Další pokrok ve vědě. Včelstva v Plzni sleduje umělá inteligence

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 28. duben 2021 15:33
A50C3D01-A919-4B32-B0A8-BCB74BE7DD6D Foto: město Plzeň

Unikátní spojení vědy a přírody přináší plzeňský projekt ProBee, který podpořila skrze své Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň západočeská metropole. Vybraná včelstva na území města jsou sledována prostřednictvím technologie umělé inteligence a informace z úlů, jako obraz nebo zvuky, jsou analyzovány s pomocí neuronových sítí, což přináší včelařům mnoho užitečných informací pro jejich činnost. Projekt má navíc přesah i do vzdělávání, sbíraná data jsou připravena k využití pro výuku i volnočasové aktivity školáků.

„Na tomto projektu lze skvěle demonstrovat spojení vědy a přírody, které přináší spoustu zajímavých a užitečných informací zároveň. Jsem moc rád, že se v Plzni rozvíjejí tyto aktivity, jež mohou do budoucna řadě lidí usnadnit práci. Přidanou hodnotou je fakt, že projekt posiluje vztah dětí k přírodě a může je také přivést blíže k technice a studiu technicky orientovaných oborů,“ řekl primátor Plzně Martin Baxa.

Sledování stavu včelstva pomocí moderních technologií je podle autora projektu Pavla Macha užitečné pro všechny kategorie včelařů. „Jelikož se sám včelaření věnuji přes 40 let, z praxe vím, že systém kontroly na dálku a varování při vzniku problému ocení každý, kdo nemá možnost svá včelstva často navštěvovat, ale samozřejmě potřebuje vědět, co se v úlu děje. V případě potíží dává ProBee včelaři cenný náskok, může zasáhnout rychleji a lépe, což je velmi důležité, ať jste hobby včelař nebo profesionál," podotkl Mach

Systém se skládá z několika částí, které přinášejí řadu dat, ať už jde o zvukové projevy včelstva, teplotu ve včelím chumáči, hmotnost úlu, otřesy úlu, GPS sledování úlu na mapě, vizuální sledování včelnice či úlů včetně videostreamu ze dna úlu nebo monitoring počasí. K dispozici je automatické rozpoznávání škůdců – roztočů Varroa na fotografii podložky se spadem, jejich spočítání a zápis počtu roztočů do úlového deníku. „Prostřednictvím výše uvedeného systém ukazuje například to, zda je ve včelstvu přítomna zdravá kladoucí matka, jestli včely nemají hlad, zda nejsou v úlu příliš stísněné, technologie upozorní na pád úlu nebo jeho odcizení, kdy je skrze GPS zaznamenán pohyb na mapě. Velkou úsporu času přináší vizuální sledování včelstev přes internet, přehlednost zase online evidence práce se včelstvy,“ vysvětlil Pavel Mach.

Projekt má přesah také do vzdělávání. V Plzni se včelstva propojená s umělou inteligencí nacházejí na vybraných základních školách, v areálu městského technologického parku v Cukrovarské ulici, na jedné z budov Západočeské univerzity v Plzni a v Techmania Science Center. „Kromě pohledu do života včel, který je sám o sobě pro školáky zajímavý, mohou být sbíraná data využívána i pro výuku dalších předmětů, nejen biologie, například pro výpočty v hodinách fyziky. Tyto možnosti chceme využít i v rámci kroužků realizovaných v našem Centru robotiky,“ řekl ředitel Správy informačních technologií města Plzně Luděk Šantora.

Projektu město významně pomáhá skrze své podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň. „Společně jsme zpracovali projekt a žádost o podporu v mezinárodním programu SME Instrument v rámci Horizon 2020, což vedlo k získání certifikátu Seal of Excellence a podpory 37 tisíc eur od Technologické agentury České republiky. Asistovali jsme také u získání podpory na rozšíření systému o schopnost dálkového zpracování obrazu. Aktuálně máme za sebou zpracování záměru a žádosti o podporu na vývoj chatbotu a vzdělávacího modulu pro zlepšení komfortu pro uživatele systému z řad odborníků a popularizaci včelaření mezi laickou veřejností. Díky členství v síti Enterprise Europe Network (EEN) navíc disponuje BIC Plzeň kontakty na více než 600 podnikatelských center nejen v EU. Tak se podařilo nalézt uživatele systému Pro Bee například v Řecku či na Maltě a momentálně se dokonce chystá projekt s instalací ProBee ve Středomoří – konkrétně jde o Sicílii, Alžírsko a Maroko,“ shrnul Martin Holubec, konzultant BIC Plzeň.

Základní funkce internetové evidence projektu ProBee jsou pro zájemce z řad veřejnosti zdarma, stačí se jen zaregistrovat a založit si svůj účet, technická zařízení je pak možné získat za měsíční paušál. „Zároveň bych rád podotkl, že hledáme pro spolupráci na zdokonalování systému pečlivé včelaře, kterým poskytneme významnou slevu,“ uzavřel Pavel Mach.

Online přenos z kamery umístěné u včelstva v Cukrovarské ulici je možné sledovat na následujících odkazech https://rtsp.me/embed/nb6s6hG3, https://rtsp.me/embed/9BA3tzhk.