Home Zpravodajství Z regionu Oltářní obraz...

Oltářní obraz sv. Jana Nepomuckého září novotou

Římskokatolická farnost Spálené Poříčí na jižním Plzeňsku nechala obnovit obraz sv. Jana Nepomuckého z hlavního oltáře stejnojmenného kostela v Nových Mitrovicích. Dílo vysoké umělecké i řemeslné hodnoty restauroval akademický malíř Miroslav Slavík.

Autorem oltářního plátna je malíř období klasicismu Josef Bergler (1753–1829), významný pedagog a první ředitel Akademie výtvarných umění v Praze. Umělec zpodobnil sv. Jana Nepomuckého s netradičními atributy. Jde například o

Obraz sv. Jana Nepomuckého zrestauroval akademický malíř Miroslav Slavík. Foto: Pavel Motejzík

glóbus, symbol světovosti, nebo symboly Staré Boleslavi, kam po prvním mučení podnikl cestu. Nechybí ovšem ani kříž, palmová ratolest, svatozář, koruna mučedníka, zpovědnice s královnou, symbol mostu a vavřínový věnec. Na krku má pak medailon s atributy sv. Vojtěcha.

Před restaurováním kryla povrch malby vrstva nečistot i ztmavlého laku. Námět nebyl takřka vidět. Plátno bylo uvolněné a zvlněné. Dřevo oltáře bylo napadené červotočem. Památka se tedy nacházela v havarijním stavu a odborný zásah byl nevyhnutelný. Celkové náklady na obnovu byly vyčísleny na 262 tisíc korun, přičemž dotace z Programu restaurování movitých kulturních památek Ministerstva kultury činila 180 tisíc korun. Na zbylé částce se paritně podílela spálenopoříčská farnost společně s obcí Nové Mitrovice. Obraz by se měl vrátit na původní místo v první polovině prosince.