Dny dobrovolnictví vyvrcholily oceněním Maják 2023

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pátek, 28. duben 2023 18:07
Dny dobrovolnictví vyvrcholily oceněním Maják 2023 Dny dobrovolnictví. Zdroj: Domovinka

Desítka dobrovolníků, kteří nezištně pomáhají a věnují čas jiným lidem tam, kde je potřeba, obdržela na slavnostním vyhlášení ocenění Maják pro koordinátory dobrovolnických aktivit v Plzeňském kraji.

Ocenění Maják pro koordinátory dobrovolnických aktivit v Plzeňském kraji byla dnes udělena v plzeňském TOTEMU. Převzala si je osobně či v zastoupení desítka „dobrých duší“, které svůj čas věnovali či věnují jiným lidem a činnostem, tam kde je potřeba. „Dobrovolník je člověk, který svůj volný čas a pozornost věnuje někomu či něčemu, co má v jeho očích smysl. Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM se dobrovolnictví věnuje již téměř 25 let. A to už je důvod poděkovat všem, kteří se dobrovolnictví věnují,“ uvedl čestný host udělování ocenění Maják, herec Pavel Pavlovský.

Bez dobrovolníků by řada organizací nemohla fungovat, protože mnoho jejich činností nelze z nejrůznějších důvodů financovat. „Ocenění Maják, které bylo dnes uděleno, je oceněním práce koordinátorů dobrovolníků a dobrovolnických činností. I koordinátoři vykonávají své aktivity s nejvyšším nasazením, ale protože nejsou tzv. v první linii, málo se o jejich působení ví. Koordinátor dobrovolníků je skutečným ,majákem ve tmě´, který svítí na cestu těm, kteří směřují se svojí nezištnou pomocí za těmi, kteří ji potřebují. Koordinátor dobrovolníků však nejen propojuje potřebné s dobrovolníky, ale je také ,strážcem plamene´ v samotném dobrovolníkovi,“ uvedla Vlastimila Faiferlíková, ředitelka Regionálního dobrovolnického centra Plzeňského kraje a Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, které ocenění Maják vymyslely a organizují.

Loni se Maják uděloval poprvé jen v Plzeňském kraji a patronem se stal tehdejší radní Plzeňského kraje pro sociální oblast a dnešní hejtman Rudolf Špoták. Ten i letos přijal nad udělením cen Maják a celými Dny dobrovolnictví záštitu. „Práce koordinátorů dobrovolnické činnosti zaslouží nejvyšší možné společenské ocenění. Díky nim mohou ti, kteří chtějí pomáhat potřebným, nasměrovat svou snahu a pomoc tam, kde je to třeba. Vážím si všech, kdo ve svém volném čase dávají své srdce i práci tam, kde je to třeba. Děkuji vám za to a blahopřeji vám k ocenění, které si právem zasloužíte,“ dodal hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Cenu Maják 2023 obdrželi:

Za zásluhu:

Vratislav Maňák, Bezpečnostní dobrovolník Stříbro

Od roku 2016 připravil a pilotně realizoval projekt Bezpečnostní dobrovolník ve městě Stříbro, který koordinuje a rozvíjí dodnes. Dobrovolnické aktivity s komunitním zacílením každoročně obohacuje o nová témata. V loňském roce dobrovolníci pod jeho vedením pomáhali ukrajinským běžencům, kteří se v průběhu roku zapojili do dobrovolnických aktivit a stávají se tak nedílnou součástí střbrské dobrovolnické komunity. Vráťa je Majákem stříbrského dobrovolnictví a veřejnost dobrovolnické aktivity i jeho samotného přijímá s respektem a ráda se zapojuje do akcí, které s dobrovolníky připravuje.

Marie Sedláčková, Farní charita Přeštice

Dlouhodobá nadšená koordinátorka dobrovolnické pomoci v Přešticích. Více než 10 let se skupinou dobrovolníků pomáhá a podporuje osamělé seniory v Domě s pečovatelskou službou, koordinuje Tříkrálovou sbírku.

Miroslava Kudrnová, TOTEM, z.s.

