Home Tagy Články označené "Západočeská galerie"

Západočeská galerie

Západočeská galerie. Instituce byla od svého vzniku svázána s dnešním Západočeským muzeem, s nímž sdílela společné prostory. Oficiálnímu uvedení galerie do provozu v roce 1954 předcházelo rozdělení sbírkového fondu z někdejšího uměleckoprůmyslového oddělení muzea, který zde byl budován od roku 1878 (viz historie sbírek). Roku 1958 byla galerie spolu s nově vzniklým Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody se Západočeským muzeem v Plzni volně svázána v jeden administrativní celek, který byl již v roce 1960 opět zrušen. Galerie pak získala samostatný status, až do roku 1985 však využívala prostory v budově Západočeského muzea v Plzni. Zde bylo umístěno její pracovní zázemí i výstavní sály, v nichž byla instalována expozice části sbírek a kde probíhaly krátkodobé výstavy. Spojení s muzeem ukončila náročná rekonstrukce budovy zahájená v roce 1985, po ní se již s návratem galerie do prostor muzea nepočítalo.

V Západočeské galerii v Plzni je otevřena nová výstava Otto Gutfreund – sochař. Potrvá ve výstavní síni 13 v Pražské ulici do 17. září 2017. Výstavu připravila Alena Pomajzlová (Seminář dějin umění FF MU v Brně).

Otto Gutfreund, 1920

Sochař Otto Gutfreund (1889-1927) patří k nejvýznamnějším evropským umělcům první třetiny 20. století. Jeho tvorba se dělí na dvě etapy, jež se liší formálními principy i společenským ohlasem. První spadá do desátých let 20. století, kdy řešil na základě principů kubismu nové prostorové utváření sochy. Druhá, civilistní etapa se řadí k moderním realismům dvacátých let a oproti individualistické moderně předválečného období se rozrůstá o veřejné zakázky. Tohoto tradičního stylového vymezení se však současná výstava nedrží, naopak chce obě oddělené oblasti propojit. Soustřeďuje se na tři hlavní sochařské úkoly – na reliéf, figuru a portrét/hlavu – a na kresby, které s vybranými díly souvisejí. Záměrem je poukázat přes vnější rozdílnost Gutfreundových prací na kontinuitu jeho tvorby.

Výstava vznikla ve spolupráci Západočeské galerie, která má ve svých sbírkách významná sochařská díla, s Museem Kampa, kde je uložena Gutfreundova pozůstalost. Několik zásadních kreseb je zapůjčeno z dalších sbírek (Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně, Židovské muzeum v Praze, soukromá sbírka). Partnerem výstavy je Národní galerie v Praze.

 

Zastupitelstvo města Plzně schválilo návrh Memoranda o spolupráci při realizaci výstavby nové budovy Západočeské galerie v Plzni mezi Plzeňským krajem, statutárním městem Plzeň a Ministerstvem kultury České republiky. Vybudování nové galerie by umožnilo zpřístupnit veřejnosti cenné sbírky Západočeské galerie v Plzni. Prostor pro novou galerii byl vytipován v centru Plzně, v lokalitě U Zvonu. Plzeň by prodala pozemky pro stavbu kraji, smlouva o budoucí smlouvě kupní za cenu ve výši 1 koruny byla uzavřena v roce 2010. Na projekt je nutné zajistit zhruba 820 milionů korun.

„Stavba pro Západočeskou galerii, jejíž mimořádně kvalitní sbírky jsou celá desetiletí uloženy v depozitářích, se připravuje již léta. V roce 2009 proběhla architektonická soutěž, v níž zvítězil projekt navržený studiem Kuba & Pilař architekti. Podpisem memoranda jsme zase o něco blíž k realizaci projektu,“ přiblížil první náměstek primátora Martin Baxa.

