Jak bude vypadat Papírenský park? Plzeňané si přejí zejména stromy, klid a jezírko

Zveřejněno v Aktuálně
Od - sobota, 23. září 2023 15:01
Jak bude vypadat Papírenský park? Plzeňané si přejí zejména stromy, klid a jezírko Foto: město Plzeň

Stromy, zeleň, jezírko, ale také kavárna i vodní hrátky pro děti. To jsou nejčastější přání Plzeňanů, jak by měl vypadat revitalizovaný Papírenský park v Plzni na Slovanech. Architekti po dotazníkovém šetření zpracovali návrh, který následně představí veřejnosti 12. října v kulturním centru Papírna.

Dotazníky vyplnilo celkem 488 respondentů a v naprosté většině případů si lidé přáli v Papírenském parku stromy, zeleň, klid, jezírko přírodní ráz či charakter lesoparku. Na základě toho byl vypracovaný koncept studie. „Ta vidí park jako pobytové místo, které není tranzitní, je jednoduše napojený na pěší a dopravní tahy. A navrhuje dělení parku na vycházkové zóny: jih jako nejklidnější, přírodního rázu, střed jako aktivní zónu, kde se nachází nejvíce vybavení, kavárna a dětské vodní hrátky a sever jako nástupní místo do parku samotného,“ popisuje místostarostka Eva Trůková.

Kromě možnosti vyplnit dotazník v elektronické podobě, byl dotazník vydán také v informačním Zpravodaji městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, který byl ve dnech 6. až 8. června vkládán do schránek. "Vyplněné papírové dotazníky pak mohli občané odevzdat do 23. června do sběrného boxu, umístěného na slovanské radnici,“ připomíná starosta Lumír Aschenbrenner.

Papírenský park je ve vlastnictví soukromého majitele a nebyl mnoho let udržován. Město Plzeň má v nájmu pouze jeho malou část, o níž se stará. Snahou města Plzně je obyvatelům zpřístupnit celý prostor parku a proměnit ho v příjemné místo – městský park, který bude odpovídat současným požadavkům obyvatel Plzně na odpočinek a relaxaci. Probíhají jednání, aby se celý park stal majetkem města Plzně. První důležitý krok k přeměně parku se uskutečnil na přelomu minulého a tohoto roku, kdy byl celý park uklizen a byly odstraněny náletové a nebezpečné dřeviny. „Naším cílem je nejen budovat nové zelené plochy, ale také revitalizovat ty stávající. Pro mě osobně má úprava Papírenského parku ještě jeden přesah. V místě se totiž nachází dnes zapomenutý památník obětem 1. světové války, který chceme obnovit a zpřístupnit veřejnosti,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Papírenský park v Habrové ulici vznikl po roce 1884, kdy došlo k rozšíření tamější továrny. V její bezprostřední blízkosti byla postavena vila rodiny Piettů a založen poměrně rozsáhlý park. Vila s parkem spolumajitele a ředitele plzeňské papírny patřila k nejvelkoryseji pojatým továrnickým sídlům v Plzni. Rodinou Piettů byla užívána až do začátku první světové války. Nyní je celý park v soukromém vlastnictví. Poté, co v roce 2004 ukončila plzeňská papírna provoz, není řádně udržovaný. Menší část území vedle 89. mateřské školy Plzeň v Habrové ulici je veřejnosti přístupná, zbývající téměř dvě třetiny území z celkové plochy přesahující jeden hektar jsou oplocené a zarostly náletovými dřevinami. V parku se nachází jezírko. Nedaleko něj je žulový památník válečným obětem. Vila továrníka Piette, kde dlouhá léta sídlila závodní jídelna s kuchyní a knihovna národního podniku Západočeské papírny, byla zbořena v roce 2008. I přes svůj stav si park udržuje působivou atmosféru a mohl by se v budoucnu stát místem, které obyvatelům západočeské metropole poslouží k procházkám či posezení pod stromy.