Home Tagy Články označené "Zoo Plzeň"

Zoo Plzeň

Zoologická a botanická zahrada v Plzni. Zoo Plzeň – nová vzácná mláďata a přírůstky. ZOO Plzeň – akce a události Zoologické zahrady v Plzni. AKTUÁLNÍ novinky a akce v Zoo Plzeň.

V neděli 10. září se koná v lochotínském amfiteátru Radiofest 2017. Z toho vyplývají následující opatření: V neděli je ulice Pod Vinicemi jednosměrná směrem k Radčicím a nejezdí Zoo vláček. V neděli také nebude přístupné parkoviště u amfiteátru a nebudou se konat sokolnické ukázky.

Druhý zářijový víkend ožívá každoročně statek Lüftnerka v plzeňské zoologické a botanické zahradě výstavou nejvýraznějších květin pozdního léta a začátku podzimu – jiřinek. Letošní rok, suché a horké léto, jim příliš nepřálo, přesto i letos půjde o největší výstavu těchto květin v západních Čechách. Na jiřiny můžete do Zoo Plzeň přijít v sobotu a v neděli 9. a 10. září.

“Na Lüftnerce vystavují tradičně pěstitelé nejen z Plzeňského kraje, ale i ze středních Čech. Velice zajímavá kolekce vždy pochází od šlechtitelů z Průhonic. Již loni byly vystaveny vedle jiřin též moderní kulovité kultivary chryzantém. Nebudou chybět ani letos,” řekl František Hykeš ze Zoologické a botanické zahrady města Plzně. Novinkou bude přehlídka stále oblíbenějších aksamitníků čili afrikánů. Výrazným květenstvím jsou ozdobou parků, tradičních i moderních zahrad a bohatě kvetou až do prvních podzimních mrazíků.

Sobotní a nedělní návštěvníci Zoologické a botanické zahrady města Plzně budou moci navštívit ve vinném sklípku na Lüftnerce též přehlídku u nás pěstovaných stolních a moštových odrůd  révy. “Všechny vzorky byly vypěstovány na vinici sv. Kláry v Praze-Tróji,” doplnil František Hykeš.

Za týden 16. a 17. září bude patřit statek Lüftnerka lidovým řemeslům a dovednostem, ukázkám tradičního zpracování zemědělských produktů a také folklóru oslavujícího čas sklizně a bohatou úrodu.

Česká pošta společně se členy Unie českých a slovenských zoologických zahrad ve středu 6. září představí v pořadí již druhý příležitostný aršík poštovních známek, který ukazuje motivy nejvýznačnějších zoologických zahrad. Tentokrát se jedná o dvě zoologické zahrady na území Čech (Chomutov, Plzeň) a dvě zoologické zahrady na území Moravy (Hodonín, Brno). Aršík obsahuje známky se čtyřmi nominálními hodnotami – 16 Kč, 20 Kč, 24 Kč a 30 Kč. Česká pošta současně vydává také obálky prvního dne vydání (FDC). Autory jsou manželé Jaromír a Libuše Knotkovi a rytcem je Martin Srb.

Známka s nominální hodnotou 16 Kč znázorňuje zvířata charakteristická pro Zoo Chomutov. Na známce je vyobrazen zubr evropský, erbovní druh chomutovské zoo. Obálku (FDC) zdobí ohrožený druh jelena bucharského, kterého chomutovská zoo chová již od roku 2003, jako jediná v ČR. Zoologická zahrada Chomutov má největší územní rozlohu a náleží k ní i lesopark, který navazuje na Kamencové jezero. Další známka s nominální hodnotou 20 Kč patří hodonínské zoo. Poštovní známka znázorňuje bílé lvy, kteří jsou v současné době největším lákadlem pro návštěvníky. Obálku (FDC) zdobí erbovní druh hodonínské zoo – tygr ussurijský (tygr s neobvyklou barevnou mutací).

Brněnské Zoo je věnována poštovní známka s hodnotou 24 Kč a jsou na ni vyobrazeni lední medvědi, kteří znamenají největší chovatelský úspěch této zoo. Brněnská zahrada se specializuje především, na severské druhy zvířat, proto se motivem pro obálku (FDC) stal rosomák sibiřský. Poslední známka v aršíku s nejvyšší nominální hodnotou 30 Kč představuje plzeňskou zoo. Jejím hlavním motivem se stal nosorožec indický, který je jedním z nejvzácnějších a nejohroženějších savců a právě plzeňská zoo se může pyšnit jeho záchranou. Obálku (FDC) doplňuje plameňák chilský.

