Home Tagy Články označené "záchranáři"

záchranáři

V bavorském Furth im Waldu v těsné blízkosti česko – německé hranice bude dnes otevřeno nové velké záchranářské centrum Bavorského červeného kříže (BRK).   Budou zde však společně sídlit také hasiči a Kompetenční a koordinační centrum pro přeshraniční zdravotnickou záchrannou službu, které je oddělením záchranné služby zemského Bavorského červeného kříže. Vybudování Kompetenčního centra bylo financováno z programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Nové koordinační centrum bude středem aktivit zpočátku zaměřených na vytvoření podmínek pro vznik oficiálního systému přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb a to v úzké spolupráci s Bavorským ministerstvem vnitra, Zemskou vládou a dalšími vládními i místními strukturami establishmentu a municipalit. Po vytvoření tohoto systému pak bude centrum sloužit jako jeho trvalé zázemí, které bude zaměřeno na udržitelnost a další rozvoj přeshraniční spolupráce. Předpokládá se totiž, že díky centru dojde k výraznému zlepšení příhraniční spolupráce záchranných služeb v oblasti další spolupráce při zlepšování záchranného systému a tím k přípravě dalších společných projektů trvale udržujících záchranný systém.

Nové koordinační a kompetenční centrum bude dlouhodobě využíváno pro koordinaci aktivit současného projektu i projektů budoucích, pro sběr a analýzu dat získaných v rámci všech aktivit a příprav návrhů na řešení možných problematických bodů přeshraniční spolupráce.  Centrum bude zároveň sloužit ke sdílení a transferu poznatků jednak mezi jednotlivými partnery projektu a jednak s vnějšími strukturami, které nějakým způsobem využívají zdravotnické záchranné systémy či ovlivňují jejich chod v bavorsko – české příhraniční oblasti.

Centrum bude využívané pro výcvikové, školicí a osvětové středisko,  v neposlední řadě pak poslouží pro sdílení zkušeností se subjekty, které potřebují řešit obdobnou problematiku v jiných příhraničních německo-českých oblastech a pro propagaci a prezentaci nově vznikajícího konceptu přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb.

Od prvního prázdninového dne začala nepřetržitá služba také pro členy Vodní záchranné služby Českého červeného kříže v kempu Keramika na Hracholuské přehradě. Právě tady se totiž vodní záchranáři dočkali na konci června nové stanice první pomoci za 3,1 milionu korun. Plzeňský kraj přispěl částkou 80 tisíc korun na její zařízení.

slavnostní přestřižení pásky

Budova je postavena jako modulový systém tří buněk s krytou terasou. Pro začlenění do prostředí kempu byl zvolen dřevěný ráz budovy, který tvoří převážně modřínové dřevo. Tato stanice slouží jako zázemí pro záchranáře a zároveň je zde k dispozici ošetřovna pro poskytnutí první pomoci. Soustavná služba stanice první pomoci Vodní záchranné služby Českého červeného kříže je zajištěna až do  31. srpna. O bezpečnost na Hracholuské přehradě se bude starat tým složený vždy z pěti záchranářů,  kteří budou mít k dispozici   plavidlo zakoupené v loňském roce z dotace Plzeňského kraje.   

žehnání nové stanice

Budově při slavnostním otevření požehnal emeritní biskup František Radkovský.

Město Dobřany připravuje Den s Integrovaným záchranným systémem na letišti v Líních. Konat se bude v pátek 23. června 2017 dopoledne pro školy, odpoledne pro veřejnost a zúčastní se ho například Městská policie Plzeň včetně psovodů, Policie ČR, vodní záchranná služba, hasiči či BESIP.

V bazénu Sportovního klubu Radbuza Plzeň, z.s. proběhl již druhý ročník cvičení strážníků Městské policie Plzeň a Vodní záchranné služby Červeného kříže. Cílem bylo procvičení základních dovedností záchrany tonoucího z vody a základní normy zdravotnických znalostí.

