Zobrazení položek podle značky: transplantace kostní dřeně

Největší transplantační centrum krvetvorných buněk v republice má plzeňská fakultní nemocnice

Už od roku 2018 je transplantační centrum Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň největším zařízením svého druhu v České republice. V roce 2021 zde provedli více jak 150 transplantací krvetvorných buněk, což je nejvíce v jednom centru za rok v celé České republice. Až dvě třetiny všech nepříbuzenských transplantací kostní dřeně v tuzemsku zajišťuje ve spolupráci s Českým národním registrem dárců dřeně (ČNRDD) právě FN Plzeň, která navíc disponuje kompletními „transplantačními“ akreditacemi, včetně těch mezinárodních.