Home Zpravodajství Z regionu Welcome centr...

Welcome centra dají lidem šanci na nový život

S kritikou některých politiků ohledně činnosti Welcome center, nesouhlasí vedení Plzeňského kraje. Welcome centra neodvádí obyvatele ostatním krajům ČR, naopak jeho účelem je dát šanci na uplatnění a důstojný život v Plzeňském kraji kvalifikovaným Čechům nebo cizincům.

„Prostřednictvím Welcome center bychom rádi lidem, kteří nemohou najít uplatnění ve své zemi nebo ve svém kraji, nabídli důstojné podmínky k životu v kraji Plzeňském. Nechceme ostatním krajům ČR brát obyvatele, v našem zájmu je zajistit především to, aby lidé neodcházeli do zahraničí s celými rodinami. Aby zde zůstali a žili spokojený život bez obav o práci, bydlení nebo vzdělání svých dětí, “ doplňuje hejtman Bernard.

operační sály ve stodské nemocnici

Nedostatek zdravotních sester v krajských nemocnicích, pracovníků v zařízeních poskytujících sociální služby, ale i kvalifikovaných technicky vzdělaných lidí přivedl vedení Plzeňského kraje k myšlence konceptu nájemního bydlení a tzv. Welcome centra pro Plzeňský kraj. Úloha kraje v projektu je zcela nezpochybnitelně pouze v roli zprostředkovatele, nikoli v roli toho, kdo z veřejných prostředků chce financovat lepší podmínky pro život cizinců než vlastních obyvatel.

„Chceme především snížit počet agenturních zaměstnanců, kterých je v současnosti u nás v kraji zhruba 40 tisíc.  To považuji, vzhledem k počtu obyvatel 570 tisíc, za vysoké procento. Proto hledáme, zdůrazňuji kvalifikované, pracovníky, kteří budou ochotni přijít do Plzeňského kraje s celou rodinou včetně dětí a usadit se zde natrvalo. Zprostředkujeme jim nájemní bydlení, které si budou sami hradit z vlastních prostředků, jež si zde v kraji vydělají. Zajistíme jim jazykovou kvalifikaci a také umístění dětí do škol a školek. Stejné podmínky platí pro Čechy i cizince,“ vysvětluje hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard s tím, že natrvalo žijící lidé jsou přínosem pro kraj. „Na místě, kde se tito lidé usadí, jim záleží. Naproti tomu agenturní zaměstnanci jsou často problémoví a bývají spojováni s kriminální činností,“ doplňuje.

Nájemní bydlení pro všechny, kteří mají nebo v budoucnu budou mít zájem v Plzeňském kraji žít, kraj zajistí pouze jako zprostředkovatel přes obce i další subjekty, které mohou nájemní bydlení nabídnout. Rozhodně nepůjde cestou financování bydlení cizincům na úkor vlastních obyvatel.  Plzeňský kraj již zkušenost se zaměstnáním cizinců má. Konkrétně v nemocnici ve Stodě již pracují první zdravotní sestry z Ukrajiny. Kraj má v tomto případě roli zprostředkovatele práce i bydlení a v tomto trendu chce také pokračovat.