Cvičení se strážníky provedl Jan Fischer, předseda VZS ČČK a Tomáš Kutil, člen VZS ČČK. „Se strážníky cvičíme jednoduchou metodu záchrany z vody tak, aby byli schopni zasáhnout ve všech typech vodního prostředí, na tekoucích vodách, rybnících i při proboření člověka v ledu. Plzeň je město čtyř řek, několika jezů, soustavy rybníků, máme zde přehradní nádrž, vše na území města, proto je velice reálné že jednotka MP může být na místě události první a bude třeba zasáhnout ve vodě,“ řekl Jan Fischer z Vodní záchranné služby Plzeň, který je i garantem tohoto školení.

„Jednou z našich priorit je bezpečnost v našem obvodě, a tudíž i podpora městské policie, které se snažíme věnovat systematicky, a tento kurz je jedním z příkladů naší spolupráce. Dále je také třeba poděkovat vedení SK Radbuza, že s námi úzce spolupracovalo na zajištění tohoto školení a Vodní záchranné službě Plzeň za její perfektní přípravu a provedení,“ řekl David Procházka, místostarosta plzeňského centrálního obvodu.

Ve středu se v Hradišti uskutečnil 19. ročník turnaje v malé kopané Memoriál poručíka Hrubého. Plzeňští policisté společně se strážníky Městské policie Plzeň, hasiči Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a pracovníky Věznice Plzeň – Bory uctili památku svého tragicky zesnulého kolegy. Turnaj vyhráli fotbalisté vězeňské služby.

V Horní Bříze a okolních lesích severního Plzeňska se o tomto víkendu uskuteční již třetí ročník závodu záchranných psů „Copa tu hledáš?“. V letošním roce bude toto soutěžní klání probíhat ve specializaci plošného pátrání po pohřešovaných osobách a je určen pro zkušené týmy psovod + pes. Start začíná v sobotu 17. 6. 2017 v 10 hodin. 

Práce jednotlivých soutěžících bude probíhat v denních i nočních hodinách a závodníky čeká pátrání podle mapy i GPS, orientace v terénu a první pomoc člověku i psu. Na závod jsou přihlášeni psovodi z deseti různých organizací a krajů, které se zabývají záchrannou kynologií. V průběhu akce se závodníci, ale i návštěvníci, podívají na zajímavá a romantická místa hornobřízské naučné stezky, na kterých bude závod probíhat. Organizátorem celého dvoudenního soutěžení je Záchranná skupina Sboru dobrovolných hasičů Horní Bříza.

Katedra záchranářství a technických oborů fakulty zdravotnických studií ZČU pořádala 12. – 14. května již 6. ročník mezinárodní soutěže Plzeňský pohár záchranářů určený studentům vysokých a vyšších odborných škol studijního oboru zdravotnický záchranář.

Hlavním posláním soutěže, která se konala v okolí Prášil na Šumavě, bylo porovnat dovednosti a znalosti studentů oboru zdravotnický záchranář v modelových situacích v přednemocniční neodkladné péči.

Soutěž byla rozdělena na noční a denní etapu. Noční část měla dvě soutěžní stanoviště zaměřené na řešení hromadného postižení zdraví a na práci zdravotnického záchranáře na zdravotnickém operačním středisku. Denní etapa se skládala z 10 stanovišť.

Letošního ročníku se zúčastnilo deset soutěžních týmů z České a Slovenské republiky. Vítězný putovní pohár si nakonec odvezl tým 3. ročníku naší fakulty nazvaný „ZČU Plzeň“ ve složení Šárka Hovězáková, Tereza Homolková a Patricie Wolmuthová. Na druhém místě se umístili studenti z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně a 3. místo vybojovali studenti 1. ročníku z Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni z týmu „Paramláďata“ ve složení Tomáš Brůžek, Vojtěch Jahn a Jiří Svoboda.

Odborným garantem celé soutěže byl Michal Mareček z Odboru Letecké záchranné služby a urgentní medicíny Armády ČR Líně. Na celé akci jako již tradičně spolupracoval Plzeňský kraj, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Odbor Letecké záchranné služby a urgentní medicíny Armády ČR Líně, Informační a Strážní služba Národního parku Šumava, Horské služba ČR a Policie ČR. Celou akci zaštítila a podpořila Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb ČR.

