Centrální obvod navyšuje kapacitu svých mateřinek, umístí všechny tříleté děti, mladší mají ale zatím smůlu

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pátek, 2. červen 2023 17:48
Centrální obvod navyšuje kapacitu svých mateřinek, umístí všechny tříleté děti, mladší mají ale zatím smůlu Foto: 63. MŠ v Plzni na Skvrňanech

Také v letošním roce evidují mateřské školy v centrálním plzeňském obvodě více přihlášek, než je míst. Podle dostupných informací to ale vypadá, že by se mělo dostat na všechny děti, kterým budou k 31. srpna tři roky. Rodiče dětí narozených jen o pár dní později už ale mají smůlu.

V letošním roce se do mateřských škol třetího městského obvodu zatím přihlásilo 624 dětí, a to včetně mladších 3 let, i z jiných obvodů. Míst je pouze 367. Podmínkou pro přijetí, pokud kapacita nestačí, je spádová oblast a také věk dítěte. „Máme kapacitu na to, abychom přijali téměř všechny děti z naší spádové oblasti, kterým budou tři roky k 31. srpnu 2023. Pro děti, kterým k tomuto datu budou stále dva roky a věku tří let dovrší až kdykoli v průběhu školního roku, už kapacita nestačí,“ vysvětluje první místostarosta MO Plzeň 3 Pavel Šrámek.

Rodiče, jejichž děti nebyly do školky přijaty a jsou jim tři roky, mají velkou šanci na umístění ještě před začátkem školního roku nebo i v průběhu roku, ze zkušeností ředitelek z předešlých let totiž vyplývá, že se do té doby ještě místa ve školkách z různých důvodů uvolní. „Samozřejmě chápeme potřebu rodičů. Proto abychom situaci vyřešili a pomohli jim vrátit se v dnešní náročné době do práce, začal jsem aktivně jednat s dětskými skupinami ve třetím obvodu. Řešili jsme, jak bychom jim mohli pomoci, tak aby měly kapacitu přijmout právě tyto mladší děti,“ říká Pavel Šrámek.

Další šanci na přijetí do MŠ mají mladší děti ještě na podzim. ,,Kapacita se v mateřinkách třetího městského obvodu totiž navýší od 1. září letošního roku, kdy se otevře další třída pro 24 dětí v Korandově ulici, která je v současné době v rekonstrukci. Zápis do ní bude tedy bude probíhat až později,“ vysvětluje starosta MO Plzeň 3 David Procházka.

Místo se snaží obvod zajistit i navýšením kapacity ve 49. MŠ, protože část dětí „přepřihlásí“ do dětských skupin a kde budou umístěny v jejich nových kapacitách. Pokud k tomu dojde, budou mít předškolní děti centrálního obvodu další třídu navíc. „Víme, že populačně silný bude i příští rok, už teď proto plánujeme zvýšení kapacit mateřinek o další tři třídy, tedy zhruba o 72 dětí,“ uvádí místostarosta Ondřej Ženíšek.

Jedním z důvodů, proč jsou mateřinky přeplněné, je mimo jiné fakt, že v nich zůstává stále více dětí s odkladem školní docházky.  Po jednání s ředitelkami škol je zřejmé, že rodiče spíše upřednostňují setrvání v mateřských školách než přechod do přípravných tříd škol základních.

Obvod se také snaží řešit navýšení kapacity speciálních tříd při mateřských školách, které v rámci obvodu zřizuje kraj. „Po dohodě s městem jsem připravil nabídku pro kraj na participaci u kapacit ve speciální mateřské škole, abychom pomohli i dětem se závažnými poruchami v začlenění do vzdělávacího systému,“ představuje svoji vizi místostarosta Pavel Šrámek.

To navýší kapacitu v klasických třídách, kam mohou být začleňované děti s lehčími poruchami. ,,Dětem se speciálními potřebami totiž začlenění do běžných tříd pomáhá,“ dodává místostarosta Ladislav Nový.