V memorandu je zakotven příslib, že pokud vláda České republiky schválí navýšení rozpočtu kapitoly ministerstva kultury o 480 milionů korun, budou tyto použity na stavbu galerie, a to v letech 2019 až 2022. Plzeňský kraj avizuje uhradit částku 340 milionů korun, město Plzeň poskytne pozemky. V souvislosti s projektem bylo dosud ze strany Plzně investováno 3,7 milionu korun, a to na přeložky inženýrských sítí a na přípravu napojení technické infrastruktury podle projektové dokumentace. Ze strany Plzeňského kraje bylo dosud investováno 25,7 milionu korun. Stavební povolení nabylo právní moci loni v srpnu.

Západočeská galerie, která má ve svém fondu na 10 tisíc děl v hodnotě přes miliardu korun, nemá možnost prezentovat své sbírky veřejnosti. Nová budova by měla kromě poskytnutí dostatečných prostor také nahradit současné historické objekty, které jsou pro galerii nevhodné. Veškeré sbírky Západočeské galerie v Plzni jsou nyní uloženy v depozitářích, přitom galerie vlastní po Národní galerii například druhou nejcennější sbírku českého kubismu.

Otto Gutfreund: Od kresby k soše – to je název výstavy, kterou Západočeská galerie otevře ve výstavní síni 13 v Pražské ulici v Plzni. Chce složit hold jednomu z nejvýznamnějších evropských umělců první třetiny 20. století. Soustřeďuje se na tři hlavní sochařské úkoly – na reliéf, figuru a portrét – a na kresby, které s vybranými díly souvisejí. Výstavu je možno si prohlédnout do 17. září.

Západočeská galerie v Plzni zve na již poslední komentovanou prohlídku výstavy OBRAZ A SLOVO v českém výtvarném umění šedesátých let. Koná se v úterý od 17 hodin ve výstavní síni Masné krámy. Výstavou provází její autorka Alena Pomajzlová. Přijďte si prohlédnout díla Jiřího Koláře, Václava Boštíka, Jiřího Balcara, Karla Malicha, Dalibora Chatrného a mnoha dalších umělců.

Cyklus Herecká setkání pokračuje v úterý od 17 hodin v Masných krámech v Plzni. Hosty Jiřího Hlobila a Jiřího Šantory budou dramaturgyně činohry Divadla J. K. Tyla Marie Caltová a členové činohry Jan Maléř a Ondřej Rychlý.

V Masných krámech v Plzni můžete v neděli slyšet Klavírní koncert studentů plzeňské Konzervatoře. Začátek je v 17 hodin.

Západočeská galerie v Plzni zve ve středu na další díl cyklu JEDNO DÍLO / JEDEN SVĚT. Ve výstavní síni Masné krámy bude po celý den vystaven a v 17 hodin v přednášce představen architektonický návrh domu v Plzni od Jana Kotěry z roku 1897. Na přednášce se dozvíte, kde měl dům stát a jaká stavba vznikla místo něj. Přednáší kurátor sbírky architektury Západočeské galerie PETR DOMANICKÝ.

Západočeská galerie v Plzni zve na komentovanou prohlídku výstavy OBRAZ A SLOVO v českém výtvarném umění šedesátých let. V úterý od 17 hodin v Masných krámech provede výstavou autorka její koncepce Alena Pomajzlová. Přijďte si prohlédnout díla Jiřího Koláře, Běly Kolářové, Jiřího Balcara, Ladislava Nováka, Jana Kotíka, Karla Malicha, Dalibora Chatrného, Jiřího Valocha a dalších.

Pořad plný známých muzikálových melodií a veselých textů z klasické literatury uvede v pátek od 17 hodin Západočeská galerie v Plzni. Účinkuje Poetické divadlo, Roman Krebs, Stanislava Topinková Fořtová a Ivana Janečková. Koncert proběhne na dvorku výstavní síně 13 v Pražské ulici.

Výstava Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let se ve středu otevírá ve výstavní síni Masné krámy Západočeské galerie v Plzni. Podrobnosti o výstavě, která potrvá do 27. srpna najdete zde.