FN Plzeň zmodernizovala metabolickou jednotku intenzivní péče

Zveřejněno v Aktuálně
Od - čtvrtek, 29. únor 2024 17:10
FN Plzeň zmodernizovala metabolickou jednotku intenzivní péče Foto: FN Plzeň

Kompletně zrekonstruovanou a modernizovanou metabolickou jednotku intenzivní péče (JIP) pro pacienty v nejkritičtějších stavech, například se selháním orgánů, otevřela Fakultní nemocnice Plzeň. Původní metabolická JIP prošla za rok rekonstrukcí za 109 milionů korun. Z toho byla 73 milionů dotace EU a zbytek platila nemocnice. V jednotce přibylo lůžek, má lepší vybavení a významně je zmodernizované prostředí a komfort pro pacienty i personál.

mjip strihaniRekonstrukci metabolické jednotky intenzivní péče na I. interní klinice zahájila FN Plzeň 23. ledna loňského roku. "Původní prostory byly nevhodně uspořádané a nevyhovovaly současným potřebám pro zajištění plynulého provozu. Díky rekonstrukci můžeme také navýšit kapacitu na deset lůžek, což významně zvýší prostupnost zdejší péče,“ říká ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

Pracoviště ročně hospitalizuje 300 pacientů a nyní odpovídá svým vybavením nejmodernějším trendům a nabízí nesrovnatelně vyšší komfort pro personál, pacienty i jejich blízké. "Z původní jednotky tady nezůstal kámen na kameni, je to úplně nové uspořádání péče o kriticky nemocné," uvedl přednosta I. interní kliniky FN Plzeň Martin Matějovič. První metabolická JIP v plzeňské nemocnici měla v roce 1991 šest lůžek, postupně se rozšiřovala. Dnes má po rekonstrukci deset lůžek s nejvyšším možným vybavením. "Naše nejčastější diagnózy jsou život ohrožující infekce, pacienti v různých stavech šoku, po zástavách krevního oběhu, se selháním plic, třeba z důvodu rozsáhlého zápalu plic, pacienti s akutním selháním funkce ledvin nebo jater, neurologičtí pacienti s těžkými formami epilepsie, po těžkých otravách. To spektrum je velmi široké a pokrývá celou interní medicínu, ale také neurologii, psychiatrii, občas máme i chirurgické pacienty," vyjmenoval Matějovič. Na jednotce se starají také o život ohrožující komplikace pacientů po transplantaci kostní dřeně či po transplantaci ledvin.

Současně s rekonstrukcí Metabolické JIP došlo i k výměně rozvodů technického zařízení budovy, zejména kvůli jeho technickému stavu. Celková investice dosáhla 109 milionů korun, financována byla téměř 73 miliony z evropských fondů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a částkou 36 milionů korun z rozpočtu fakultní nemocnice.