Cesta vlakem z Plzně do Českých Budějovic se zrychlí

Zveřejněno v Z regionu
Od - středa, 2. červen 2021 10:20
Cesta vlakem z Plzně do Českých Budějovic se zrychlí Foto: SŽDC

Nové koleje nástupiště v Pačejově na Klatovsku za 1,29 miliardy korun zrychlí o několik minut cestu vlakem z Plzně do Českých Budějovic. Dokončená dvouletá stavba je jednou z etap modernizace trati Plzeň-České Budějovice, na níž díky novým soupravám z Plzně do Horažďovic přibývá cestujících a stejné je to na jihočeské straně hlavního železničního tahu. Do konce roku ještě investorská Správa železnic (SŽ) dokončí opravu výpravní budovy. Podchod ode dneška zdobí kresby dětí z místní základní a mateřské školy.

V rámci stavby došlo v Pačejově k nahrazení stávajících úrovňových nástupišť novými s normovou výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice. Stanice má jedno vnější a jedno jednostranné nástupiště o délce 120 metrů. Před realizací stavby zde musely rychlíky zpomalovat až na 65 km/h, nyní můžou jet až 100 km/h. Odstranění propadu rychlosti přinese zkrácení jízdních dob vlaků na důležité spojnici Českých Budějovic a Plzně. Kromě samotné stanice Pačejov se renovovaly také části obou navazujících dvoukolejných úseků do Horažďovic předměstí a do Nepomuku.

Součástí projektu byla i výstavba dvou nástupišť a přístřešku na zastávce Kovčín. V celém úseku proběhla rekonstrukce trakčního vedení, čtyř mostů, 10 propustků a stavba opěrné zdi. Po demolici původního silničního nadjezdu v blízkosti zastávky Kovčín se začíná stavět nový. Rekonstrukcí prochází také výpravní budova, stavební práce budou hotové do konce letošního roku.

Kresby, které jsou k vidění v podchodu, Správa železnic společně se zhotovitelem vybírala z více než 100 návrhů dětí z pačejovských škol. Výtvarník je pak během dvou dní „přenesl“ na stěny podchodu a šikmých přístupových chodníků.