Home Zpravodajství Z regionu Téměř půl mil...

Téměř půl miliardy rozděleno, co bude dál?

V rámci dotačního titulu  na podporu sociálních služeb Plzeňského kraje  souhlasí krajští radní s poskytnutím finančních prostředků v celkové výši 26 486 541 korun, a to pro  39 příjemců.

Žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci dofinancování podalo 47 organizací, které je požadovaly na zajištění a poskytování 83 sociálních služeb. Přidělení finančních prostředků musí ještě   schválit  Zastupitelstvo Plzeňského kraje.

V letošním roce na podporu sociálních služeb v kraji bylo rozděleno 432 540 000 korun (leden). V září v rámci tzv. mimořádného kola dotačního řízení bylo rozděleno 56 740 000 Kč a další navýšení bude nyní v listopadu po schválení zastupitelstvem.