Home Tagy Články označené "Západočeská galerie"

Západočeská galerie

Západočeská galerie. Instituce byla od svého vzniku svázána s dnešním Západočeským muzeem, s nímž sdílela společné prostory. Oficiálnímu uvedení galerie do provozu v roce 1954 předcházelo rozdělení sbírkového fondu z někdejšího uměleckoprůmyslového oddělení muzea, který zde byl budován od roku 1878 (viz historie sbírek). Roku 1958 byla galerie spolu s nově vzniklým Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody se Západočeským muzeem v Plzni volně svázána v jeden administrativní celek, který byl již v roce 1960 opět zrušen. Galerie pak získala samostatný status, až do roku 1985 však využívala prostory v budově Západočeského muzea v Plzni. Zde bylo umístěno její pracovní zázemí i výstavní sály, v nichž byla instalována expozice části sbírek a kde probíhaly krátkodobé výstavy. Spojení s muzeem ukončila náročná rekonstrukce budovy zahájená v roce 1985, po ní se již s návratem galerie do prostor muzea nepočítalo.

V oplatce jsi všecek tajně. Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře – tak se jmenuje nová výstava, která je instalována ve výstavní síni 13 v Pražské ulici v Plzni až do 4. února 2018. Výstavu připravili Michaela Ottová (Ústav pro dějiny umění FF UK v Praze), Helena Zápalková (Muzeum umění Olomouc) a Libor Šturc (Královská kanonie premonstrátů na Strahově), odborným garantem projektu je Aleš Mudra (Národní památkový ústav).

Pokud si myslíte, že vás staré umění nemůže překvapit, výstava „V oplatce jsi všecek tajně“ v Západočeské galerii v Plzni vás vyvede z omylu. Objevíte například téměř zapomenuté velikonoční rituály, kdy se v kostelích používala socha Krista s pohyblivými pažemi obřadně snímaná z kříže a ukládána do hrobu. Při velikonoční vigilii pak kněz postavil na oltář sochu Vzkříšeného Krista, která zde zůstala po čtyřicet dní, aby pak při liturgické inscenaci Ježíšova nanebevstoupení zavěšená na laně putovala vzhůru do klenby kostela, kde zmizela lidským očím v dutém svorníku.

Jeroným Mauder,
Kalich s modlitbou Krista na Hoře Olivetské

Na výstavě ve výstavní síni „13“ však nejsou jen zajímavosti. Je to reprezentativní expozice představující eucharistii – jednu ze základních součástí křesťanského kultu, při které se připomíná Poslední večeře Ježíše Krista přijímáním vína a chleba a vzdávají se díky za spasení. Výstavu uvozují slova veršované modlitby, zaznamenané kolem roku 1300 v breviáři svatojiřské abatyše Kunhuty, dcery Přemysla Otakara II., která je oslavou mysteria eucharistie, svátostné přítomnosti Spasitele v proměněné „oplatce“.

Díky výjimečnému postavení v křesťanském životě byla a je eucharistie bohatou inspirací pro výtvarné umění. Mezi více než padesáti exponáty na první pohled zaujme rozměrný, téměř tři metry dlouhý obraz Poslední večeře, který je částí nedochovaného monumentálního oltáře z kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře. Spatřit lze ovšem nejen díla malířská a sochařská, ale i vzácné práce uměleckého řemesla – zejména liturgické nádoby z drahých kovů, jako jsou kalichy, ciboria a monstrance. „Způsob ukládání nejsvětější svátosti na oltáři v době baroka ilustruje drahocenný, želvovinou obložený tabernákl (svatostánek) se slonovinovým korpusem Ukřižovaného Krista. Toto exkluzivní dílo bylo vytvořeno pro opata někdejšího cisterciáckého kláštera v Plasích pravděpodobně podle návrhu slavného českého barokního architekta italského původu, Jana Blažeje Santiniho-Aichela, mj. autora poutního kostela Svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře – památky UNESCO,“ říká Helena Zápalková.

Těžiště výstavy spočívá v exponátech z období pozdního středověku, expozici však doplňují další vybraná díla z barokní doby a rovněž z 20. století. Právě v českém umění minulého století toto téma pozoruhodně silně rezonovalo. Dokládají to práce například Františka Bílka, Jana Zrzavého, Bohuslava Reynka, Vojmíra Vokolka a Ivana Sobotky.

Součástí expozice je rovněž dokument současného uměleckého díla. Jedná se o audiovizuální instalaci R.E.D a Vodopád vytvořenou Pavlem Mrkusem (autor vystavoval na prestižních místech, jako jsou Benátské bienále, Centre Georges Pompidou v Paříži nebo Chelsea Art Museum v New Yorku) pro premiéru výstavy v Muzeu umění Olomouc přímo na míru prostor křížové chodby Arcidiecézního muzea, kde byla výstava instalována. Zápalková připomíná, že „autor vystavoval na prestižních místech, jako jsou Benátské bienále, Centre Georges Pompidou v Paříži nebo Chelsea Art Museum v New Yorku“.

