Home Tagy Články označené "Sušice"

Sušice

Město Sušice, často též nazývané „Brána Šumavy“, leží v nadmořské výšce 465 m ve Svatoborské vrchovině. Bývalé královské město se rozprostírá po obou březích kdysi zlatonosné řeky Otavy na ploše 16,6 km2 a žije zde okolo 11 500 obyvatel. Sušice leží v Plzeňském kraji a od r. 2003 je obcí s rozšířenou působností pro 30 obcí. Město nabízí řadu možností kulturního, sportovního i rekreačního vyžití. Velké množství hotelů, penzionů a restaurací v Sušici a okolí je připraveno nabídnout své služby. V části města byla vyhlášena městská památková zóna s mnoha zajímavými stavbami a objekty. Pro okolí Sušice je typická pěší turistika, cykloturistika, vodní turistika a hipoturistika. Sušice je jedním z východisek do oblasti centrální Šumavy. Leží v předhůří Šumavy na křižovatce turistických tras a na okraji Národního parku Šumava. Variant výletů na Šumavu je opravdu mnoho a jistě se stanou nezapomenutelným zážitkem.

Skupina zdravotníků Nemocnice Sušice v čele s primářem Interního oddělení Ondřejem Benešem se ve středu zúčastnila Dne seniorů, který pro dříve narozené ze Sušice a okolí zorganizovala Oblastní charita Sušice. Sušická nemocnice měla na náměstí stan, ve kterém zdravotní sestřičky příchozím seniorům měřili tlak, EKG nebo prováděly glykemická vyšetření, při kterém se vyšetřuje množství cukru v krvi. Během dopoledne do stanu dorazilo více než 150 seniorů.

Jedná se o přínosnou preventivní akci, kdy se snažíme pomáhat lidem přímo v terénu. Provedenými vyšetřeními  jsme nezjistili  žádné výraznější zdravotní vady. V několika případech jsme samozřejmě doporučili další vyšetření v naší nemocnici,“ uvedl primář Beneš.

Vyšetření elektrokardiografem absolvovala například Marie Nová z Kašperských Hor. Díky tomu zjistila, že její srdce je v pořádku a nemusí mít obavu.

S věkem začíná mít člověk obavy o svoje zdraví. Přijela jsem do Sušice a byla ráda, že jsem nemusela trávit čas v čekárně. Jsem ráda, že tato akce existuje,“ uvedla Marie Nová. Jejímu manželovi Jaroslavovi, ale primář Beneš doporučil další návštěvu lékaře. „Vím, že mám problém s cukrem, ale dnes je jeho množství v krvi výrazně zvýšené,“ uvedl Jaroslav Nový. Každý z ošetřených seniorů dostal malý dárek na památku.

Seniorský den má v Sušici dlouholetou tradici, v organizaci se vždy po roce střídají Oblastní charita Sušice nebo Sociální služby města Sušice. Na náměstí stálo zhruba 15 informačních stánků. Návštěvníci se u nich mohli dozvědět důležité informace o široké paletě sociálních služeb, které jim jsou v Sušici nabízeny, prohlédli si různé zdravotní a kompenzační pomůcky, získali od firem vzorky zdarma a především se dozvěděli veškeré informace o sociálních systému i sociálních dávkách. Pro návštěvníky byl připravený bohatý program, kterým provázel moderátor Radek Nakládal a zahrála skupina Kůrovci, vystoupily děti z Mateřské školy Smetanova a Základní školy T.G.M.

Do děje dvou zářijových dílů nejsledovanějšího seriálu současnosti, kterým je novácká Policie Modrava, se výrazně promítla sušická nemocnice.  Ve 4. díle zde po úraze zemřel David Pospíšil, který hrál v seriálu náčelníka Horské služby, v tom následujícím byla zavražděna zdravotní sestra, která v sušické nemocnici pracovala. V sušickém zdravotnickém zařízení se proto natáčelo v srpnu minulého roku.

