Home Tagy Články označené "záchranáři"

záchranáři

Jak už jsme včera naše čtenáře informovali, nedělní silný vítr komplikoval práci také krajským zdravotnickým záchranářům. V mnoha případech je při zásazích zpomalovaly stromy spadlé na silnici. Ovšem jednoznačně nejkrušnější okamžiky  prožili záchranáři z výjezdové základny v Sušici.

“Tady extrémní vítr doslova odnesl střechu z budovy, kterou má Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje  pro svoje tři výjezdové skupiny pronajatou. Zdravotníky čekala evakuace poté, co získali dočasný azyl v areálu Hasičského záchranného sboru v Sušici.  Zde zůstanou v řádu několika týdnů, než se jejich sídlo podaří opravit. Za rychlou pomoc zdravotničtí záchranáři svým kolegům z Integrovaného záchranného systému velmi děkují,” prohlásil Vítězslav Sladký, manažer vnějších vztahů krajských zdravotnických záchranářů.

Ve Slunečné u Prášil na Šumavě připravili záchranáři všech složek Integrovaného záchranného systému pro návštěvníky Národního parku již  7. ročník akce Bezpečná Šumava. Letos byl zaměřený na řešení mimořádných událostí ve specifickém prostředí Šumavy a oblastech s pyrotechnickou zátěží.  Projekt Bezpečná Šumava vznikl v roce 2008 jako reakce na mimořádné události v Národním parku Šumava.  

Smyslem je ukázat, že všichni záchranáři, kteří se podílejí na záchraně života a zvýšení bezpečnosti v území, jsou sehraný tým. A obzvlášť to platí v Národním parku Šumava. Na rozsáhlém a členitém území, které se rozprostírá přes tři státy a v České republice přes dva kraje, jeden záchranářský tým neznamená nic. Životně důležitá je spolupráce.  V průběhu dne si přes patnáct set návštěvníků prohlédlo, s jakým vybavením pracují ti, kteří se starají o bezpečnost a případnou záchranu na Šumavě.

Největší divácký úspěch sklidily dynamické ukázky. Kynologové NP Šumava vyhledali v sutinách zavalené osoby, policisté zadrželi nebezpečné pachatele a osvobodili rukojmí, letečtí záchranáři předvedli záchranu osob pomocí vrtulníku, hasiči představili speciální vysokotlaké hasicí zařízení Cobra a zásah při požáru v oblasti s pyrotechnickou zátěží. Návštěvníci Šumavy se mohli vydat i na Poledník, kde hasiči předváděli celý den záchranu osob z rozhledny.

 

 

 

V úterý od osmi hodin ráno se příslušníci operačního střediska HZS Plzeňského kraje s kolegy z Olomouckého kraje a Společným centrem německo-české spolupráce v německém Schwandorfu podíleli na záchraně života českého řidiče kamionu, který zkolaboval v Německu na parkovišti poblíž Passau, před sjezdem z dálnice A3 na silnici B12.

Společné centrum německo-české spolupráce ve Schwandorfu je národní ohlašovací centrum pro území SRN. Slouží v něm němečtí i čeští operátoři.

“Řidič kamionu měl vážné zdravotní problémy. O pomoc si nezavolal na tísňovou linku, ale do České republiky majiteli autodopravy. Popsal mu přesně svůj zdravotní stav a zavěsil,” popsala tisková mluvčí krajských hasičů Pavla Jakoubková. Majitel autodopravy okamžitě vytočil tísňovou linku 112. Jeho volání přijalo územně příslušné KOPIS(Krajské operační a informační středisko) HZS Olomouckého kraje. Příslušníci KOPIS Olomouckého kraje předali na KOPIS Plzeňského kraje veškeré vytěžené informace, které následně operační důstojník postoupil Společnému centru německo-české spolupráce ve Schwandorfu.

“Na události bylo nejtěžší získat přesnou lokalizaci ohroženého řidiče. Přestože volání bylo zkomplikované několikanásobným předáváním informací, do čtvrt hodiny přišla do České republiky zpráva z Německa, že řidič je v péči zdravotnické záchranné služby,” dodala Pavla Jakoubková.

