Budovu Fakulty pedagogické ZČU čeká generální rekonstrukce

Zveřejněno v Aktuálně
Od - čtvrtek, 21. prosinec 2023 07:44
Budovu Fakulty pedagogické ZČU čeká generální rekonstrukce Foto: ZČU

Budovu Fakulty pedagogické na Chodském náměstí v Plzni čeká velká proměna. Díky dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR dojde k její generální rekonstrukci. Předpokládané náklady jsou 383 milionů, příspěvek od státu má činit 275 milionů korun a zbylou částku uhradí ZČU. Studující i vyučující bude na dobu prací třeba přestěhovat.

„Získání dotace pro budovu na Chodském náměstí vnímáme jako velký úspěch, který navíc přišel symbolicky v roce, kdy si Fakulta pedagogická připomíná 75 let od svého založení. Věřím, že se budova promění ke spokojenosti studujících i vyučujících a že výsledek ocení také veřejnost. Rád bych poděkoval všem, kteří se o získání dotace zasloužili,“ uvedl rektor ZČU Miroslav Lávička.

Budovu z roku 1925 navrhl architekt Hanuš Zápal, dnes v ní působí Centrum biologie, geověd a envigogiky, katedra německého jazyka, a především dvě největší katedry Fakulty pedagogické – pedagogiky a psychologie. Fakultě slouží i sousední adresa Klatovská 51, které se však tyto práce dotknou minimálně. Kromě toho sídlí ještě v centru města, ve Veleslavínově 42, kde má i děkanát.

Rekonstrukce bude generální, nedotkne se pouze několika vyhovujících oken a zatím ani fasády. Zato se počítá s rekonstrukcí střechy, s vnitřními bouracími pracemi a následnou stavbou nových podlah, stropů i příček, díky níž bude možné zmodernizovat stávající prostory a vytvořit úplně nové uspořádání. Součástí bude i kompletní výměna elektroinstalace a rozvodů.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby proběhne v první polovině roku 2024. „V závislosti na jeho výsledku bychom chtěli práce zahájit během léta. Podle plánu by měly trvat 24 měsíců, a na tuto dobu bude nutné výuku z Chodského náměstí přesunout do náhradních prostor, zejména pak do budovy Univerzitní 22 v kampusu na Borech, kde sídlí například Fakulta strojní a Fakulta ekonomická,“ popisuje kvestor ZČU Petr Beneš.

Podle děkana Pavla Mentlíka posune rekonstrukce a modernizace budovu do 21. století. Dočká se například větších učeben a laboratoří, ale třeba i funkčního propojení se sousední Klatovskou 51. Mezi oběma budovami totiž dnes lze procházet pouze přes dvůr. „V kampusu bude třeba po dobu rekonstrukce vytvořit zázemí pro více než 2000 našich studentek a studentů, kteří dnes budovu na Chodském náměstí využívají. S panem rektorem a panem kvestorem pracujeme na tom, aby studující již v době rekonstrukce měli pro studium lepší podmínky, než jaké mají nyní,“ řekl děkan s tím, že stěhování do kampusu se netýká pouze katedry německého jazyka: „Ta se přemístí do Veleslavínovy 42, kde ale zůstane už natrvalo. Budeme tak mít všechny jazykové katedry pohromadě na jedné adrese," dodal Mentlík.

Spolu s rekonstrukcí kolejí v Baarově ulici, která začala letos a má trvat do poloviny roku 2025, bude rekonstrukce Chodského náměstí 1 největší strategickou investicí ZČU na následující dva roky. Sousední budově Fakulty pedagogické na Klatovské 51 by univerzita ráda dopřála obdobnou péči v budoucnu. „Kromě kampusu spravujeme řadu budov nejen v Plzni, ale také v Chebu, a snažíme se je rekonstruovat postupně. Vše ovšem závisí na finančních prostředcích, které máme právě k dispozici,“ dodal kvestor.