Do čela Fakulty pedagogické byl symbolicky uveden nejmladší děkan v historii

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 13. únor 2020 19:38
děkan, mentlík Foto: ZČU/T. Liška

Děkan Pavel Mentlík byl v tomto týdnu symbolicky uveden do své funkce v čele Fakulty pedagogické (FPE) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Je zároveň oficiálně nejmladším děkanem v historii této fakulty.

Pro Pavla Mentlíka se vyslovil Akademický senát Fakulty pedagogické ve volbě dne 5. června 2019. Jeho kandidaturu podpořilo 15 z 21 senátorů FPE. Stal se tak nástupcem dosavadního děkana Miroslava Randy.

Pavel Mentlík vystudoval učitelství biologie a geografie na Fakultě pedagogické ZČU, od roku 2000 tu působí jako pedagog, přičemž od roku 2012 je vedoucím oddělení geověd Centra biologie, geověd a envigogiky. Jeho hlavním odborným zájmem je geomorfologie a didaktika geografie. Doktorát získal v roce 2006 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, kde se v roce 2011 také habilitoval. Od roku 2016 zastupoval Pavel Mentlík Fakultu pedagogickou v Akademickém senátu ZČU, o dva roky později byl zvolen také do senátu fakultního, jehož se stal předsedou.

„Na děkana jsem nekandidoval sám za sebe, ale s týmem proděkanů. Velmi si cením jejich důvěry a úsilí, které vkládají do naší společné práce,“ uvedl při svém inauguračním projevu Pavel Mentlík, který je nejmladším děkanem v historii Fakulty pedagogické ZČU.

„Je čím dál více patrné, že svět kolem nás se dynamicky mění. Přemýšlíme, jaké odborníky máme vychovávat a na jaké profese máme naše studenty připravovat. Je ale jisté, že výchova těch, kteří budou učit naše děti, bude stále patřit mezi ty nejdůležitější úkoly vysokého školství,“ řekl při slavnostní inaguraci rektor ZČU Miroslav Holeček. „Vím, že nový děkan si je toho velmi dobře vědom. Má pevné odhodlání a velkou energii bojovat za fakultu a její dobré jméno,“ doplnil.

Už jako kandidát na funkci děkana uvedl Pavel Mentlík, že za důležité považuje zefektivnit výuku, získat a udržet institucionální akreditaci pro oblast učitelství a rozvíjet síť partnerských škol. Za svoji dlouhodobou prioritu označil také zvyšování mezd všech pracovníků fakulty. Ve svém inauguračním projevu připomněl, že chce posílit týmovou spolupráci, mezioborový dialog a rozvoj výzkumných směrů, které se pro fakultu stanou reprezentativní. „Postupný rozvoj kvalitní týmové vědecké práce je jednou ze základních podmínek rozvoje naší fakulty,“ uvedl.