V bavorském Furth im Waldu v těsné blízkosti česko – německé hranice bude dnes otevřeno nové velké záchranářské centrum Bavorského červeného kříže (BRK).   Budou zde však společně sídlit také hasiči a Kompetenční a koordinační centrum pro přeshraniční zdravotnickou záchrannou službu, které je oddělením záchranné služby zemského Bavorského červeného kříže. Vybudování Kompetenčního centra bylo financováno z programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Nové koordinační centrum bude středem aktivit zpočátku zaměřených na vytvoření podmínek pro vznik oficiálního systému přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb a to v úzké spolupráci s Bavorským ministerstvem vnitra, Zemskou vládou a dalšími vládními i místními strukturami establishmentu a municipalit. Po vytvoření tohoto systému pak bude centrum sloužit jako jeho trvalé zázemí, které bude zaměřeno na udržitelnost a další rozvoj přeshraniční spolupráce. Předpokládá se totiž, že díky centru dojde k výraznému zlepšení příhraniční spolupráce záchranných služeb v oblasti další spolupráce při zlepšování záchranného systému a tím k přípravě dalších společných projektů trvale udržujících záchranný systém.

Nové koordinační a kompetenční centrum bude dlouhodobě využíváno pro koordinaci aktivit současného projektu i projektů budoucích, pro sběr a analýzu dat získaných v rámci všech aktivit a příprav návrhů na řešení možných problematických bodů přeshraniční spolupráce.  Centrum bude zároveň sloužit ke sdílení a transferu poznatků jednak mezi jednotlivými partnery projektu a jednak s vnějšími strukturami, které nějakým způsobem využívají zdravotnické záchranné systémy či ovlivňují jejich chod v bavorsko – české příhraniční oblasti.

Centrum bude využívané pro výcvikové, školicí a osvětové středisko,  v neposlední řadě pak poslouží pro sdílení zkušeností se subjekty, které potřebují řešit obdobnou problematiku v jiných příhraničních německo-českých oblastech a pro propagaci a prezentaci nově vznikajícího konceptu přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb.

Od prvního prázdninového dne začala nepřetržitá služba také pro členy Vodní záchranné služby Českého červeného kříže v kempu Keramika na Hracholuské přehradě. Právě tady se totiž vodní záchranáři dočkali na konci června nové stanice první pomoci za 3,1 milionu korun. Plzeňský kraj přispěl částkou 80 tisíc korun na její zařízení.

slavnostní přestřižení pásky

Budova je postavena jako modulový systém tří buněk s krytou terasou. Pro začlenění do prostředí kempu byl zvolen dřevěný ráz budovy, který tvoří převážně modřínové dřevo. Tato stanice slouží jako zázemí pro záchranáře a zároveň je zde k dispozici ošetřovna pro poskytnutí první pomoci. Soustavná služba stanice první pomoci Vodní záchranné služby Českého červeného kříže je zajištěna až do  31. srpna. O bezpečnost na Hracholuské přehradě se bude starat tým složený vždy z pěti záchranářů,  kteří budou mít k dispozici   plavidlo zakoupené v loňském roce z dotace Plzeňského kraje.   

žehnání nové stanice

Budově při slavnostním otevření požehnal emeritní biskup František Radkovský.

Město Dobřany připravuje Den s Integrovaným záchranným systémem na letišti v Líních. Konat se bude v pátek 23. června 2017 dopoledne pro školy, odpoledne pro veřejnost a zúčastní se ho například Městská policie Plzeň včetně psovodů, Policie ČR, vodní záchranná služba, hasiči či BESIP.

V bazénu Sportovního klubu Radbuza Plzeň, z.s. proběhl již druhý ročník cvičení strážníků Městské policie Plzeň a Vodní záchranné služby Červeného kříže. Cílem bylo procvičení základních dovedností záchrany tonoucího z vody a základní normy zdravotnických znalostí.