Námětem razítek se stala hlava určitého zvířecího druhu, charakterizujícího danou zoologickou zahradu. Známky jsou pak doplněny o další zvířata, která žijí v konkrétní zoologické zahradě. Aršíky vycházejí v nákladu 55 tisíc kusů a vytiskla je Poštovní tiskárna cenin Praha technikou ocelotisku z ploché desky kombinovaným vícebarevným ofsetem, FDC pak jednobarevným ocelotiskem z ploché desky. Všichni zájemci si je mohou zakoupit na filatelistických přepážkách (tedy tam, kde mají pošty svou specializovanou přepážku), na webových stránkách České pošty a dále na vybraných poštách.

 

Nový školní rok zahájí v úterý 5. září   předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner. V ZOO Plzeň, jejíž rozvoj byl podpořen mnohamilionovými dotacemi z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, pokřtí mládě lemura kata.

Tuto akci k zahájení školního roku s ROP Jihozápad mohou v ZOO Plzeň navštívit od 9.00 do 14.00 všichni školáci za zvýhodněné vstupné. Na malé i velké návštěvníky čeká v zoologické zahradě řada her, kvízů a soutěží. Stánek ROP Jihozápad, kde budou pro děti připraveny kvízy a hry, bude umístěn nedaleko expozice tučňáků. Křtít se bude během dne v Madagaskarském pavilonu (nedaleko restaurace KIBOKO).

Zoologická a botanická zahrada města Plzně byla v uplynulých letech významně zrekonstruována a rozšířena, a to právě díky podpoře z ROP Jihozápad. Před sedmi lety získala více než stodvacetimilionovou dotaci na projekt Africké a asijské expozice Zoologické a botanické zahrady města Plzně. V rámci něj byly vybudovány tři nové tematické okruhy pro návštěvníky ZOO Plzeň: Africká savana, Africký rovníkový prales a Asijská step. Každý okruh představuje návštěvníkům v rámci jednotlivých pavilonů podobu těchto oblastí, včetně typické fauny i klimatických podmínek. V prvních dvou etapách projektu bylo postaveno jedenáct nových pavilonů a ubikací, sestaveny dvě velké voliéry a menší voliéry pro drobné ptactvo. Ve třetí etapě nechala ZOO Plzeň upravit venkovní výběhy pro zvířata ustájená v nových pavilonech.

 

Přesně po roce navštívil Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně plzeňský biskup mons. Tomáš Holub a převzal na další rok patronát nad jedním z chovaných holubů, tentokrát nad plemenem holuba domácího český bublák. Zároveň připomněl vyhlášení dne 1. září Svatým otcem jako Den modliteb za péči o stvoření. V roce 2016 převzal patronát nad ohroženým filipínským holubem krvavým. Akce se zúčastnil také náměstek primátora města Plzně Petr Náhlík.

Péče o přírodu má být jedním z přirozených úkolů každého člověka (křesťana), protože vychází z jeho vztahovosti. Člověk přírodu potřebuje, aby mohl žít, ona potřebuje jeho, aby měla komu darovat své plody. Příroda je dar, společný a sdílený se všemi tvory. Máme ji proto ochraňovat a přistupovat k ní zodpovědně a nesobecky, jako správci, nikoliv jako majitelé, jak také často zdůrazňuje papež František. Proto se i biskup Tomáš rozhodl každý rok aktivně připojovat ke slavení Dne modliteb za péči o stvoření a připomínat potřebu přistupovat ke stvoření s něhou tak, aby nám něhou mohlo též oplácet.

V dopise z roku 2015, ve kterém František oficiálně vyhlásil Světový den modliteb za péči o stvoření, se uvádí: „Při této příležitosti chceme nabídnout‚ jednotlivým věřícím i celým společenstvím vzácnou příležitost k obnově osobního rozhodnutí být strážci stvoření, pozvedat k Bohu svůj dík za nádherné dílo, které On svěřil do naší péče, a prosit ho o pomoc při ochraně stvoření a o jeho milosrdenství ke hříchům spáchaným proti světu, v němž žijeme.“

Bubláci patří mezi holuby tzv. polního typu, velikostí ani tvarem těla se tedy příliš neodlišují od divokého holuba skalního. Bublák je plemeno holuba domácího vyznačující se specifickým hlasovým projevem – bubláním. Tento projev vznikl modifikací vrkání holubu v dlouhotrvající zvuk, který se přirovnává k zurčení potoka, zvonění zvonu nebo bubnování. Původní pravlastí všech bubláků je Orient.

Tradiční sobotní program v Zoologické a botanické zahradě města Plzně AHOJ PRÁZDNINÁM, JE TU OPĚT ŠKOLA se koná 2. září od 10 do 17 hodin v centrální části zahrady v okolí Tropického pavilonu.

