Home Tagy Články označené "Západočeská galerie"

Západočeská galerie

Západočeská galerie. Instituce byla od svého vzniku svázána s dnešním Západočeským muzeem, s nímž sdílela společné prostory. Oficiálnímu uvedení galerie do provozu v roce 1954 předcházelo rozdělení sbírkového fondu z někdejšího uměleckoprůmyslového oddělení muzea, který zde byl budován od roku 1878 (viz historie sbírek). Roku 1958 byla galerie spolu s nově vzniklým Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody se Západočeským muzeem v Plzni volně svázána v jeden administrativní celek, který byl již v roce 1960 opět zrušen. Galerie pak získala samostatný status, až do roku 1985 však využívala prostory v budově Západočeského muzea v Plzni. Zde bylo umístěno její pracovní zázemí i výstavní sály, v nichž byla instalována expozice části sbírek a kde probíhaly krátkodobé výstavy. Spojení s muzeem ukončila náročná rekonstrukce budovy zahájená v roce 1985, po ní se již s návratem galerie do prostor muzea nepočítalo.

Výstavou SVĚTLA, ŠERO A TEMNOTY. Umění českého 19. století provede v pátek návštěvníky výstavní síně 13 v Pražské ulici v Plzni Roman Prahl. Začátek je v 17 hodin.

 

Západočeská galerie v Plzni připravila další doprovodný pořad k výstavě Interiéry duše. Umělecké bytování v prostoru Loosových plzeňských architektur. Jan Kastner uvede svou přednášku INTERIÉRY A FILM ve čtvrtek od 17 hodin ve výstavní síni 13 v Plzni.

Západočeská galerie v Plzni uvede ve středu další komentovanou prohlídku výstavy Interiéry duše. Umělecké bytování v prostoru Loosových plzeňských architektur, která je instalována v Masných krámech. Výstavou provede od 17 hodin autor její koncepce Michal Koleček, děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Literárně-dramatický pořad o životě a díle Bedřicha Smetany nazvaný Plzeňská zastavení můžete vidět ve středu od 18 hodin ve výstavní síni 13 v Plzni, v Pražské ulici. Jedná se o reprízu pořadu u příležitosti Smetanovských dní.

Západočeská galerie zve v úterý na literární podvečer věnovaný dvěma plzeňským autorům. Ze svého díla budou číst Kateřina Sachrová a Robert Janda. Přijít můžete do výstavní síně 13 v Pražské ulici na 17. hodinu.

Třináctá návštěva aneb Vstupte do interiérů duše – literárně-dramatický pořad inspirovaný výstavou Interiéry duše, můžete vidět v pátek ve výstavní síni Masné krámy od 18 hodin. Účinkuje Poetické divadlo a hosté.

Paleta – cyklus setkávání s výtvarníky Plzeňského kraje pokračuje v úterý dalším dílem ve výstavní síni 13 v Pražské ulici v Plzni. Hosty Jiřího Šantory a Jiřího Hlobila budou od 17 hodin výtvarnice Anna Krocová a Slávka Štrbová.

Západočeská galerie v Plzni zve v pátek na komentovanou prohlídku výstavy SVĚTLA, ŠERO A TEMNOTY. Umění českého 19. století, která je instalována ve výstavní síni 13. Výstavou provede od 17 hodin její autor prof. Roman Prahl.

Lidové písničky a písně Jaroslava Ježka zazpívá Jana Hoffmannová v neděli v Masných krámech v Plzni. Na klavír ji doprovodí Hana Bezděková. Recitál Dua H a B začne v 16 hodin.

Ve středu bude ve výstavní síni Masné krámy po celý den vystaven a v 17 hodin v přednášce představen obraz Jindřich Štyrský, Kořeny, 1934. V době pobytu na Šumavě v létě roku 1934 upoutaly pozornost Jindřicha Štyrského spletité kořeny stromů, které fotografoval a následně využil jako výchozí materiál k několikadílnému cyklu obrazů. Tyto práce již plně náleží do autorova surrealistického období.