Cyklostezka, školka, hřiště i park. Slovany chystají v roce 2022 několik velkých investičních akcí

Zveřejněno v Z Plzně
Od - čtvrtek, 27. leden 2022 17:42
Cyklostezka, školka, hřiště i park. Slovany chystají v roce 2022 několik velkých investičních akcí Zdroj: ÚMO 2

Do infrastruktury, dětských hřišť, rekonstrukce mateřské školky, discgolfového hřiště nebo do parku Chvojkovy lomy plánuje v letošním roce investovat městský obvod Plzeň 2.

186528890 1618736408316865 8006764327149945660 nVelkou investicí bude dokončení rekonstrukce cyklostezky na pravém břehu řeky Radbuzy v úseku prodloužení Liliové ulice – Malostranská. „Na realizaci se budeme podílet společně s městem Plzeň, což samozřejmě velmi vítám a jsem za tuto nemalou pomoc od města rád. Nová cyklostezka bude z větší části kopírovat trasu té stávající, k úpravě trasy dojde v místě napojení na místní komunikaci u zdejší loděnice, přičemž pro pěší a cyklisty bude obnovena trasa pod tenisovými kurty v Doudlevcích,“ sdělil starosta Lumír Aschenbrenner. Odhadovaná cena je 12 milionů korun, kdy slovanský obvod přispěje částkou 5 milionů korun.

Další plánovanou akcí je stavební úprava dopravního řešení v ulici U Školky v úseku Topolová – Chválenická před zdejší základní školou, které má zajistit bezpečné vystupování a nastupování žáků školy z a do automobilů jejich rodičů. Zlepší se tak stávající stav, kdy především ráno před zahájením výuky je zde doprava velmi intenzivní. Odhadovaná cena je 2,7 milionů korun.

„Centrální park Slovan Chvojkovy lomy se v roce 2022 dočká dílčích úprav v podobě nových piknikových setů, kde bude možno si odpočinout a najíst se u stolu. Dále je zde plánováno umístění velmi žádaného streetworkoutového hřiště,“ řekl místostarosta Jan Fluxa. Odhadovaná cena je 1,1 milionu korun.

viber image 2021 05 03 20 59 39Na Slovanech bude obvod i letos doplňovat dětská hřiště o nové herní prvky a nová místa. Hřiště ve vnitrobloku Barákové ulice bylo upravováno již v loňském roce, letos bude úprava dokončena instalací multifunkční sestavy. Tento rok čeká Slovany také doplnění prostoru o herní prvky ve vnitrobloku Koterovská – Blatenská. Odhadovaná cena za obě hřiště je 700 tisíc korun. 

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany se snaží také každý rok zrekonstruovat vždy alespoň jednu kuchyni v mateřské školce. Letos je na řadě 25. Mateřská škola za celkovou částku 2 miliony korun. 

Na dosud nevyužívaných pozemcích mezi Škoda sport parkem a řekou Radbuzou obvod dlouhodobě plánuje výstavbu Malostranských jezírek. Pozemky plánuje do doby výstavby využít realizací discgolfového hřiště. Jde o sport, který je stále více v oblibě a je zde velká základna hráčů. Hra je kombinací golfu a fresbee a je vhodná pro všechny věkové skupiny. Odhadovaná cena je i se studií 400 tisíc korun.

Do oblasti nakládání s odpady směřuje stavba tzv. separačního bodu. Jde o stavební úpravu, která zajistí soustředění kontejnerů pro různé druhy separovaného odpadu na jednom místě. Odhadovaná cena je 200 tisíc korun.