Pro děti zde bude připravena řada dovednostních a vědomostních soutěží. Od hlavní pokladny k nim povede naučná stezka o ceny, jejíž otázky budou mít zčásti ještě prázdninový charakter, ale některé už pomyslně vrátí děti do školních lavic. Hlavními cenami pro úspěšně budou u všech soutěží nanuky.

Uvítejte nový školní rok v plzeňské zoo

Nevšední zahájení letošního školního roku plné zážitků, soutěží a zajímavostí nabízí MŠ a ZŠ vítání nového školního roku s Regionálním operačním programem Jihozápad v úterý 5. září v Zoologické a botanické zahradě města Plzně. Program uvede slavnostní přivítání školáků a jejich učitelů náměstkyní primátora města Plzně Evou Herinkovou v lochotínském amfiteátru. Poté již začne velký environmentální program, jehož součástí bude i soutěžně poznávací trasa po zoo.

Děti budou plnit jednotlivé úkoly a zodpovídat otázky, nejúspěšnější třídní kolektiv bude mít možnost si za odměnu pokřtít lemuří mládě. Součástí nabídky bude i speciální sokolnická ukázka a soutěžní procházka po zemích Evropské unie. Vstupné na akci je 20 Kč/žák.

Plzeňská zoologická zahrada chová rysy kanadské (a rysy červené) od roku 2006, kdy pro ně vznikly expozice v severoamerické (nearktické) části zoo. Prvoodochv byl dosažen v roce 2010 – byla odchována dvojčata. K původnímu samečkovi Henrimu  z ostravské zoo přibyla v roce 2015 nová samička z Brna. Historicky druhá mláďata se narodila 20.5. 2017.

Podle webu zootierliste.de chová rysy kanadské nyní pouze 10 institucí v Evropě, z toho šest v ČR.  Je chován i soukromými chovateli. Dosahuje hmotnosti 12-17 kg, v zoo se dožije 15 – 25 let. Je menší než rys ostrovid, za jehož poddruh byl dlouho považován.

Pro plzeňská mláďata byla vybrána jména Bruce a Bonnie; kmotry se stali místostarosta Městského obvodu Plzeň 1 Jiří Uhlík a Domovinka Plzeň.

Na dva poslední víkendy v srpnu ožije statek Lüftnerka výstavami českých plemen králíků, holubů a slepic. V neděli 27. srpna vše zpestří ukázka akrobatického létání holubů. Akci pořádá Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci s Oblastní organizací Českého svazu chovatelů Plzeň.

O těchto dvou víkendech budou v expozicích vystaveny desítky plemen v mnoha barevných rázech, především však českých. Výstavy začnou vždy v pátek, v průběhu neděle budou zvířata postupně odjíždět.

Na výstavách bude zároveň představena řada odrůd užitkových i okrasných rostlin vyšlechtěných v České republice. Expozice budou doplněny léčivými a užitkovými rostlinami, které rostou všude kolem nás. Mnohé z nich byly a jsou využívány od nepaměti, na mnohé se však už dávno zapomnělo.

V úterý 15. srpna přivítala Zoologická a botanická zahrada města Plzně svého 300 000. návštěvníka. Stala se jím rodina Hlaváčkova z Hracholusek na Křivoklátsku.

Rodiče Petra a Jaroslav Hlaváčkovi jsou učitelé, přivezli děti – devítiletého Tondu a šestiletou Terezku. Jménem města Plzně je s ředitelem zoo Jiřím Trávníčkem přivítal náměstek primátora Petr Náhlík a předal upomínkové předměty a publikace o zoologické zahradě. Jubilanti měli možnost nakrmit šimpanze nebo navštívit své oblíbené žirafy. Plzeňskou zoo navštěvují jedenkrát za rok, spolu s pražskou a libereckou.

Plzeňská zoologická zahrada prožívá v roce 2017 návštěvnicky podařenou sezónu a mohla by dosáhnout zajímavého konečného čísla. Dosud nejlepší rok 2011 přinesl 460 969 návštěvníků, dosud nejnavštívenější měsíc – srpen 2010 přivedl do Zoo Plzeň 106 859 osob. Od roku 2007 překonává trvale roční návštěvnost plzeňské zoo laťku 400 000 osob. Letos láká především nosorožec Růženka a lvíče Amira.

Ve středu 26. července, na sv. Annu, se narodilo Růžence devět selátek. Jejich tatínek patří k plemeni landrace, maminka Růženka je přeštické černostrakaté prase.