Home Tagy Články označené "Západočeská galerie"

Západočeská galerie

Západočeská galerie. Instituce byla od svého vzniku svázána s dnešním Západočeským muzeem, s nímž sdílela společné prostory. Oficiálnímu uvedení galerie do provozu v roce 1954 předcházelo rozdělení sbírkového fondu z někdejšího uměleckoprůmyslového oddělení muzea, který zde byl budován od roku 1878 (viz historie sbírek). Roku 1958 byla galerie spolu s nově vzniklým Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody se Západočeským muzeem v Plzni volně svázána v jeden administrativní celek, který byl již v roce 1960 opět zrušen. Galerie pak získala samostatný status, až do roku 1985 však využívala prostory v budově Západočeského muzea v Plzni. Zde bylo umístěno její pracovní zázemí i výstavní sály, v nichž byla instalována expozice části sbírek a kde probíhaly krátkodobé výstavy. Spojení s muzeem ukončila náročná rekonstrukce budovy zahájená v roce 1985, po ní se již s návratem galerie do prostor muzea nepočítalo.

Unikátní výstava obrazů Gottfrieda Lindauera, již připravuje Západočeská galerie v Plzni a jejíž vernisáž se uskuteční 6. května, inspirovala společnost Plzeň 2015 ke komunitnímu projektu, který chce skrze portréty lidí žijících v Plzni ukázat současnou tvář města.

„Projekt ´Tvář Plzně´ je parafrází Lindauerových portrétů náčelníků maorských kmenů. Dnešní Plzeň ale není svazem kmenů. Její sociální a kulturní pestrost nelze ukázat jednoduše tím, že bychom vystavili obrazy nějakých místních náčelníků nebo typických domorodců. Chceme naopak Plzeň zachytit v její různorodosti, každodenním prolínání sociálních světů a v pohybu jejích proměn. Hledáme nečekaná spojení mezi zdejšími lidmi, významnými místy a určitými okamžiky během denního cyklu,“ přibližuje projekt Christian Potiron, manažer participace ve společnosti Plzeň 2015.

V nejbližších dnech bude vypsána výzva široké veřejnosti. Ten, kdo se bude chtít do projektu zapojit, bude muset vyplnit přihlášku s potřebnými náležitostmi, jako je fotografie v charakteristickém nebo jakkoli významném prostředí a čase, životní příběh spojený s Plzní, okolím, lidmi nebo návrh využití výtěžku z dražby obrazu. Porota vybere na základě zaslaných přihlášek a během „komunitního castingu“ deset jedinců, jejichž portréty následně vytvoří pestrou a typickou tvář Plzně.

Pro projekt bylo osloveno šest současných mladých malířů, Jan Mikulka, Jan Uldrych, Alžběta Josefy, Zdeněk Trs, Tomáš Němec a Aleš Brázdil, kteří budou mít sami velký podíl na výběru portrétovaných, s nimiž se poté osobně setkají, aby více pronikli do jejich života a aby si vytvořili originální fotografie pro své budoucí dílo.

Portréty budou vystaveny v areálu DEPO2015. Obrazy doplní fotografie jedinců spíše reportážního charakteru a texty pojednávající jak o portrétovaném a jeho životě ve městě, tak o osobnosti umělce. Na výstavě bude také uveden film dokumentující celý průběh projektu od výběru a setkání umělců s vybranými jedinci přes samotnou malbu až po instalaci výstavy. Vznikne také katalog obsahující reprodukce obrazů, fotografie a doprovodné texty.

Důležitou součástí celého projektu bude po skončení výstavy dražba všech obrazů, jejíž výtěžek využijí portrétovaní jedinci, kteří je použijí v souladu se záměrem uvedeným v přihlášce. Projekt tak ještě více dostojí svému komunitnímu charakteru. Dražba se bude konat v rámci festivalu dobrovolnických a dobročinných aktivit Anděl Fest v září 2015.

Západočeská galerie v Plzni nabízí v roce 2015 vstup zdarma každou první neděli v měsíci do výstavní síně 13 v Pražské ulici, tedy i tuto neděli 1. března.

Unikátní výstavou, která je součástí programu Plzeň- Evropské hlavní město kultury provedou její autoři Aleš Filip (Masarykova univerzita v Brně) a Roman Musil (ZČG), a to ve středu 11. února od 17 hodin. Výstavu najdete v Masných krámech.

Další komentovaná prohlídka s autory výstavy se uskuteční 11. března 2015. Komentované prohlídky s lektorkou Ivetou Řežábkovou se pak konají 15. a 24. února v 16 hodin a 8. a 28. března v 17 hodin. Zveme vás i na první z doprovodných přednášek – 12. 2. v 17 hodin bude přednášet  Tomáš Winter (ÚDU AV ČR) na téma Ohavně nevkusný obraz –  Květinový den Thomase Theodora Heineho.

