Jak se vám v Plzni žije? Západočeská metropole provádí velký průzkum u svých obyvatel

Zveřejněno v Aktuálně
Od - středa, 5. duben 2023 15:15
Jak se vám v Plzni žije? Západočeská metropole provádí velký průzkum u svých obyvatel ilustrační. Foto: M. Osvaldová

Jak se Vám líbí v Plzni? Jste spokojeni s kvalitou životního prostředí? Vyhovuje Vám nabídka kulturního vyžití? A jak jste spokojeni s městskou hromadnou dopravou? Nejen tato, ale i řadu dalších témat mohou všichni Plzeňané okomentovat v průzkumu, který spustila na svém webu místní radnice.

„Plzeňané nejlépe vědí, v jakém městě chtějí žít. Proto pravidelně zjišťujeme jejich potřeby a názory. Sledujeme nejen současné trendy, ale i jejich vývoj v dlouhodobém časovém horizontu. Zjištěné výsledky využíváme jako podklad pro další plánování rozvoje města, ve kterém se přání a kritiku našich obyvatel snažíme maximálně reflektovat,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Podle prvního náměstka primátora Pavla Bosáka má město zpracovaný koncepční dokument Strategický plán města Plzně, který pravidelně vyhodnocuje a aktualizuje. "Právě pro jeho aktualizaci je důležité znát názory obyvatel a dále s nimi pracovat,“ doplnil.

Poslední průzkum se uskutečnil v roce 2019. Od té doby se událo mnoho věcí, které výsledky dotazníkového šetření mohou ovlivnit. "Samotnou mne velmi zajímá, jak se promítnou vnější okolnosti do názorů obyvatel na rozvoj města. Čím více občanů se do průzkumu zapojí, tím objektivnější bude výsledný názor veřejnosti, který může mít poměrně silný vliv na další směřování plánů rozvoje města,“ uvedla ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

Dotazníkové šetření bude probíhat do konce dubna 2023. „Po vyhodnocení chystáme další kroky vedoucí k aktualizaci Strategického plánu města Plzně, na kterých bychom taktéž rádi participovali s širokou veřejností. O dalších možnostech zapojení budeme Plzeňany brzy informovat,“ vysvětluje Eva Velebná Brejchová z Úseku rozvoje města.