Home Zpravodajství Aktuálně Vstup do Zápa...

Vstup do Západočeská galerie v Plzni bude v neděli zdarma

Komentovanou prohlídku výstavy Karikatura a její příbuzní a vstup zdarma nabízí v neděli 7. prosince Západočeská galerie v Plzni. Výstavou provede od 16 hodin lektorka Iveta Řežábková. Ve středu 10. prosince od 17 hodin bude púak výstavou provázet její autor profesor Roman Prahl z Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze. Výstava potrvá je ve výstavní síni 13 v Pražské ulici k vidění do 18. ledna 2015.

Výstava – první tohoto druhu u nás – seznamuje publikum s bohatstvím tvorby, jež předcházela rozvoji moderní vizuální kultury a moderního umění. Zaměřuje se hlavně na různé podoby vizuálního humoru. Kromě karikatury v užším slova smyslu zahrnuje i kreslenou satiru a zábavní kresbu týkající se různých stránek života našich prapředků. Zveřejňuje pozoruhodné, často dosud nepublikované artefakty z řady předních veřejných i soukromých sbírek a připomíná rovněž mistrovská díla v dobových ilustrovaných časopisech.

Cvičení v karikatuře jako souhrnné charakteristice lidské tváře a postavy bývalo součástí studia umění. Kromě toho se v tvorbě 19. století promítá i tradice grotesky, fantazií o světě naruby, a podobně. Od dob pozdního osvícenství se šířily letáky názorně komentující dobové události i zábavní grafika v podobě optických hříček. Od doby poloviny století dávaly kreslířským talentům prostor ilustrované humoristické časopisy. Nakonec už kreslený humor a satira sloužily nejenom zábavě středních vrstev, nýbrž veškeré populace.

Tuto tvorbu výstava předvádí v ukázkách od počátku 19. století do začátku 20. století – od let působení prvního ředitele pražské Akademie umění Josefa Berglera, přes tvůrce humorných a satirických letáků doby kolem revoluce roku 1848, Antonína Gareise a Františka Šíra, až po přední specializované kreslíře českých humoristických časopisů druhé poloviny 19. století, Františka Kolára a Karla Krejčíka. Obsahuje mimo jiné vynikající kresby slavných malířů – Josefa Mánesa, Mikoláše Alše, Luďka Marolda i Františka Kupky a řady dalších.

ŽÁDNÉ KOMENTÁŘE

Odpovědět