Na výstavě jsou zastoupeni umělci představující slavnou malířskou mnichovskou školu, mnichovský Jugendstil a avantgardní hnutí skupiny Der Blaue Reiter. Jsou  mezi nimi jména jako Carl Theodor von Piloty, Gabriel von Max, Franz von Lenbach, Wilhelm Leibl,Franz von Stuck, Vasilij Kandinskij, Alexej von Javlenskij nebo Paul Klee. Výstava zahrnuje i tvorbu českých umělců působících v Mnichově té doby – Václav Brožík, Alfons Mucha, Joža Uprka, Jakub Schikaneder, Emanuel Krescenc Liška, Ludvík Kuba, Jan Autengruber a další.

Mnichov se stal v druhé polovině 19. století jedním z hlavních evropských uměleckých center, když se zejména malířství Mnichovské školy stalo mezinárodně uznávaným a oceňovaným fenoménem. Mnichov byl vyhledáván mladými umělci z celého světa, mezi nimiž měla silné zastoupení česká komunita. Umělci z českých zemí tam získávali vzdělání buď na Akademii umění, nebo v soukromých výtvarných školách. Mnichov pro ně představoval alternativu k pařížskému školení, nebo jeho předstupeň, v rámci střední Evropy však předstihl další místa uměleckého vzdělání, jakými byly Praha, Vídeň, Berlín a jiné. Po nástupu secese v 90. letech 19. století se specifický koncept Mnichovské školy transformoval do pluralitního spektra uměleckých tendencí, pro české výtvarné umělce byl však Mnichov až do konce „dlouhého 19. století“ za I. světové války nadále mimořádně přitažlivý. Termín „zářící metropole umění“ v názvu výstavy je převzat ze známé novely Thomase Manna Gladius Dei z roku 1902.

plzen_cz_emil_filla_lahev_sklenice_a_dymka_1913Představování významných děl ze sbírek Západočeské galerie v Plzni pokračuje. Láhev, sklenice a dýmka, obraz Emila Filly(1882-1953), významného českého kubistického malíře, grafika a sochaře z roku 1913 bude zítra vystaven ve výstavní síni Masné krámy v Pražské ulici.

Jedno z nejlepších kubistických děl Fillova předválečného období představí Petr Jindra, odborný zástupce ředitele Západočeské galerie v Plzni, a to ve středu 4. února 2015 od 17 hodin.

Komentovanou prohlídku výstavy Karikatura a její příbuzní a vstup zdarma nabízí v neděli 7. prosince Západočeská galerie v Plzni. Výstavou provede od 16 hodin lektorka Iveta Řežábková. Ve středu 10. prosince od 17 hodin bude púak výstavou provázet její autor profesor Roman Prahl z Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze. Výstava potrvá je ve výstavní síni 13 v Pražské ulici k vidění do 18. ledna 2015.

Výstava – první tohoto druhu u nás – seznamuje publikum s bohatstvím tvorby, jež předcházela rozvoji moderní vizuální kultury a moderního umění. Zaměřuje se hlavně na různé podoby vizuálního humoru. Kromě karikatury v užším slova smyslu zahrnuje i kreslenou satiru a zábavní kresbu týkající se různých stránek života našich prapředků. Zveřejňuje pozoruhodné, často dosud nepublikované artefakty z řady předních veřejných i soukromých sbírek a připomíná rovněž mistrovská díla v dobových ilustrovaných časopisech.

Cvičení v karikatuře jako souhrnné charakteristice lidské tváře a postavy bývalo součástí studia umění. Kromě toho se v tvorbě 19. století promítá i tradice grotesky, fantazií o světě naruby, a podobně. Od dob pozdního osvícenství se šířily letáky názorně komentující dobové události i zábavní grafika v podobě optických hříček. Od doby poloviny století dávaly kreslířským talentům prostor ilustrované humoristické časopisy. Nakonec už kreslený humor a satira sloužily nejenom zábavě středních vrstev, nýbrž veškeré populace.

Tuto tvorbu výstava předvádí v ukázkách od počátku 19. století do začátku 20. století – od let působení prvního ředitele pražské Akademie umění Josefa Berglera, přes tvůrce humorných a satirických letáků doby kolem revoluce roku 1848, Antonína Gareise a Františka Šíra, až po přední specializované kreslíře českých humoristických časopisů druhé poloviny 19. století, Františka Kolára a Karla Krejčíka. Obsahuje mimo jiné vynikající kresby slavných malířů – Josefa Mánesa, Mikoláše Alše, Luďka Marolda i Františka Kupky a řady dalších.

V souvislosti s nově otevřenými výstavami zve Západočeská galerie v Plzni učitele na Den otevřených dveří pro pedagogy, který se uskuteční ve středu 29. října 2014. Po celý den mají učitelé vstup do obou výstavních síní zdarma, včetně nabízeného programu.

