Černice rozšíří sportovní areál, vybudují moderní hřiště s umělým trávníkem

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pátek, 3. květen 2024 16:23
Černice rozšíří sportovní areál, vybudují moderní hřiště s umělým trávníkem Zdroj: Projectstudio8

Rozšíření sportovního areálu se dočkají obyvatelé Černic. Osmý městský obvod tam ve spolupráci s městem Plzeň plánuje stavbu fotbalového a dvou víceúčelových hřišť. V současné době je vydáno platné územní a stavební povolení a připravuje se dokumentace pro provedení stavby. Náklady jsou zatím odhadovány na 38,2 milionů korun včetně DPH.

„Každé sportoviště na území města je prospěšné a potřebné. Zatímco Národní sportovní agentura nám podporu jen slibuje, vzali jsme budování sportovní infrastruktury do vlastních rukou. Černický areál je důkazem toho, že se město umí dohodnout s obvody i spolky jak na projektu, tak na financích a provozu. Věřím, že právě takovými investicemi se nám podaří přilákat k pohybu ještě více mladých lidí a dětí,“ řekl primátor Roman Zarzycký.

V areálu TJ Sokol Černice tak vznikne fotbalové hřiště s umělým trávníkem, víceúčelové hřiště s polyuretanovým povrchem a dětské hřiště. Součástí projektu je také osvětlení sportovišť, oplocení, odvodnění, výstavba chodníků a osázení zelení.

Sokol v současné době využívá pouze jedno hřiště s přírodním travnatým povrchem, které je hlavně na jaře a na podzim neúměrně zatížené. Vzhledem k počtu členů Sokola, zejména v žákovských a dorosteneckých kategoriích, není klub na jediné travnaté ploše schopen zajistit plnohodnotný tréninkový a herní proces pro všechna družstva.

„Rozvoj sportovního areálu je pro náš obvod vzhledem ke stále rostoucímu počtu obyvatel Černic obrovským přínosem. Hřiště totiž využívají nejen členové Sokola, ale také žáci základní a mateřské školy a široká veřejnost. Poděkování patří městu Plzni, bez jehož finanční podpory bychom tento projekt nebyli schopni sami zrealizovat,“ uvedl starosta Městského obvodu Plzeň 8 – Černice Vladislav Sloup. Dodal, že obvod v budoucnu rovněž počítá například s dostavbou atletické dráhy, dalším malým hřištěm s umělým trávníkem a bufetem, které uhradí z vlastního rozpočtu.

Rozšíření sportoviště by mělo vyjít na 38,2 milionů korun včetně DPH, z toho Magistrát města Plzně zaplatí 22 milionů, Městský obvod Plzeň 8 – Černice 14 milionů a TJ Sokol Plzeň – Černice daruje 2,2 miliony korun.