Ačkoli by se mohlo zdát, že se po současných mrazech můžete bruslit na zamrzlých rybnících, není tomu tak. Podle vodních záchranářů zdání klame a síla ledu zatím nemusí dosahovat dostatečné tloušťky.

ilustrační

ilustrační

„V současné době nedoporučujeme vstupovat na zamrzlou vodní plochu, a to z důvodu možného propadnutí. Síla ledu zatím nemusí dosahovat optimální tloušťky, která by měla být minimálně 10 cm v případě vstupu jednotlivce na souvislou vrstvu ledu a minimálně 17 a více centimetrů v případě skupinového bruslení. Upozorňujeme, že zvýšené nebezpečí hrozí na proudících vodách a na rybnících v blízkosti výpustí a přítoků. V těchto místech bývá led o mnoho slabší,“ uvedla vodní záchranná služba.

Podle záchranářů, je třeba mít vždy sebou na břehu druhou osobu, která případně zajistí přivolání složek IZS na tísňové lince 112. Jako osobní vybavení mít dva ledové bodce pro sebezáchranu (IcePicks), lze použít i dva přibližně 15cm dlouhé šroubováky spojené provázkem. „Nevystavujte se riziku utonutí při osobní záchraně, nejdříve použijte jiné pomůcky jako je lano, tyč, větev a podobně,“ radí záchranáři.

Včera ráno zasahovali plzeňští záchranáři ve squatu na Domažlické ulici. Při resuscitaci narkomana přišel jeden z nich o mobilní telefon. Kdo má jeho „zmizení“ na svědomí, policisté vyšetřují. Informace, že záchranářovi ukradl telefon další narkoman z kapsy, se podle našich informací nezakládá na zcela pravdivých informacích.

Před osmou hodinou ranní byla záchranná služba vyslána do squatu na Domažlické ulici k případu bezvědomí u narkomana, který se předávkoval. Když záchranáři odjeli, všiml si jeden z nich, že nemá telefon. Pravděpodobně mu měl vypadnout z kapsy během transportu pacienta do sanitky. Když přijel záchranář zpět, už telefon nenašel. Policisté, kteří byli na místě, začali s výslechem dalších obyvatelů squatu, telefon se ale nenašel. V médiích se objevila zpráva o tom, že muže okradl další narkoman, což se ovšem nezakládá na pravdě. Podle našich informací muži zákona vyšetřují případ pouze jako zatajení nálezu s tím, že se po odjezdu záchranky pohybovalo okolo místa mnoho dalších lidí a kdokoli z nich si mohl telefonu ležícího na zemi všimnout.

Úkoly na deseti stanovištích dnes plnili žáci 4. a 5. tříd základních škol, kteří se zúčastnili krajského kola soutěže Malý záchranář. Její 14. ročník pro ně připravil Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje ve spolupráci se statutárním městem Plzeň. Celkem 18 čtyřčlenných družstev ze škol v Plzeňském kraji se utkalo v praktických soutěžích i teoretických testech o vítězné poháry a další ceny. Žáci prověřili své znalosti ve využití linek tísňového volání, v základech poskytování první pomoci, v chování za neobvyklých událostí nebo také ve vozech městské hromadné dopravy, v požární prevenci, dopravní nebo osobní bezpečnosti.

Foto: www.plzen.eu

Foto: www.plzen.eu

„Soutěž není jen o praktických úkolech, ale také o znalostech a absolvování testů. Děti musí dokázat, že si zaslouží soutěž vyhrát a stát se ‚Malým záchranářem‘. Přeji všem soutěžícím hodně štěstí, ať titul vybojuje to nejlepší družstvo,“ uvedla náměstkyně primátora Eva Herinková, která se slavnostního zahájení zúčastnila. Za město Plzeň podpořil děti také Petr Liška, vedoucí odboru krizového řízení magistrátu. Ten pro všechny žáky zajistil občerstvení a drobné upomínkové předměty.

Soutěž se uskutečnila v areálu požární stanice v Plzni na Košutce, kromě plnění úkolů si žáci prohlédli i technické vybavení, zázemí a vozový park hasičů. Dynamické ukázky své činnosti předvedla také Městská policie Plzeň. Současní disciplín byly i závody v hasičském sportu nebo teoretické testy, jež prověřily znalosti žáků. Titul „Malý záchranář“ si odnesl první tým ze ZŠ Tymákov, druhé místo obsadili žáci ze ZŠ Stupno, bronz vybojovalo družstvo ze ZŠ Merklín.