„Štáb Televize Nova za natáčení neplatil žádný nájem. Taková byla dohoda. Seriál podpoří dobré jméno naší nemocnice,“ uvedl tiskový mluvčí nemocnice Pavel Pechoušek. Aby se natáčení v nemocnici odehrálo bez problémů, měla na starost hlavní sestra sušické nemocnice Martina Kolářová. Tehdejší dny pro ni bylo velkou pracovní zkouškou. Termín, kdy byl štáb TV Nova v nemocnici, začínal 19. srpnem a ona sem nastoupila necelé tři týdny předtím, konkrétně 1.srpna téhož roku.

„Bylo potřeba zajistit spoustu věcí, počínaje technickým zabezpečením přes vytvoření zázemí pro herce, zajištěním komparsu z řad zaměstnanců, oblečením herců,“ vyjmenovává. „Herečka, která hrála v seriálu hlavní sestru, je velice drobné postavy. Sice nebyl problém pro ni bílou uniformu sehnat, ale určitě to není standardní velikost,“ vzpomíná.

Vše samozřejmě organizovala s ohledem na to, aby natáčení nemělo žádný nebo jen minimální zásah do běžného provozu nemocnice. Štáb Televize Nova se nejvíce pohyboval po oddělení následné péče a  chirurgickém oddělení.

Největší zážitek pro sušické sestřičky byl moment, když se na place objevil David Pospíšil. Podle scénáře musel být hospitalizovaný kvůli pádu do rokle. Pro sádrování byl v nemocnici vyčleněný pracovník, aby nedošlo ke zbytečnému blokování chirurgické ambulance.

„Zajišťovali jsme přiložení sádry po jeho filmovém pádu. Na ambulanci tehdy přišel v županu a slunečních brýlích. Byl velmi milý, s personálem si rád povídal,“ uvedla Martina Kolářová. „Zajímavou perličkou bylo, když jsme při rozhovoru zjistili, že sám neví, který herec ho do seriálu nadaboval,“ doplnila.

Martina Kolářová v těchto týdnech sleduje seriál Policie Modrava s celou rodinou. Podle jejího názoru se v tom dobrém smyslu zcela vymyká kriminálním příběhům, které se dnes natáčejí a jsou plné násilí a krve. „Proto je tak oblíbená. Výborně herecky obsazený seriál, jehož výsledný efekt ještě umocňuje nádherná šumavská příroda. Určitě mě také láká, když se můžu podívat, jak seriál, jehož natáčení jsem viděla v přímém přenosu, dopadl,“ uzavírá.

Prostředí sušické nemocnice je pro filmaře atraktivní. Například letos v červenci zde režisér Tomáš Bařina natáčel pro Českou televizi detektivní seriál s názvem Vzteklina, vysílat se bude v lednu příštího roku.

Svátek Povýšení svatého Kříže 14. září je dnem, na který připadá také výročí vztyčení a posvěcení Kříže smíření ve Zhůří u Javorné (u Hartmanic) na Klatovsku. Po této zaniklé obci však zůstala jenom tečka se jménem na mapě. Vzpomínková slavnost na vztyčení a posvěcení Kříže smíření –  návrat oltářního kamene po 65 letech se uskuteční v sobotu 9. září od 10 hodin na kepelském Zhůří  včetně mše svaté.

Zhůří, Kříž usmíření

Před vlastní mší svatou bude skauty ze Sušice přenesen k oltáři kapličky oltářní kámen, nejposvátnější část komunisty zničeného zdejšího kostela. Oltářní kámen byl opět objeven po 65 letech. Poté budou vybrané artefakty umístěny v Kříži smíření. O tom, že oltářní kámen byl zachráněn, se nevědělo celých 65 let.

„V těchto místech v květnu 1945, v jednom z posledních střetů války, zahynulo celkem 37 vojáků. Společně si na tento den vzpomeneme v sobotu. Kříž smíření je plodem spolupráce neformálního společenství podobně smýšlejících lidí a vstřícnosti města Hartmanice. V neposlední řadě i pomoci farních společenství Velhartic a Horažďovic,“ uvádí organizátor Ing. Kamil Kosturik.

Zhůří – obnovená kaple, foto Honza Reiter

Vlastní stavba kříže vychází ze středověkého pojetí tzv. „smírčích křížů“. Je koncipován jako štít s křížem umístěným v jeho centru. Postaven je z kamenných kvádrů s volným prostorem ve tvaru kříže uprostřed. Do kvádrů jsou ze zadní strany na přání donátorů jednotlivých kvádrů vkládány jimi určené artefakty.

