Areál bývalého minigolfu na Košutce čeká proměna. Co obvod chystá?

Zveřejněno v Z Plzně
Od - středa, 9. březen 2022 18:05
Areál bývalého minigolfu na Košutce čeká proměna. Co obvod chystá? Vizualizace: SPORADICAL, architektonická kancelář

Areál někdejšího minigolfu ve vnitrobloku v Manětínské ulici v Plzni na Košutce čeká výrazná obnovat. Dojde k renovaci stávajícího sportoviště, vybudování nového dětského hřiště a kavárny s terasou či výsadbě nových stromů. Práce na projektu začnou v druhé polovině března demolicí objektu bývalé restaurace. Revitalizace areálu vyjde na 23,5 milionu korun včetně DPH a ze svého rozpočtu ji hradí první městský obvod. Hotovo by mělo být nejpozději do roka od zahájení stavebních prací.

manetinska studie 3O proměně areálu se začalo nahlas hovořit před třemi lety. Do budoucí podoby projektu promluvili i místní obyvatelé, s nimiž se v červnu 2019 sešlo vedení obvodu. „Tento areál má už dlouho svá nejlepší léta za sebou, přitom má díky své poloze obrovský potenciál. I proto jsme se rozhodli jej celkově zrevitalizovat,“ uvedla starostka prvního městského obvodu Helena Řežábová.

Nový kabát dostane stávající asfaltové sportoviště, kde vzniknou dvě hřiště vedle sebe, jejich povrch bude opatřen profesionálním barevným nátěrem, přibudou nové basketbalové koše a bude zde možnost umístit kůly pro volejbal, nohejbal a tenis. Hřiště bude mít na jihovýchodní straně dřevěnou zástěnu, která v horkých letních dnech poskytne možnost sezení ve stínu. Podél opravené podezdívky budou pak rozmístěny lavičky. Celé sportoviště bude oploceno.

Rozšířenou stěnou s lezeckými chyty a bočním vstupem, kde bude např. i pítko, bude od sportoviště odděleno dětské hřiště, kde budou ti nejmenší moci využívat moderní herní prvky, které stavebníci zakomponují do travnatého svahu. Pod ním pak vznikne místo třeba pro posezení v trávě nebo různé hry, chybět zde nebudou ani pingpongové stoly či pískoviště pro děti. Na tento prostor bude přiléhat kavárna s vnitřním i venkovním sezením a klubovnou. Jednopodlažní budova bude mít zelenou střechu, což zejména v letních měsících přispěje k lepšímu mikroklima, to pak podpoří i výsadba nových stromů. Odstraněna bude stávající zeleň, kterou tvoří přehoustlé a nepřehledné túje původně vysazené jako živý plot; na místo se totiž podle architektů typově vůbec nehodí. Areál bude přístupný z obou stran, tak je tomu i dnes.

manetinska pred revitalizaci 10Revitalizace areálu vyjde na 23,5 milionu korun a hradí ji první plzeňský obvod. Cenu by ještě mohla ponížit státní podpora. „Usilujeme o získání dotace téměř 3,5 milionu korun ze Státního fondu podpory investic,“ uvedla vedoucí Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 Andrea Šlechtová.

Vnitroblok v Manětínské je součástí rozlehlého sídlištního komplexu Košutka, který byl vybudovaný v letech 1982 až 1988 podle konceptu a návrhu architekta Zbyňka Tichého. Sídliště tvoří osmiúhelníkové bloky domů, které vymezují vnitrobloková prostranství s areály mateřských škol, v centru sídliště je pak škola základní. Areál minigolfu je v současnosti zchátralý a zarostlý, minigolfové hřiště jako takové již neexistuje a přilehlá restaurace je dnes již nevyhovující z technických i kapacitních důvodů.