Home Tagy Články označené "Tachov"

Tachov

Tachovská Místní akční skupina Zlatá cesta  pořádá další farmářské trhy. Uskuteční se v sobotu 21. října od 8.00–11.00 hod v Tachově. Připraveny ke koupi jsou kvalitní místní a tuzemské potraviny vyráběné s láskou a respektem k životnímu prostředí, krajině, zvířatům i lidem.

V rámci benefičního týdne pro Hospic sv. Jiří v Tachově dorazí v pátek  20. října hudební skupina Augenblick, která vystoupí od 19 hodin v sále Sedmdesátka na náměstí Republiky 70. Ta zpívá hebrejské a židovské písně a snaží se také uvést posluchače do jejich smyslu. Augenblick o svých vystoupeních uvádí, že písně v hebrejštině jsou vždy biblickými texty. Jde o nápěvy předně z prostředí chasidského či tradiční židovské zbožnosti. Výtěžek koncertu bude věnován Mobilnímu Hospici sv. Jiří v Tachově.

Složení kapely je mnohonárodní, vedle Čechů Rostislava Tvrdíka, Michala Kitty a Tomáše Molnára zahraje v Tachově také Slovák Juraj Stieranka a Bělorus Aliaxander Yasiňskij.  Rostislav Tvrdík je kontrabasista, dlouholetý člen SOČRu, Státní opery, v současnosti vedle mnohých hostovských angažmá s předními soubory klasické hudby vystupuje s komorním orchestrem Musica Lucis, pracuje v souboru Musica Bohemica a je frontmanem skupiny Svatopluk, která interpretuje písně Svatopluka Karáska.

Michal Kitta je dlouholetým farářem v Hronově a také seniorem Královéhradeckého seniorátu Českobratrské církve evangelické. Spolu s Tomášem Molnárem je zakládajícím členem kapely. V mládí hrával ve skupině Děd Kaširin.  Aliaxander Yasiňki je virtuozní hráč na akordeon. Pochází z Běloruska a v Čechách dlouhodobě pobývá a dále studuje. Vedle klasické hudby je známý také ze skupiny Shum davar a dalších svých aktivit.  Juraj Stieranka pochází ze Slovenska a na jeho profesionální skvělé hře na housle je to patrné. Spolu s A. Yasiňským vystupuje, kromě dalších aktivit, také ve skupině Shum davar.

Tomáš Molnár je lídrem kapely. Je evangelickým farářem v Trutnově. Písně zpívá a doprovází je krátkým výkladem. Za zmínku snad stojí jeho aktivity z konce sedmdesátých let minulého století, kdy byl nejmladším členem undergroundového uskupení Žabí hlen.  Vystoupení Augenblicku nechce být jen prostou zábavou, ale jakýmsi hlubším poznáním. Minimálně toho, že to, co lidé vnímají jako smutek, skrývá přehlubokou radost, a to, co vnímáme vnějšně jako veselé, v sobě naopak může ukrývat téměř bezedný smutek.

V tachovském regionu je mobilní hospic  sv. Jiří  jediným zařízením, které je schopno poskytovat potřebné služby nevyléčitelně nemocným a  jejich blízkým. Jeho historie sice není dlouhá, ale už má za sebou celou řadu příběhů. A právě pro toto sociální zařízení je určen aktuální benefiční týden, který začíná ve čtvrtek 19. října a měl by podpořit činnost hospicu.

Nejenom pracovníci hospicu, ale i jeho příznivci, připravili na každý den nějakou zajímavou akci. Konkrétně ve čtvrtek to bude povídání o spirituální péči, koncert i kurz nenásilné komunikace. Benefiční týden pro Hospic sv. Jiří se koná ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Tachov.

ilustrační foto

Mobilní hospic  sv. Jiří  v Tachově vznikl v lednu 2016. Nositelkou myšlenky  vzniku domácího hospice je Iva Csanálosi, která společně s Lucií Davidovou a ředitelkou chebského hospice Alenou Votavovou začaly nejen díky podpoře správní rady hospice pomalu skládat jednotlivé dílky.  Hospic nabízí zdravotní, psychickou, sociální a duchovní péči a podporu nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám, aby ti , kteří si to přejí,  mohli závěr svého života prožít se svými nejbližšími v domácím prostředí tak, že toto období budou vnímat  jako přirozenou a smysluplnou součást svého života.

