Home Zpravodajství PLZEŇ 2015 Výstupem proj...

Výstupem projektu Tvář Plzně má být pestrý obraz města

Unikátní výstava obrazů Gottfrieda Lindauera, již připravuje Západočeská galerie v Plzni a jejíž vernisáž se uskuteční 6. května, inspirovala společnost Plzeň 2015 ke komunitnímu projektu, který chce skrze portréty lidí žijících v Plzni ukázat současnou tvář města.

“Projekt ´Tvář Plzně´ je parafrází Lindauerových portrétů náčelníků maorských kmenů. Dnešní Plzeň ale není svazem kmenů. Její sociální a kulturní pestrost nelze ukázat jednoduše tím, že bychom vystavili obrazy nějakých místních náčelníků nebo typických domorodců. Chceme naopak Plzeň zachytit v její různorodosti, každodenním prolínání sociálních světů a v pohybu jejích proměn. Hledáme nečekaná spojení mezi zdejšími lidmi, významnými místy a určitými okamžiky během denního cyklu,“ přibližuje projekt Christian Potiron, manažer participace ve společnosti Plzeň 2015.

V nejbližších dnech bude vypsána výzva široké veřejnosti. Ten, kdo se bude chtít do projektu zapojit, bude muset vyplnit přihlášku s potřebnými náležitostmi, jako je fotografie v charakteristickém nebo jakkoli významném prostředí a čase, životní příběh spojený s Plzní, okolím, lidmi nebo návrh využití výtěžku z dražby obrazu. Porota vybere na základě zaslaných přihlášek a během „komunitního castingu“ deset jedinců, jejichž portréty následně vytvoří pestrou a typickou tvář Plzně.

Pro projekt bylo osloveno šest současných mladých malířů, Jan Mikulka, Jan Uldrych, Alžběta Josefy, Zdeněk Trs, Tomáš Němec a Aleš Brázdil, kteří budou mít sami velký podíl na výběru portrétovaných, s nimiž se poté osobně setkají, aby více pronikli do jejich života a aby si vytvořili originální fotografie pro své budoucí dílo.

Portréty budou vystaveny v areálu DEPO2015. Obrazy doplní fotografie jedinců spíše reportážního charakteru a texty pojednávající jak o portrétovaném a jeho životě ve městě, tak o osobnosti umělce. Na výstavě bude také uveden film dokumentující celý průběh projektu od výběru a setkání umělců s vybranými jedinci přes samotnou malbu až po instalaci výstavy. Vznikne také katalog obsahující reprodukce obrazů, fotografie a doprovodné texty.

Důležitou součástí celého projektu bude po skončení výstavy dražba všech obrazů, jejíž výtěžek využijí portrétovaní jedinci, kteří je použijí v souladu se záměrem uvedeným v přihlášce. Projekt tak ještě více dostojí svému komunitnímu charakteru. Dražba se bude konat v rámci festivalu dobrovolnických a dobročinných aktivit Anděl Fest v září 2015.