Na místo slavnosti je mimořádně povolen vjezd motorových vozidel. Slavnosti se tak mohou zúčastnit všichni, kteří se zúčastnit chtějí.  Veškeré informace o možnostech vložení „svých“ artefaktů do Kříže, možných příspěvků na instalaci a údržbu Kříže i jeho okolí je možno získat na www.krizsmireni.cz

Meziroční nárůst o více než sto pacientů evidují lékaři na Oddělení dlouhodobě nemocných Nemocnice Sušice. Zatímco loni se tu v období od ledna do konce července postupně léčilo 275 pacientů, letos to bylo 378 lidí.

„Naše nemocnice je v regionu oblíbená, v posledním roce jsme zaznamenali nárůst poptávky pacientů i z okolních okresů, proto jsme rozšířili počet lůžek na oddělení následné péče. Během letních prázdnin jsme přechodně omezili provoz kvůli tomu, aby si zaměstnanci, mohli vybrat dovolenou,“ uvedla Petra Maříková, primářka Oddělení následné péče Nemocnice Sušice.

Na oddělení se nejčastěji objevují starší pacienti, jejichž průměrný věk přesahuje 70 let, kteří například rehabilitují po mrtvici, léčí si úrazy způsobené pádem, část pacientů přichází po operacích kloubů. Nyní ale nemocnici začali díky kvalitní rehabilitaci využívat i hodně mladí lidé, kteří si způsobili zranění například při autohavárii.

V rámci rehabilitace se využívají především dva klíčové přístroje – motomed a motodlaha. Motomed je motorem poháněný léčebný pohybový přístroj, který je určený k asistovanému a aktivnímu pohybovému tréninku. Motodlaha slouží po operacích kolenních a kyčelních kloubů. Na oddělení se provádí také individuální a skupinová ergoterapie. Do oblasti individuální ergoterapie patří nácvik všedních denních činností. „Nácvik oblékání, sebesycení, osobní hygieny. Dále naše ergoterapeutka používá u pacientů trénink krátkodobé i dlouhodobé paměti, např. zapamatování textu při čtení, opakování přísloví, pořekadel a pranostik, luštění křížovek,“ vyjmenovala Mgr. Petra Párecká, která v sušické nemocnici pracuje jako vedoucí fyzioterapeut.

„Pro pacienty po CMP ( mozkové mrtvici, pozn.aut.) je důležité věnovat se orofaciální stimulaci a nácviku řeči a výslovnosti s logopedickými prvky, dále nácviku jemné motoriky a úchopů nebo psaní s postiženou horní končetinou. U vhodných pacientů se provádí „bazální stimulace“, se kterou máme výborné výsledky,“ dodala. Skupinová ergoterapie začíná tzv. rozcvičkou – tj. aktivizace, při které se pacienti seznámí a pak se, pod vedením ergoterapeutky, věnují ručním pracem – origami, pletení a háčkování, quilingu, což je zvláštní papírová technika, hry s míčem nebo zpívání. „V plánu je také příprava na vánoční a velikonoční svátky – výroba přáníček, věnců, případně i pečení cukroví,“ uzavřela. Pacienti na Oddělení dlouhodobě nemocných zůstávají v průměru dva měsíce. Poté odcházejí například do domácího ošetřování, lázní.

Letošní červenec strávila v sušické nemocnici po náročné operaci kyčle i Pavla Zíbarová z obce Hory Matky Boží u Velhartic na Klatovsku. Chtěla zde rehabilitovat i kvůli tomu, že tu bydlí její děti. V sušické nemocnici strávila celkem pět týdnů a byla zde velice spokojená. „Bylo to bezvadné. Krásné prostředí, vzdušné a prostorné pokoje. Lidský a slušný přístup personálu k pacientům, takové by to mělo být všude,“ uvedla dvaasedmdesátiletá Pavla Zíbarová.

Osmý týden rehabilituje v Sušici osmdesátiletá Marie Zelenková z Pačejova na jižním Plzeňsku, má za sebou operaci kolena. Předtím se léčila v Nemocnici následné péče LDN v Horažďovicích.  „V Sušici se se mi líbí víc. Jsem ohromně spokojená se vším, s lékařskou péčí, s jídlem, s pořádkem, zkrátka se vším. Nemám si vůbec na co stěžovat,“ uzavřela Marie Zelenková.

