Příběh popisuje problémy související s odsunem sudetských Němců. Více ale nechci prozradit,“ uvedl Vlasák. Také on jezdí rád na Šumavu a to již dlouhá desetiletí. „Pamatuji, když byla Kvilda panenské území, kam jsme jezdili stanovat. Bylo to něco nádherného. Byl zde obchod, kde se prodávalo pivo a cigarety a mohli se tu nechávat dopisy,“ doplnil Vlasák. Nyní má Šumavu spojenou především s Lipnem, kde má chalupu jeho kamarád, herec Zdeněk Maryška.

„Jsem rád, že prostředí sušické nemocnice je pro filmaře atraktivní. Vždyť se nedávno objevila v obou řadách  momentálně nejsledovanějšího seriálu současnosti Policie Modrava, režiséra Jaroslava Soukupa,“  uzavřel ředitel sušické nemocnice Petr Čapek.

Filmový štáb se nejvíce pohybuje na Sušicku, zejména v obci Dolní Těšov, což je seriálová obec s názvem Bučina. Právě zde se začnou objevovat zvířata nakažená vzteklinou. Mimo Sušici natáčel štáb také v obcích Rejštejn, Albrechtice, Nuzerov nebo na hradě Kašperk. Režisér Bařina se těší, až s kamerou zavítá do zaniklé vesnice Wunderbach u Rejštejna nebo do Prášil. Česká televize bude podle současných plánů seriál vysílat v lednu příštího roku.

V Hrádku u Sušice byla zahájena tradiční putovní výstava všech přihlášených staveb do veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2016. Jejím cílem je přestavit držitele titulu, nominované i všechny přihlášené stavby do veřejné soutěže široké veřejnosti. Letos se zájemcům představí celkem na osmi různých místech v regionu.

Do letošního ročníku soutěže majitelé, investoři či projektanti přihlásili celkem 27 staveb dokončených či zkolaudovaných v roce 2016, z nichž porota nominovala 16 na hlavní ocenění. Titul Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2016 si odnesly tři stavby ze sedmi soutěžních kategorií – zrekonstruovaná jízdárna v Tachově-Světcích, bytový dům ve Veleslavínově ulici v Plzni a plzeňské sídlo společnosti Workpress Aviation.  Uděleny byly i nestatutární ceny – např. Cena primátora města Plzně a hejtmana Plzeňského kraje a další.

 „Plzeňský kraj se může pochlubit mnoha krásnými místy, památkami, ale také zajímavými stavbami. Mezi těmi, které byly dokončeny v minulém roce, vybrala odborná porota ty, jež se nyní pyšní titulem Stavba roku Plzeňského kraje. Mě osobně velmi těší, že putovní výstava všech staveb, které se do soutěže přihlásily, byla zahájena v Galerii Hrádek „Prostor her a inspirace“ v Hrádku u Sušice. Majitelům tohoto objektu jsem totiž měl tu čest v rámci vyhlašování Stavby roku předat Cenu hejtmana Plzeňského kraje,“ uvedl hejtman Josef Bernard.

Všechny stavby přihlášené do letošního ročníku soutěže budou ke zhlédnutí v Galerii Hrádek – v areálu Zámku Hrádek do 27. července.  Poté se výstava přesune do Tachova do oceněné Jízdárny Světce.