Dobrovolní hasiči ze Skvrňan chtějí přistavět a zrekonstruovat hasičskou zbrojnici. Pomůže jim dotace?

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 3. květen 2021 12:09
plzen_cz_dobrovolni hasiči ilustrační

Městský obvod Plzeň 3 plánuje přístavbu a rekonstrukci hasičské zbrojnice Skvrňany s celkovými odhadovanými náklady ve výši 20,673 milionu korun včetně DPH. Vzhledem k vyhlášení programu Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky schválila rada města podání žádosti o dotaci v maximální výši 4,5 milionu korun dle vyhlášených podmínek výzvy.

„V případě úspěšné žádosti na ministerstvu vnitra by následně požádalo město o dotaci Plzeňský kraj, který úspěšným žadatelům tohoto dotačního titulu každoročně přispívá z programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v maximální výši 2/3 státní dotace. Při celkových předpokládaných výdajích 20,673 očekáváme dotaci z ministerstva vnitra ve výši 4,5 milionu korun, dotaci z Plzeňského kraje tři miliony korun a zbylé náklady (13,1 milionu korun) by byly financovány z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 3,“ vysvětlil radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf a dodal, že realizace akce je plánována na rok 2022.

„Dobrovolní hasiči ve Skvrňanech loni oslavili 140 let od svého založení a jsou jedinou jednotkou sboru dobrovolných hasičů kategorie III (nejvyšší vybavení) na území městského obvodu Plzeň 3. Jsem přesvědčen, že si rekonstrukci svého zázemí zaslouží a jsem také velmi rád, že se nám podařilo konstruktivním a věcným jednáním najít společnou cestu k realizaci. Za to bych chtěl zástupcům jednotky na tomto místě poděkovat,“ uvedl první místostarosta centrálního městského obvodu Petr Baloun.

Rekonstrukce vyřeší nejen nedostatek místa pro umístění a údržbu techniky, ale i morální a technickou zastaralost budovy ve vztahu k zázemí členů jednotky. Dojde tak k rozšíření garážových stání, dílenských prostor a sanací dnes minimálně využívaného suterénu vznikne zcela nový šatnový blok včetně sociálního zázemí a prostoru pro kondiční cvičení.

„O dotaci bylo žádáno již v předchozích letech, avšak žádost nedosáhla potřebného počtu bodů pro získání dotace. Za opakované podání žádosti budou letos přiděleny další body navíc, což aktuálně zvyšuje šanci na získání dotace. Nespornou výhodou je také fakt, že městský obvod Plzeň 3 má zajištěno financování blokací příslušných prostředků ve svém rozpočtu pro rok 2022,“ uzavřel Petr Baloun.