Dožínky Plzeňského kraje se uskutečnily posedmé a letos byly spojeny s Farmářskými trhy, které se v Sušici konaly jako jedny z prvních v našem kraji vůbec. Tradiční dožínková slavnost spojená s farmářskými trhy přilákala na náměstí v Sušici stovky lidí. Oslavy vyvrcholily předáním dožínkového věnce hejtmanovi kraje a dožínkové kytice starostovi Sušice.

Předání dožínkového věnce a kytice

Farmářské trhy vítaly první návštěvníky už v osm hodin ráno, v deset hodin se o hudební program na pódiu postarala kapela Budvarka. Samotnou dožínkovou slavnost pak v 11 hodin zahájil hejtman Josef Bernard a starosta města Sušice Petr Mottl.  Dožínkový průvod, který krátce po půl dvanácté za doprovodu Solovačky vyrazil z lokality Na Fufernách,   prošel městem a v poledne už ho přivítalo zaplněné náměstí.

Na pódiu pak v rámci tradice hejtman převzal dožínkový věnec a starosta dožínkovou kytici. Jako poděkování za sklizeň předal pak Josef Bernard žencům sud piva s názvem Nuželický ležák z místního pivovaru U Švelchů a starosta Petr Mottl sud Plzeňského Prazdroje. Nechybělo ani požehnání od faráře, kterého se ujal farář sušické farnosti Marek Antoni Donnerstag. Pak už nic nebránilo tomu narazit darované sudy a rozdat pivo jak chase, která sklidila úrodu, tak návštěvníkům. Na pódiu se odpoledne ještě vystřídal soubor Otavěnky s pěveckým sborem Svatobor a ve 14:00 hodin bouřlivým potleskem přivítalo publikum Jakuba Smolíka.

Desková hra dáma je v našich končinách poměrně rozšířená. O tom, že existuje mnoho druhů dámy hraných v různých zemích, nás většinou netrápí, pokud ovšem nepatříme mezi profesionální hráče. U nás nejhranější variantou je česká dáma, a tak ani nepřekvapí, že se v této hře hrají turnaje i mistrovství.  Tím termínově nejbližším je Pošumavský propagační turnaj v české dámě.

Jeho II. ročník se koná už tuto sobotu a neděli 19. – 20. 8. 2017  ve Svatoboru a Buděticích na Sušicku. Systém hry na tomto  turnaji bude určen až na místě podle počtu účastníků tak, aby nebylo potřeba počítače. Hrát se tedy bude buď na krátký čas každý s každým nebo na skupiny s postupem. Součástí druhé části jako překvapení bude hra na atraktivní šachovnici se skutečnými kameny přímo z řeky Otavy. Organizátoři slibují, že si na ní zahrají opravdu všichni.

Časový rozvrh turnaje:

Sobota 19. 8. 2017

10.00 – 10.30 – sraz v Rabí na náměstí 10.30 – odjezd na Svatobor – cca 15km (webová stránka rozhledny) 11.00 – zahájení první části turnaje 13.00 (cca)  – oběd a výstup na rozhlednu 15.00 (cca)  – dokončení první části 17.00 – odjezd na zámek v Hrádku – asi 4km:  – show v podobě vloženého turnaje družstev na venkovní šachovnici  + průběžně večeře,  20.00  – odjezd zpět do Rabí

Neděle 20. 8. 2017

10.00 – sraz v Buděticích (2km) v sídle firmy Vebor  10.30 – zahájení druhé části turnaje, podle počasí a přání účastníků uvnitř nebo venku,  15.00 – 16.00 – předpokládaný závěr.

Dožínky Plzeňského kraje a Farmářské trhy, které se uskuteční v sobotu 19. srpna 2017 na náměstí v Sušici. Ukončení sklizně a poděkování za úrodu je tento rok spojeno s farmářskými trhy, které se konaly jako jedny z prvních v celém regionu a na náměstí Svobody budou začínat už v 8 hodin.

ilustrační foto

Jejich součástí bude ochutnávka oceněných Regionálních potravin Plzeňského kraje. Na dožínkách nebude chybět ani tradiční dožínkový průvod, krojovaní zpěváci a muzikanti, koňské povozy, ženci a děvečky nesoucí dožínkový věnec a dožínkovou kytici. Věnec i kytice budou pak předány hejtmanovi Plzeňského kraje a starostovi Sušice. Celou akci doprovází pestrý kulturní program.

