Geologické podloží lokality letiště Líně má být podle odborníků vhodné pro gigafactory

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - čtvrtek, 12. říjen 2023 07:11
Geologické podloží lokality letiště Líně má být podle odborníků vhodné pro gigafactory Zdroj: wikimedia

Lokalita Líně je podle odborníků, kteří zpracovávali geologický posudek pro státní agenturu CzechInvest, zcela vhodná pro vybudování Strategického podnikatelského parku Líně. Historické dopady těžby černého uhlí na podloží vytipované lokality jsou podle expertů nulové. Těžba kaolinu v místě nikdy neprobíhala, protože geologická stavba ve vymezeném prostoru existenci ložiska vylučuje. V podnikatelském parku zvažuje koncern Volkswagen (VW) výstavbu továrny na baterie do elektroautomobilů, tzv. gigafactory, za 120 miliard Kč.

„Dopady historické těžby uhlí na Plzeňsku na posuzovanou lokalitu Líně jsou zcela nulové. V místě připravovaného průmyslového parku se historicky netěžil ani kaolin. Z geologické stavby lokality je zřejmé, že v prostoru letištní plochy a zamýšleného podnikatelského parku se zdroje kaolinu vůbec nenacházejí,“ vysvětlil Michal Kofroň, geolog a jednatel společnosti G-Consult, jež zpracovala geologickou studii pro státní agenturu CzechInvest, která je vládou pověřena přípravou Strategického podnikatelského parku Líně.

Podle Kofroně dobrý stav lokality potvrzují i letecké snímky z období let 1938 až 1995. Ty ukazují, že bývalý závod Moguntia netěžil ve vymezené oblasti pro podnikatelský park, nýbrž v jejím sousedství. „Posouzení leteckých snímků, které jsme pro geologickou studii měli plně k dispozici, jasně ukázalo, že celá plocha dnešního letiště je pokrytá drobnými pásky obdělávaných políček a proužky polních cest občas lemovaných stromky. Žádné stopy po těžbě tam nejsou, pozůstatky bývalé těžebny kaolinu jsou nicméně patrné cca 400 metrů severozápadně od hranic plánované zóny,“ vysvětluje Kofroň. Upřesňuje tak závěry báňského posudku a podporuje tak variantu výkladu, že zájmové území není těžbou dotčeno.

„V souladu s vládním usnesením pokračujeme v přípravách strategického podnikatelského parku pro umístění moderní továrny typu gigafactory do lokality Líně. Všechny dosud zpracované posudky ukazují na vhodnost lokality pro tento záměr. Do konce letošního roku budeme mít k dispozici dopadovou studii, která nám podrobněji ukáže vliv podnikatelského parku na okolí a jaká opatření budou potřeba pro zajištění funkčnosti areálu i zmírnění negativních dopadů,” vysvětlil David Petr, koordinátor projektu za státní agenturu CzechInvest.

Záměr vybudovat Strategický podnikatelský park Líně pro umístění moderní továrny typu gigafactory na výroby bateriových článků pro elektromobily schválila v loňském roce vláda ČR. Přípravou areálu o velikosti 200 hektarů pro investora byla pověřena státní agentura CzechInvest. Záměr má významně pomoci české ekonomice, v níž automobilový průmysl hraje zásadní roli, vytváří totiž 10 % HDP. Díky gigafactory na výrobu bateriových článků pro elektromobily by Česko získalo v rámci regionu střední a východní Evropy zásadní konkurenční výhodu.