Cvičení se strážníky provedl Jan Fischer, předseda VZS ČČK a Tomáš Kutil, člen VZS ČČK. „Se strážníky cvičíme jednoduchou metodu záchrany z vody tak, aby byli schopni zasáhnout ve všech typech vodního prostředí, na tekoucích vodách, rybnících i při proboření člověka v ledu. Plzeň je město čtyř řek, několika jezů, soustavy rybníků, máme zde přehradní nádrž, vše na území města, proto je velice reálné že jednotka MP může být na místě události první a bude třeba zasáhnout ve vodě,” řekl Jan Fischer z Vodní záchranné služby Plzeň, který je i garantem tohoto školení.

„Jednou z našich priorit je bezpečnost v našem obvodě, a tudíž i podpora městské policie, které se snažíme věnovat systematicky, a tento kurz je jedním z příkladů naší spolupráce. Dále je také třeba poděkovat vedení SK Radbuza, že s námi úzce spolupracovalo na zajištění tohoto školení a Vodní záchranné službě Plzeň za její perfektní přípravu a provedení,“ řekl David Procházka, místostarosta plzeňského centrálního obvodu.

Ve středu se v Hradišti uskutečnil 19. ročník turnaje v malé kopané Memoriál poručíka Hrubého. Plzeňští policisté společně se strážníky Městské policie Plzeň, hasiči Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a pracovníky Věznice Plzeň – Bory uctili památku svého tragicky zesnulého kolegy. Turnaj vyhráli fotbalisté vězeňské služby.

V Horní Bříze a okolních lesích severního Plzeňska se o tomto víkendu uskuteční již třetí ročník závodu záchranných psů “Copa tu hledáš?”. V letošním roce bude toto soutěžní klání probíhat ve specializaci plošného pátrání po pohřešovaných osobách a je určen pro zkušené týmy psovod + pes. Start začíná v sobotu 17. 6. 2017 v 10 hodin. 

Práce jednotlivých soutěžících bude probíhat v denních i nočních hodinách a závodníky čeká pátrání podle mapy i GPS, orientace v terénu a první pomoc člověku i psu. Na závod jsou přihlášeni psovodi z deseti různých organizací a krajů, které se zabývají záchrannou kynologií. V průběhu akce se závodníci, ale i návštěvníci, podívají na zajímavá a romantická místa hornobřízské naučné stezky, na kterých bude závod probíhat. Organizátorem celého dvoudenního soutěžení je Záchranná skupina Sboru dobrovolných hasičů Horní Bříza.

Katedra záchranářství a technických oborů fakulty zdravotnických studií ZČU pořádala 12. – 14. května již 6. ročník mezinárodní soutěže Plzeňský pohár záchranářů určený studentům vysokých a vyšších odborných škol studijního oboru zdravotnický záchranář.

Hlavním posláním soutěže, která se konala v okolí Prášil na Šumavě, bylo porovnat dovednosti a znalosti studentů oboru zdravotnický záchranář v modelových situacích v přednemocniční neodkladné péči.

Soutěž byla rozdělena na noční a denní etapu. Noční část měla dvě soutěžní stanoviště zaměřené na řešení hromadného postižení zdraví a na práci zdravotnického záchranáře na zdravotnickém operačním středisku. Denní etapa se skládala z 10 stanovišť.

Letošního ročníku se zúčastnilo deset soutěžních týmů z České a Slovenské republiky. Vítězný putovní pohár si nakonec odvezl tým 3. ročníku naší fakulty nazvaný „ZČU Plzeň“ ve složení Šárka Hovězáková, Tereza Homolková a Patricie Wolmuthová. Na druhém místě se umístili studenti z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně a 3. místo vybojovali studenti 1. ročníku z Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni z týmu „Paramláďata“ ve složení Tomáš Brůžek, Vojtěch Jahn a Jiří Svoboda.

Odborným garantem celé soutěže byl Michal Mareček z Odboru Letecké záchranné služby a urgentní medicíny Armády ČR Líně. Na celé akci jako již tradičně spolupracoval Plzeňský kraj, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Odbor Letecké záchranné služby a urgentní medicíny Armády ČR Líně, Informační a Strážní služba Národního parku Šumava, Horské služba ČR a Policie ČR. Celou akci zaštítila a podpořila Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb ČR.