  • Farmářské trhy v Sušici – trhy s farmářskými produkty a doprovodným kulturním programem na sušickém náměstí. Tentokrát s “ Ochutnávkou rybích specialit“. Zahraje dechová kapela Solovačka od 10:00 do 12:00 hodin.
  • Program na náměstí Svobody v Sušici: od 8:00 – 15:00 hodin – Farmářské trhy,  Ukázka řemesla bednářů Plzeňského Prazdroje. Od 10:00 hodin – Budvarka, od 11:00 hodin – Folklorní soubory Šumavánek a Šumava, od 12:00 hodin – Otavěnky, od 13:15 hodin – Pěvecký sbor Svatobor, od 14:00 hodin – Jakub Smolík, koncert.
  • Program Na Fufernách v Sušici: od 11:00 hodin – Solovačka, Ukázky dožínkové vazby a zdobení vozů, Ochutnávky Regionálních potravin Plzeňského kraje, od 11:30 hodin – Začátek dožínkového průvodu s Otavěnkami, Solovačkou, Divadlem Schody, Hartmanickým ochotnickým divadlem TYL, Folklorními soubory Šumava a Šumavánek. Trasa dožínkového průvodu: Na Fufernách, Příkopy, Mostní, náměstí Svobody.

Město Sušice pořádá pravidelně vždy v pondělí pravidelné komentované prohlídky města s průvodcem určené pro individuální návštěvníky, a to vždy ve dvou okruzích. Sraz zájemců je před místní radnicí. Dopolední okruh začíná v 10 hodin, odpolední pak ve 14 hodin.

Prohlídky pořádá Městské informační centrum Sušice a jsou zcela zdarma. První  městský okruh vede po levém břehu řeky Otavy. Při procházce účastníci uvidí: Kámen neštěstí, Sušický mechanický betlém, Starý židovský hřbitov, Příkopy, radniční věž.  Druhý městský okruh naopak vede po pravém břehu řeky Otavy a  návštěvníky při procházce seznámí s takovými zajímavostmi, jako je Křížová cesta, kaple Anděla Strážce, škola a pomník T. G. Masaryka, Památník odboje, hřbitovní kostel Panny Marie nebo sušické pivovarnictví – Pivovar Sušice.

Více než padesát vybraných židovských památek v Čechách, na Moravě a ve Slezsku bude otevřeno v neděli 13. srpna 2017 v rámci oficiálního prvního ročníku Dne židovských památek v ČR. Návštěvníci budou moci zhlédnout také hřbitovy a synagogy, které nejsou volně přístupné, nebo prošly v posledních letech nákladnou rekonstrukcí. 

V Plzeňském kraji to bude také synagoga v Podmoklech u Sušice. Synagoga v Podmoklech bude otevřena tento den od 10:00 do 17:00 hodin. Podmokelská synagoga je poprvé zmiňována v soupisu Židů žijících v r. 1723 na statcích Dlouhá Ves a Podmokly. O rekonstrukci objektu a jeho využití se v současnosti stará Spolek pro obnovu synagogy v Podmoklech, založený v září roku 2015.

„Ačkoliv je Den židovských památek zaměřen především na regionální památky, v Praze budou moci návštěvníci za zvýhodněné vstupné navštívit Jeruzalémskou synagogu, kde jsou umístěny expozice dokumentující obnovu židovských hřbitovů a synagog po roce 1990,“ uvedl Pavel Veselý, hlavní koordinátor akce. Zároveň dodal, že mezi letos zpřístupněnými objekty návštěvníci naleznou například židovský hřb

Interiér synagogy v 1. patře

itov v Kolíně, který lze po Starém židovském  hřbitově v Praze považovat za druhý nejvýznamnější židovský hřbitov v České republice.

