Home Tagy Články označené "Západočeské muzeum"

Západočeské muzeum

Dnešní Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878. Rozsahem historických, uměleckoprůmyslových i přírodovědných sbírek patří k největším muzejním ústavům v České republice. Historie kulturního a politického vývoje českého státu i regionálních dějin. Vedle výstavní činnosti muzeum pořádá přednášky, komentované prohlídky, výukové programy, tvůrčí dílny, jarmarky, příměstské tábory, odborné semináře a konference. Své reprezentativní prostory nabízí k pořádání svatebních obřadů, koncertů a jiných kulturně společenských akcí. V muzeu jsou zastoupeny tyto vědní obory: Archeologie, Botanika, Etnografie, Historie, Novověké dějiny, Paleontologie, Pravěk, Starověké dějiny, Umělecké řemeslo a Zoologie.

Západočeské muzeum vystavuje do 30. června autentické fotografie z května 1945. Fotografové Emanuel Balley a Ladislav Lábek zachytili události na náměstí Republiky v Plzni z oken Národopisného muzea.

Po dlouhých sedmdesáti letech hledání nezvěstné nenápadné rostlinky objevili muzejní botanici na Plzeňsku kolenec jarní (Spergula morisonii), který patří mezi ohrožené druhy naší republiky. Muzeum nyní vyzývá fotografy, botaniky anebo prostě všechny, kteří chodí v přírodě, aby vzácný kolenec objevili a vyfotili.

V celém Plzeňském kraji ví pracovníci Západočeského muzea pouze o dvou místech poblíž Chotíkova. Ale před válkou rostl také u Sulkova, Litic či Bílé Hory. Nejraději má holou písčitou půdu. Protože bílé kvítky kolence právě vykvetly, je nejlepší čas vyrazit za pokladem. Není to ale jen tak, tahle rostlinka má zvláštní mimikry a snadno se přehlédne.

Výstava 47 nejvýznamnějších lokalit pousteven na území Plzeňského kraje spojených s působením poustevníků začíná 2. dubna v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze. Cílem je seznámit veřejnost s výsledkem dlouholetého bádání autorů na toto dosud nezpracované téma našeho kraje. Výstava potrvá do 1. června.

Návštěvník se seznámí s historií míst, ve kterých se poustevny nacházejí, s poustevníky, kteří je obývali a s jejich osudy, s legendami a pověstmi, které se k nim vážou a také s jejich podobou a umístěním.

Vzhledem k exkluzivitě tématu by měla výstava zaujmout i odbornou veřejnost. Záměrem výstavy je také informovat o dějinách poustevnictví všeobecně a vysvětlit i samotný pojem poustevník, očištěný od zažitých romantizujících představ, jak dokládají i dějiny jednotlivých míst. Výstava může být také inspirací pro návštěvu těchto míst v kraji.

Na výstavě budou prezentovány předměty z muzejních sbírek, které odkazují na významné světce spojené s fenoménem poustevnictví, jako jsou sv. Jan Křtitel, sv. Prokop či sv. Antonín Poustevník.

Velkým lákadlem bude také ukázka interiéru poustevny, který je zapůjčen z rekonstruované romantické poustevny v lochotínském parku v Plzni od neformálního sdružení Maják Plzně. Je dílem studentů SSUPŠ Zámeček a ak. malíře J. Šindeláře. Soubor z lochotínské poustevny odpovídá popisu interiéru barokní poustevny ivanitů dle stanov bratrstva.

Neméně zajímavou částí výstavy bude pak prezentace výtvarné soutěže na téma Těžký život poustevníka. Tuto soutěž vypsalo Západočeské muzeum v Plzni pro žáky a studenty základních a středních škol.

Na slavnostním zahájení výstavy bude představena publikace nazvaná Poustevníci, poustevny a pouště v Plzeňském kraji od autorů Petra Rožmberského a Mgr. Luďka Krčmáře, která plně shrnuje jejich dlouholeté bádání tohoto tématu. Kniha v úvodní části představí laické i odborné veřejnosti fenomén a dějiny poustevnictví všeobecně. Hlavní částí publikace je však katalog pousteven na vytyčeném území s bohatou obrazovou dokumentací, který představuje téměř neuvěřitelných 105 lokalit. Od míst a poustevníků známých pouze z pověstí až po dosud stojící objekty pousteven.

 Doprovodným programem k výstavě budou dvě přednášky v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze: 17. dubna Poustevníci a poustevny v Plzni a 15. května Po stopách poustevníka sv. Vintíře. Obě přednášky začnou v 17 hodin.