Od 16:30 provede výstavou KARIKATURA A JEJÍ PŘÍBUZNÍ. KRESLÍŘI A SPOLEČNOST V ČECHÁCH 19. STOLETÍ kurátorka Ivana Jonáková. Od 17 hodin jste zváni do výstavní síně Masné krámy na komentovanou prohlídku k výstavě JOSEF VÁCHAL. NAPSAL, VYRYL, VYTISKL A SVÁZAL s její autorkou Marií Rakušanovou.

Ve spolupráci se studenty katedry výtvarné kultury Fakulty pedagogické ZČU v Plzni se připravují k oběma výstavám pracovní a metodické listy, které si bude možno stáhnout na webových stránkách Západočeské galerie. Učitelům budou nabídnuty také termíny k edukačním programům galerie, konzultace a speciální individuální přístup ke skupinám handicapovaných.

Proč se stále častěji setkáváme s prezentací výtvarného umění ve veřejném prostoru a to na různých bizarních místech? Tomu se bude věnovat přednáška Lenky Sýkorové s názvem Netradiční kurátorství ve veřejném prostoru. Přednáška se koná v úterý 21. října 2014 od 18 hodin v přednáškovém sále Západočeské galerie v Plzni, Pražská 13. Cyklus přednášek realizuje centrum pro kulturní a sociální projekty JOHAN o.s. ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni.

Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D., vystudovala dějiny umění na FF UK v Praze. V roce 2012 obhájila doktorandské studium oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP v Ústí nad Labem, kde od roku 2009 přednáší. Působí jako teoretička a kurátorka umění se zaměřením na současné výtvarné umění. V roce 2004 založila nezávislou galerii Altán Klamovka v Praze 5, kterou dosud kurátorsky vede. Je autorkou projektu Czech Action Galleries. Publikuje v odborných publikacích a periodikách (Flash Art, Artalk.cz, Font atd.).

Umění je stále častěji prezentováno ve veřejném prostoru. Různé výlohy, vitrínky či jinak specifická místa jsou obsazována mladými umělci a slouží jako netradiční galerie. Vernisáže zde většinou probíhají v duchu uzavřených komunit. Dle Lenky Sýkorové, lze z historického kontextu (na počátku 20. století), dát tento druh komunit do spojitosti s dřívější spolkovou uměleckou činností, jejíž forma je dnes pro začínající umělce nezajímavá. Sociální přesah u tohoto způsobu netradičního kurátorování výtvarného umění kupř. ve veřejném prostoru je důležitou změnou recepce uměleckého díla a experimentem, co ještě unese zasvěcený potažmo běžný divák.

V přednášce bude reflektována činnost vybraných alternativních galerií v návaznosti na projekt Czech Action Galleries. Více o tomto projektu lze nalézt na www.actiongalleries.info nebo v knize Konečně spolu. Česká nezávislá galerijní scéna 1990-2011.

Západočeská galerie v Plzni zve na další díl cyklu JEDNO DÍLO / JEDEN SVĚT. Zítra, ve středu 3. září v 17 hodin bude ve výstavní síni Masné krámy představen významný obraz Krajina se dvěma stromy Františka Pořického

Dílo z roku 1945 představí odborný zástupce ředitele Západočeské galerie Petr Jindra. Obraz bude v Masných krámech vystaven do skončení právě probíhající výstavy Sekal a Japonsko, tedy do neděle 21. září.

František Pořický (1880–1950) byl mimořádnou uměleckou a pedagogickou osobností v Plzni v 1. polovině 20. století. Ze secesně symbolistních východisek dospěl na konci své tvorby k prostým, o to však promyšlenějším kompozicím, jejichž krajně zjednodušené útvary v sobě soustřeďují silný duchovní obsah. Obrazy z tohoto pozdního období připomenou naivisticky stylizované práce Jana Zrzavého přibližně z téže doby, s nímž byl Pořický v písemném kontaktu. Obraz Krajina se dvěma stromy z roku 1945 má zamyšlenou, melancholickou atmosféru, charakteristickou pro Pořického lidský a umělecký typ. Přírodní prostor se ztišuje a stává se epifanií duševních sil.

Na základě mimořádného zájmu veřejnosti o výstavu ORBIS PICTUS FRANTIŠKA KUPKY. Mezi symbolismem a reportáží byly přidány další termíny komentovaných prohlídek.

První přidaná prohlídka se koná v úterý 26. srpna, druhá pak v úterý 2. září. Obě prohlídky začínají shodně v 17 hodin. Ve výstavní síň 13 v Pražské ulici vás bude provázet kurátorka Petra Kočová.

Západočeská galerie návštěvníky zve také na procházku výstavou a zastavení u vybraných děl. To připravil na 4. září od 17 hodin Tomáš Pospiszyl.

Prostorová kapacita výstavní síně umožňuje přítomnost maximálně třiceti osob v jedné skupině. Výstava potrvá do 7. září 2014.

Západočeská galerie v Plzni zve na komentovanou prohlídku výstavy SEKAL A JAPONSKO. Koná se v úterý 12. srpna od 17 hodin ve výstavní síni Masné krámy. Výstavou provází její kurátorka Marie Klimešová. Počet míst je omezen.