Od roku 2012 jako první v ČR prakticky nastartovala a stále rozvíjí myšlenku seniorského dobrovolnictví. Pracuje se skupinou 30 seniorů, se kterými pomáhá v různých projektech, aktivitách a akcích. Podporují děti, seniory, nemocné, ale i umělecké a kulturní projekty.

Objev roku:

Markéta Čekanová, Alena Kozáková, MHP Holky holkám – Šatník pro samoživitelky

V roce 2016 se skupina plzeňských žen rozhodla podporovat maminky samoživitelky a připravila a realizovala myšlenku komunitního šatníku, kam může plzeňská veřejnost věci přinášet a maminky si je mohou odnést. Zároveň jsou maminky i dobrovolnickou obsluhou v šatníku. Vést takový šatník obnáší zajišťovat dostatek zboží, hledat vhodné prostory a připravovat a koordinovat maminky dobrovolnice ve službách. Jako bonus získávají ty aktivní i možnost potravinových darů, které autorky projektu, samy dobrovolnicky získávají z různých zdrojů. Dvakrát do roka organizují aktivity na pomoc charitním domovům sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni. Týden před Velikonocemi si ženy mohou obohatit šatník senzačně levnými kousky garderóby a vydělané peníze putují přímo jednomu ze západočeských domovů. V čase adventním pak maminky a děti z domovů píší svá vánoční přání a Holky holkám je s pomocí veřejnosti plní.

Jan Fišer, Petra Julisová – Vodní záchranná služba Plzeňského kraje

Vodní záchranná služba Plzeňského kraje je spolkem dobrovolníků se zájmem o poskytování neodkladné první pomoci a technické pomoci na otevřených vodních plochách a v jejich blízkosti. Zabývá se rovněž zajišťováním bezpečnosti na bazénech a koupalištích, komplexním vzděláváním záchranářů vykonávajících činnost ve vodním prostředí a v neposlední řadě je součástí Integrovaného záchranného systému. Jan Fischer koordinuje činnost všech dobrovolníků ve spolku a Petra Juliusová tým dobrovolníků, kteří připravují a realizují pravidelná letní soustředění a tábory.

Jana Uhlířová – dobrovolnictví v DM I SPŠ dopravní Plzeň

Pracuje jako vychovatelka v DM I SPŠ dopravní Plzeň. Od roku 2019 je nositelkou myšlenky zapojení studentek ubytovaných v Domově mládeže a koordinátorkou 40 dobrovolnic z řad žákyň domova mládeže. Její svěřenkyně podporují osamělé seniory v domácnostech, ale i v seniorských domovech, děti, které potřebují doučování nebo parťáky pro společné skupinové aktivit. Právě ony tvoří základ dobrovolnické pomoci při jednorázových akcích v regionu a v dalších dobrovolnických aktivitách. Jana koordinuje poptávku a zajišťuje její vypořádání. Zapojením studentek do dobrovolnických aktivit přispívá k jejich osobnostnímu i profesnímu rozvoji. Sama je aktivním dobrovolníkem v projektu MOSTY.

Otisk:

Lucie Boubelová – Vochomůrky z Vochova, in memoriam

Zakladatelka komunitního projektu Mezigeneračního a volnočasového centra Vochomůrky, z.s., jehož mottem je stmelování generací.

Vochomůrky každoročně připravují s dobrovolnickým servisem okolo 150 akcí (volnočasových, vzdělávacích, kulturních či sportovních), které mohou využívat zájemci z řad veřejnosti – od dětí, přes dospělé až po seniory. Od roku 2019 svépomocí rekonstruují objekt bývalého teletníku v obci Vochov a zároveň i komunitní zahradu, na které se pravidelně organizují např. zahradní slavnosti. Pořádají besedy, přednášky, kroužky, tábory, cvičení, turnaje, akce k významným dnům a výročím, projektové dny, animační programy pro školy a školky, individuální akce. Provozují dětské skupiny a jako jediné z Plzeňského kraje byly vybrány a dostaly oprávnění provozovat pilotní projekt mikrojesle , který byl pro zaměstnané rodiče zcela zdarma. Lucie byla jednou z duší a hnací silou projektu, který celý vznikal s podporou dobrovolníků, sponzorů, dárců a zapojených rodin.