Výstava je rozdělena do čtyř tematických okruhů (při adaptaci výstavy na prostory výstavní síně „13“ bylo nutno první dva okruhy spojit, nacházejí se v prostoru mázhauzu): Mše, Eucharistické alegorie a zázraky, Příběh Kristových pašijí a Kristovo tělo ve výtvarném umění.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentované prohlídky (začátky v 17 hodin)
2. 11. 2017 – Petr Jindra (Západočeská galerie v Plzni)
20. 12. 2017 – Aleš Mudra (Národní památkový ústav)
24. 1. 2018 – Aleš Mudra (Národní památkový ústav)
30. 1. 2018 – Helena Zápalková (Muzeum umění Olomouc)

Přednášky k výstavě (začátky v 17 hodin)
9. 1. 2018 – Christologický cyklus ve Starém Plzenci v souvislostech eucharistického prostoru
Petr Jindra (Západočeská galerie v Plzni)
17. 1. 2018 – Co daly české země světu v oblasti kultu Božího těla
Aleš Mudra (Národní památkový ústav)

Cyklus setkávání se západočeskými výtvarníky Paleta pokračuje ve středu 25. října ve výstavní síni 13 v Pražské ulici. Hosty Jiřího Šantory a Jiřího Hlobila budou od 17 hodin Renata Drahotová a Jiří Rataj.

Křest knihy Evy Válkové Srdceryvnosti se odehraje v úterý 24. října v přednáškovém sále výstavní síně 13 v Pražské ulici v Plzni. Křest od 17 hodin uvádí Jiří Hlobil.

Všechny zvony začaly bít – tak se jmenuje 1. díl nového cyklu Poetická neděle v galerii. Výstavní síň 13 v Pražské ulici v Plzni vás zve v neděli 15. října na 16. hodinu. Účinkuje Poetické divadlo.

Býti básníkem – to je název pořadu, který proběhne v pondělí 2. října ve výstavní síni 13 v Plzni v Pražské ulici. Od 18 hodin se zde bude vzpomínat na básníka Josef Hrubého.

Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy otevřela novou výstavu TENKRÁT V EVROPĚ. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953. Vidět ji můžete do 21. ledna. Výstavu připravily Marie Klimešová a Hana Rousová.

Josef Čapek, Mrak, 1933

V letech 1938–1953 došlo k největším nedobrovolným přesunům Evropanů v dějinách. Jejich původcem i vykonavatelem byla zrůdná nacistická ideologie a po válce nástup dalšího totalitního režimu, tentokrát komunistického. Dodnes historici odhalují lokální a individuální dramata, o nichž se nevědělo nebo na která se v rámci celkových hodnocení událostí zapomnělo. S vědomím, že každé z nich fatálním způsobem zasáhlo do života konkrétních lidí, bylo v možnostech výstavy pouze symbolicky připomenout několik proudů těch, kteří se jim snažili uniknout.

Na výstavě je zahrnuto téměř šest desítek uměleckých děl od více než třiceti umělců (Jan Kotík, Jiří Kolář, Alén Diviš, František Hudeček, Bohumír Matal, Karel Čapek, Josef Istler, Mikuláš Medek, Stanislav Podhrázský, Kamil Lhoták, Zbyněk Sekal, Bohdan Lacina a další), včetně zastoupení fotografů, jako jsou Vilém Reichmann, Jan Lukas, Josef Sudek či Jiří Toman.

Umělecká díla z 30. – 50. let minulého století (obrazy, kresby, koláže a konfrontáže, fotografie, plastika) jsou ve výstavě zcela jedinečně instalována v konfrontaci s více než 150 dokumentárními fotografiemi ze stejného období, vytištěnými na opálovém plexiskle a doplněna uměleckou projekcí Síla kontextu od současného autora Tomáše Svobody.

Stanislav Podhrázský, Imaginace strachu – Kočka, 1949

Západočeská galerie v Plzni zve na poslední komentovanou prohlídku výstavy Otto Gutfreund – sochař. Koná se v úterý 12. září od 17 hodin ve výstavní síni 13 v Pražské ulici. Výstavou provede její autorka doc. Alena Pomajzlová (Seminář dějin umění FF MU v Brně). Samotná výstava končí 17. září.

Světem povídek pánů Karlů – tak se jmenuje pořad věnovaný prozaické tvorbě Karla Čapka a Karla Poláčka. Představení uvede Poetické divadlo ve výstavní síni 13 v Plzni v pátek 8. září od 18 hodin.

Divadelní hra Mileny Štráfeldové Odpolední čaj u Loosů ze života architekta Adolfa Loose a jeho ženy Claire, se odehraje ve Výstavní síni 13 v Plzni ve středu 6. září od 17 hodin. Účinkuje Poetické divadlo.

Pod letním nebem – to je název literárně-dramatického pořadu s nezapomenutelnými melodiemi v podání Poetického divadla a jeho hostů. Hraje se ve středu od 18 hodin ve výstavní síni 13 v Pražské ulici v Plzni.