Home Zpravodajství Z regionu Z Modravy na ...

Z Modravy na Filipovu Huť bezpečněji a plynuleji

Díky nově rekonstruovanému úseku silnice III/16910 z Modravy přes  Filipovu Huť až na hranice Plzeňského kraje nyní mohu tudy jezdit řidiči bezpečněji a plynuleji.  Jde  o celkovou délku cca 4,5 km, kde byla provedena výměna 13 kusů stávajících propustků, vybudování opěrné zdi tvořené vyztuženým svahem s ozeleněným lícem (systém Green Terramesh), vybudování dešťové kanalizace, reprofilace příkopů, zpevnění rigolů, zpevnění krajnic, osazení dřevo-ocelových svodidel, osazení sněhových tyčí a provedení nového vodorovného značení.

Rekonstruovaná silnice z Modravy do Filipovy Hutě

„Oprava této významné komunikace v turisticky atraktivní lokalitě národního parku Šumava výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Byla zahájena v dubnu a dokončena v srpnu letošního roku,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

Celkové náklady stavby, kterou financoval Plzeňský kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace, činily 41,5 milionu korun. Zhotovitelem stavby byla společnost Silnice Klatovy a.s.  Tento rekonstruovaný úsek silnice je posledním úsekem realizovaným z projektu „Komplexní řešení silnice III/16910 Srní – Modrava – Filipova Huť“ v celkové délce 13,3 km. Tyto náklady činily přibližně 130 milionů korun.

DALŠÍ ČLÁNKY