 Podrobný program benefičního týdne:

  1. 10. od 19h. René Milfait bude přednášet o spirituální péči o umírající (v rámci literární čajovny)
  2. 10. od 19h. Koncert židovských písní kapely Augenblick
  3. 10. 9 – 16h. Kurz „Nenásilná komunikace“ vede Mariana Synková
  4. 10. od 18h. Benefiční koncert Fusionu
  5. 10. 17:30 – 19h. Benefiční přehlídka filmů Rudolfa Tomšů
  6. 10. od 18h. Přednáška Petra Vaďury „Vliv médií na dnešní společnost”
  7. 10. od 19h. Láry Hauser z Divadla Husa na Provázku předvádí Mistero buffo aneb Komediantské mystérium od Daria Fo (v rámci literární čajovny).

 

 

Tachovský Klub Sedmdesátka   zve ve středu 18. října v 19 hodin  na  „Zpívánky J+J“. Hostem je Slavomír Štrobl, podnikatel. Program je připraven pro přátele SPŠ Tachov a všechny lidi dobré pohody. Z dobrovolného vstupného bude podpořen mobilní hospic sv. Jiří.

Muzejní akademie při Muzeu Českého lesa v Tachově zve v úterý 17. října v 17. 30 hodin na přednášku na téma Královi věrní na českém Jihozápadě a Plzeňský landfrýd v husitské revoluci. Vystoupí Mgr. Robert  Novotný, Ph.D. – šéfredaktor časopisu Studia Mediaevalia Bohemica.

Každý měsíc zde máme jinou výstavu! Tímto sloganem se chlubí Muzeum Černošín na Tachovsku a dá se říci, že se tato snaha pracovníkům daří. Kromě stálé expozice je skutečně vidět každý měsíc něco nového, například  fotografie, obrazy, sochy, minerály, parfémové sklo, kalendáře, propisky a další sběratelské kousky.

Muzeum Černošín

Černošínské muzeum momentálně hostí výstavu pod názvem Kafemlýnky našich babiček. Pro velký zájem návštěvníků bude ještě prodloužena, a to až do 20. listopadu. Souběžně s ní ale bude v pondělí 16. října  od 17. 30 hodin zahájena výstava fotografií Moniky Šavlové z Kladrub a Štefana Kučíka ze Stříbra nesoucí název Svět kolem nás. Obě výstavy můžete navštívit denně od 10 do 16 hodin.  

Následně pak na 1. ADVENT můžete přijít na Andělskou výstavu, kdy se v muzeu sejdou andělé různých velikostí a z různorodých materiálů. Nezapomeňte se proto přijít podívat, v tomto muzeu se vstupné neplatí a rádi se vám budou věnovat.

Možná byste měli také vědět, že místní Infocentrum, které je součástí Muzea Černošín, získalo 1. místo v soutěži Infocenter v Plzeňské kraji. Byla tak oceněna zdejší velmi aktivní činnost, kterou významně využívají právě návštěvníci. Tak ještě malá připomínka nebo upoutávka –  příští rok  se tady chystá řada zajímavých výstav. Například: Krysáci, cestování po Gruzii, medvídkové, obrazy, sklo z Annína a spousta dalších.

 

Vánoční soutěž pro děti do 15 let o nejhezčí adventní věnec vyhlásila tachovská knihovna.  Všichni, kdo máte alespoň trošičku času, vyrábějte, kreslete, malujte, vystřihujte nebo třeba upečte svůj adventní věnec a přineste ho do knihovny. Soutěž   končí 20. listopadu 2017.      Všechny dodané práce budou vystaveny v městské knihovně a ty nejhezčí získají odměnu při slavnostním vyhlášení, které proběhne 27. listopadu v 17.00 hodin.

ilustrační foto

Tradice adventního věnce, jako adventní symbolické vazby staré více než 130 let, navazuje na formu kol spojených s pohanskými slavnostmi slunovratu. Tato kola byla vyráběna ze slámy a zapálená se koulela přes hřebeny kopců. Tento rituál symbolizoval koloběh Slunce. Křesťanské pojetí adventního věnce představuje naději na znovuzrození a očekávání světla.  

