Čtvrtý obvod chce zatraktivnit oblíbenou vyhlídku

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 16. únor 2021 10:21
TZ - Švabiny f2 Foto: ÚMO Plzeň 4

Zatraktivnění jednoho z nejnavštěvovanějších míst na Doubravce – vyhlídky Švabiny připravuje Městský obvod Plzeň 4. Vyhlídka projde například parkovými úpravami nebo dostane nové parkoviště. Obvod zároveň na začátku roku podnikl aktivní kroky vůči nájezdníkům, kteří v době lockdownu využívají místo k setkávání a nechávají zde značný nepořádek.

https://www.youtube.com/watch?v=pO-FdqT-t74
Foto: ÚMO Plzeň 4

„Vyhlídka Švabiny patří mezi výkladní skříně Doubravky. Jsme rádi, že sem lidé už léta nacházejí cestu a není výjimkou, že se zde v létě konají i svatby. Místo proto neustále udržujeme a zvelebujeme. Na podzim zde byla provedena úprava zeleně, obnova laviček a panoramatického panelu. Budoucí podobu vyhlídky pak nastiňuje nová územní studie, která počítá s vybudováním parčíku navazujícím na objekt vyhlídky, úpravou místní komunikace a novým parkovištěm pro návštěvníky i zahrádkáře,“ říká místostarosta Zdeněk Mádr (ODS).

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, který je autorem uvedené studie, zmiňuje také instalaci nového mobiliáře včetně stojanů na kola, hracích prvků pro děti a venkovního fitness pro dospělé. V souvislosti s rozšířením komunikace studie navrhuje i nové osvětlení. Pro realizaci úprav vyhlídky je nutné vyřešení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům, které jsou nyní majetkem ČR zastoupené Státním pozemkovým úřadem. Stát by se tak mělo do dvou let.

Foto: ÚMO Plzeň 4

Častější kontroly kvůli nepořádku

V současnosti městský obvod trápí nájezdníci, kteří na vyhlídku často přijíždí auty a využívají ji k setkávání. Mnozí z návštěvníků v místě vyhazují odpadky přímo z oken aut a nechávají zde značný nepořádek, a to i přesto, že jsou v okolí nádoby na odpad včetně odpadkových košů. Situace se výrazně zhoršila v období koronavirové krize a s ní souvisejícím lockdownem.

„Při pravidelné prohlídce místa na začátku roku jsme v místě objevili značný nepořádek. Přilehlé parkoviště i přírodní zálivy byly silně znečištěny odpadky, sáčky, jednorázovými kelímky a dalšími odpadky. Náš odbor životního prostředí místo okamžitě vyčistil a z lokality odvezl zhruba padesát pytlů odpadu. S městskou policií jsme se domluvili na pravidelných denních i nočních hlídkách prostoru. Dohled v lokalitě zvýšila také státní policie a s městem Plzní navíc jednáme o citlivých možnostech monitorování místa,“ říká místostarosta Václav Beran (ANO).

Městská policie již na místě rozdala první pokuty. Dalším krokem k zajištění pořádku, který čtvrtý plzeňský obvod připravuje, je osazení zábrany z dřevěné kulatiny, která zabrání vjezdů a parkování automobilů uvnitř vzrostlé zeleně.

Vyhlídka Švabiny se nachází nedaleko Rokycanské třídy a ústředního hřbitova ve směru na Božkov. Z místa je viditelná celá plzeňská kotlina, a to od Černic přes centrum města až po rozhlednu Chlum. Vznik samotného objektu vyhlídky se datuje do 70. let minulého století.