Do Dne židovských památek je zapojeno i 15 nedávno rekonstruovaných objektů z projektu Revitalizace židovských památek 10 hvězd, které bude možné navštívit za zvýhodněné vstupné. Památky budou přístupné většinou od 10:00 -17:00 hodin. Pokud celodenní otevření není z různých důvodů možné, bude památka přístupná alespoň v části uvedeného času. Konkrétní otevírací časy budou uvedeny v týdenním předstihu v každém detailu památky v mapě lokalit. Akci pořádá Židovská obec v Praze ve spolupráci se Správou budov a hřbitovů a. s. Matana, Federací židovských obcí v ČR, Židovskou obcí v Brně a Židovskou obcí v Teplicích. Konání Dne židovských památek je podpořeno příspěvkem Nadačního fondu obětem holocaustu a Ministersva kultury ČR.

Většina židovských obcí na území dnešní České republiky zanikla kvůli holocaustu a také v důsledku poválečných emigračních vln. Synagogy a židovské hřbitovy byly opuštěny a chátraly. Během druhé světové války bylo nacisty vypáleno a zbořeno nebo v závěrečných bojích zničeno na 70 synagog. Dalších 105 synagog bylo zbořeno během čtyřicetiletí komunistického režimu. Hřbitovy a jiné památky byly soustavně a systematicky ničeny. Teprve po listopadu 1989 bylo možné poprvé přikročit k dokumentaci a záchraně zbylých památek.

Do dnešní doby se tak dochovalo kolem 200 synagog a 370 židovských hřbitovů. Tyto památky jsou ve vlastnictví některé z deseti židovských obcí nebo Federace židovských obcí v ČR, ale také ve vlastnictví měst, církví i soukromých majitelů. Židovská obec v Praze, která má ve svém vlastnictví 30 synagog a 175 židovských hřbitovů na území někdejšího Středočeského, Východočeského a Jihočeského kraje, patří mezi nejvýznamnější investory při rekonstrukci židovských památek.

Federace židovských obcí v ČR získala v  projektu Revitalizace židovských památek v ČR dosud největší grant na záchranu židovských památek v České republice v poválečné době (280 milionů Kč – 85 % pochází z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 15 % z rozpočtu českého státu). Díky tomu se podařilo rekonstruovat, restaurovat a zachránit patnáct významných historických budov na deseti místech v Čechách, na Moravě i ve Slezsku.

V sušické nemocnici se od září nově otevře psychiatrická ambulance. Ordinovat zde bude MUDr. Eva Jílková, atestovaná lékařka, která má více než 11 letou praxi v Klatovské nemocnici. Psychiatrická ambulance bude v provozu v zadní budově v areálu nemocnice. V následujících měsících zde budou vznikat další ambulance lékařů-specialistů.

Od 1.září bude v sušické nemocnici v provozu psychiatrická ambulance, ve které bude ordinovat MUDr. Eva Jílková. Pro sušickou nemocnici je ordinace s tímto profesním zaměřením novinkou. Ambulance bude mít otevřeno vždy v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin.

MUDr. Eva Jílková

Zájemci o návštěvu se mohou objednávat již nyní na telefonním čísle: 734 792 285. MUDr. Eva Jílková má momentálně dva dny v týdnu ordinuje v plzeňské ordinaci, předtím 11 let pracovala na Psychiatrickém oddělení Klatovské nemocnice. Do nově otevřené ordinace mohou docházet pacienti s rozsáhlým spektrem psychiatrických diagnóz.

„Například s poruchami nálady, úzkostnými poruchami, s psychotickým onemocněním, organickým postižením mozku, včetně pacientů s poruchami paměti, dále pacienty závislé na alkoholu, návykových látkách či hracích automatech, osobnostní problematikou. Nabízíme také možnost využít krizové intervence,“ vysvětluje Eva Jílková. Ta promovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2006, přičemž od začátku své profesní dráhy se věnuje psychiatrii. Pro tento obor se rozhodla již ve čtvrtém ročníku studia medicíny.

Psychiatrická ambulance bude v provozu v zadní budově v areálu nemocnice, kde již nyní funguje ORL ordinace a pracuje zde logoped. Vedení sušické nemocnice plánuje, že během tohoto a příštího roku otevře v této budově ještě další ambulance.