Děti si v centrálním obvodě budou moci hrát na nových prvcích

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 23. duben 2020 21:46
IMG-20200325-WA0005 Foto: ÚMO 3

V současné době, kdy v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a přijatými mimořádnými opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 zejí dětská hřiště spíše prázdnotou, dbá a dohlíží Městský obvod Plzeň 3 na funkčnost a bezpečnost herních prvků na těchto hřištích na svém území.

Foto: ÚMO 3

Nachází se zde přes 90 dětských hřišť včetně 11 větších komplexů zahrnujících kromě koutků s dětskými prvky také víceúčelová hřiště. V rámci rozšiřování a modernizace stávajících hřišť přibývají každým rokem v našem obvodě další nové dětské hrací prvky.

„V nedávné době jsme na několika dětských hřištích nechali odstranit herní prvky, které už dosloužily a nahradili je zcela novými“, informuje David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu. “Nový herní prvek najdou rodiče s dětmi na hřišti v Puškinově ulici, kde trojramenný kolotoč pro malé děti a předškoláky nahradil zrušenou dřevěnou lezeckou stěnu, ve Štruncových sadech stojí zase moderní sestava se skluzem místo nevyhovující staré a v Mandlově ulici přibyl k lanové sestavě hrad se skluzem místo na podzim demontované sestavy," upřesňuje David Procházka.

Pro obvod je prvořadým kritériem bezpečnost a funkčnost všech dětských zařízení a proto jsou také dětská hřiště každý týden osobně kontrolována pověřenými pracovníky úřadu a během každých tří měsíců se pak provádí pravidelné odborně technické kontroly všech prvků. Z těchto kontrol jsou předkládány podrobné revizní zprávy včetně fotodokumentace. Všechna dětská hřiště včetně hracích prvků a sestav jsou neustále pod odborným dohledem.

„Pečlivě dbáme na to, aby bezpečnost a funkčnost všech dětských zařízení v našem obvodě byla prvořadým kritériem, a proto je kontrolujeme každý týden a během každých tří měsíců se pak provádí pravidelné odborně technické kontroly všech prvků včetně revizní zprávy a fotodokumentace,“ dodává David Procházka.

Kromě dětských hřišť se obvod stará o veřejná dětská pískoviště včetně pískovišť v mateřských školkách. Výměna probíhá dle hygienických norem každoročně v jarních měsících. V rámci obvodu začneme na začátku měsíce května.

„Stejně jako na veřejných dětských hřištích stejným způsobem pečujeme i o hřiště v našich mateřských školách. V letošním roce zkoušíme prodloužit životnost herních prvků kompletní obnovou nátěrů. Vhodnost této investice následně vyhodnotíme, a pokud bude smysluplná, budeme takto postupovat i v celém obvodu,“ doplnil Petr Baloun, první místostarosta Městského obvodu Plzeň 3.