Církevní školka v budově kolejí v Plzni otevřela další třídu

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 29. září 2020 17:45
MŠ kardinála Berana_nové prostory Foto: ZČU

Třetí třídu pro 24 dětí otevírá od 1. října církevní Mateřská škola kardinála Berana v budově vysokoškolských kolejí v Baarově ulici v Plzni. Celkem tak bude pobočku školky, jejímž zřizovatelem je Biskupství plzeňské, navštěvovat 62 dětí. Rozšíření umožnila rekonstrukce prostor druhé poloviny přízemí budovy, kterou za 9,5 milionu korun provedla Západočeská univerzita.

Foto: ZČU

„V naší pobočce na Borech budeme mít od října dvě humanitní třídy celkem pro 38 dětí a jednu třídu křesťanskou pro 24 dětí,“ popisuje ředitelka mateřské školy Petra Mayerová. Místo dosavadních 38 tak bude pobočku navštěvovat celkem 62 dětí.

Rozšíření školky, která v budově Západočeské univerzity funguje už od září 2017, bylo vyvoláno velkým zájmem rodičů o předškolní vzdělávání dětí, a to jak v humanitní třídě, kterou navštěvují děti zaměstnanců Západočeské univerzity, tak ve třídě křesťanské, určené pro další děti, a to z křesťanských i nevěřících rodin. Před rozšířením mohla mateřská škola uspokojit v přijímacím řízení pouze asi 20 procent uchazečů.

Foto: ZČU

Školka dosud obývala polovinu přízemí budovy v Baarově ulici, rekonstrukce se odehrála téměř zrcadlově v druhé polovině přízemí - vznikl nový vchod a jedna třída včetně příslušenství. Lepší zázemí v podobě nových šaten a sprch získají také zaměstnanci. V prostoru dále vznikl sklad pomůcek a také ředitelna, přičemž ta dosavadní se změnila na sborovnu. Rekonstrukci, zahrnující stavební práce a nákup nábytku, financovala Západočeská univerzita, náklady činily 9,5 milionů. Vybavení pomůckami zajistilo Biskupství plzeňské. Příprava trvala zhruba rok, vlastní realizace pak pět měsíců.

Mateřská škola kardinála Berana je církevní mateřskou školou, jejíž školní vzdělávací program je postaven na křesťanských hodnotách. V humanitních třídách jsou děti vedeny k základním hodnotám, jako je láska, solidarita, svoboda, respekt k ostatním lidem, čestnost a zodpovědnost, a to ve vztahu k lidem i přírodě. V křesťanské třídě školka pečuje také o osobní duchovní růst v ekumenickém duchu.