Adventní věnec slouží v západních křesťanských církvích   k symbolickému odpočítávání čtyř týdnů adventu, doby příprav na Vánoce. Obvykle má podobu věnce z jehličnatých větví se čtyřmi svícemi. Každou adventní neděli se zapaluje další svíčka. Svíček může být ale i více, v závislosti na zvyklostech a trendech. Svíce mohou být různě vysoké, různých barev, symetricky nebo asymetricky rozmístěné. Zdobené věnce bez svíček, které se někdy také nazývají adventní věnce, jsou používány k ozdobení vchodových dveří. Klasické adventní věnce se zavěšovaly na stuhách, od počátku 21. století je nahrazují věnce, které se kladou přímo na svátečně upravený stůl. Advent má v křesťanské symbolice zvláštní význam, zahajuje nový liturgický rok.

Astronomie pro každého je název akce, která se uskuteční ve středu 11. října  od 8 hodin v areálu REVIS v Tachově. Mluvit se bude  o zatměních Slunce a Měsíce, vzniku fází Měsíce, co přinesl kosmický průzkum Pluta a jeho satelitů, nebo o praktickém dopadu kosmonautiky na náš běžný život.

Na vybudování místního informačního systému ve městě Tachově, který bude napojen na jednotný systém vyrozumívání a varování obyvatelstva provozovaný Hasičským záchranným sborem poskytne Plzeňský kraj dotaci v celkové výši 1 000 000 korun. Rozhodli o tom krajští radní, poskytnutí dotace však bude schvalovat ještě Zastupitelstvo PK.

Dotace bude poskytnuta za účelem vybudování místního informačního systému k zabezpečení vyrozumění a varování obyvatelstva města o hrozícím nebezpečí.  Do současné doby ve městě Tachov chyběl kvalitní obecní rozhlas a jeho vybudování je nezbytné pro kvalitní a rychlé podávání informací a pokynů obyvatelstvu. Celkové náklady akce jsou odhadovány na 1 127 133 Kč.

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje vypracoval v roce 2015 „Návrh zkvalitnění varování a vyrozumění obyvatelstva za mimořádných událostí v Plzeňském kraji“. Na základě bezpečnostních priorit a navržených opatření byla v roce 2016 poskytnuta účelová finanční dotace 1 000 000 Kč na stejný účel městu Třemošná, které bylo v návrhu Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje vyhodnoceno jako nejrizikovější. Město Tachov je vyhodnoceno v pořadí rizikovosti na druhém místě.

Tradiční festival pro děti a mládež, tentokrát na téma roboti, jehož  49. ročník právě začal v Ostrově na Karlovarsku, se odehrává také v Plzeňském kraji, a to v tzv. partnerských kinech. Od pondělí 9. října  až do středy 11. října    mohou malí, ale i velcí diváci zavítat do kin v Tachově, Stříbře nebo v Plané.

Dětský filmový festival v Ostrově uvede i úspěšné filmy z festivalu Berlinale. V soutěžní části se představí celkem devět snímků. Kromě soutěžních filmů promítne festival také tematické snímky. Diváci se mohou těšit na seriál Československé televize ze 60. let 20. století Robot Emil a film Jindřicha Poláka podle scénáře Oty Hofmana Klaun Ferdinand a raketa.

Fenoménem festivalu Oty Hofmana v Ostrově je skutečnost, že se na jeho medializaci podílejí samy děti. Výstupy z dětských redakcí televize a novin, které po dobu festivalu působí přímo v Ostrově, se stávají součástí vysílání některých rozhlasových stanic, kabelových televizí a zpravodajských serverů. Cílem mediální činnosti není jen technická zručnost dětí, ale zejména zvýšení jejich mediální gramotnosti v souladu s mediální výchovou na školách. Za tímto účelem byla od roku 2004 praktická činnost dětí doplněna semináři a besedami.

Předchozí ročníky Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana prokázaly, že děti už nejsou jen pasivními konzumenty toho, co jim přináší filmové plátno a televizní obrazovka, ale samy tvoří a díky technickým možnostem a svobodě svoji práci šíří doslova po celém světě.

Program festivalu v Tachově – kino Mže:

Pondělí 9. října

v 19.00 hod.    Špunti na vodě

Úterý 10. října

v 17.00 hod.    Slíbená princezna

v 19.00 hod.    Pohádky pro Emu

Středa 11. října

v 17.00 hod.    Anděl páně II