Komiksová kniha připomíná osvobození

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 4. květen 2020 11:27

Konec druhé světové války v Plzni a na západě Čech vůbec, jedenáct příběhů jako mozaika dnů z jara 1945 a nejen z něj – to obsahuje komiksová kniha Roll Out the Barrels, která vychází symbolicky 6. května, v den 75. výročí konce války v Plzni. Vydává ji Post Bellum, o.p.s., pobočka Paměť národa Plzeňský kraj. Komiksy jsou dílem studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a vydání podpořilo Velvyslanectví USA v Praze. Kniha je zároveň oslavou třiceti let, kdy si západ Čech může opět svobodně připomínat, kdo ho doopravdy osvobodil.

„Ze vzpomínek pamětníků zaznamenaných v databázi Paměť národa jsme vybrali rozmanité střípky, které skládají dohromady křehkou mozaiku, jež nemá ambice stát se kronikou plnou faktů. Položili jsme vedle sebe vzpomínky z Plzně i z venkova, vzpomínky Čechů i amerických a belgických vojáků. A nezůstalo jen u vzpomínek na konec války. Naopak: koncem války to vlastně jen začíná. Kinematograf paměti se točí dál a přidává střípky z let padesátých, šedesátých i osmdesátých,“ říká ředitelka Paměti národa Plzeňský kraj Markéta Čekanová.

V knize je například příběh amerických veteránů Earla Ingrama, Jamese Duncana a George Thompsona či belgického vojáka Louise Gihoula, ale také Čechů v řadách spojeneckých vojsk, Petera Mayera a Jaroslava Kroba. Vzpomínky Jaroslava Běla pak čtenáře vezmou do Přeštic, do domu, kde po osvobození bydlela skupinka amerických vojáků. S Pěvuší Kohoutovou se zase dostanou na Chodsko a mezi americkými vojáky se objeví i jeden Čech.

Tvorby komiksů se chopili studenti SUTNARKY Kateřina Buriánková, Katarína Rybárová, Karolína Vilímovská, Lucie Dynterová, Philip Ward, Tomáš Pánek, Lenka Košutová, Tomáš Vrba, Ondřej Malina, Katsiaryna Karolik a Thao Nguyen Nguyen Ba. Práce na komiksech pro ně znamenala seznámit se hlouběji s událostmi konce války, se zbraněmi, uniformami, dobovou módou a dalšími reáliemi. Každý z nich napsal pro knihu i pár vět o tom, jak na svém příběhu pracovali a co jim jeho zpracování dalo. „Studenti jsou ti, kdo budou jednou v čele různých institucí, firem a společností ovlivňovat veřejné dění. To, že se podílejí na projektech, které je vtahují hlouběji do naší i světové historie, považuji za nesmírně cenné a prospěšné nejen pro ně osobně, ale právě i pro naši společnost,“ říká rektor ZČU Miroslav Holeček.

SUTNARKA, jak říkáme naší Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara, vede své studenty nejen k tomu, aby byli excelentní ve svých oborech, ale také k pochopení svého poslání. K výjimečnému nadání a výjimečnému vzdělání patří také výjimečná zodpovědnost za stav mysli společnosti, ve které žijeme. Kniha, kterou s Pamětí národa představujeme, dokládá, že svoji misi naplňujeme. Jsem hrdý na práci studentů a pedagogů a děkuji všem za to, co pro zachování paměti národa dělají,“ uvedl děkan Josef Mištera.

„Earl Ingram by mohl být vzorem pro kdekoho, je to voják skutečně ocelových nervů, s rychlým rozhodováním, a přitom pln diplomatického taktu. Bůh ví, co by se bez něj na oné demarkační linii mezi dvěma armádami s problematickou spojeneckou politikou tehdy stalo. Budu se modlit, aby byl plukovníku Ingramovi u posledního soudu jeho vojenský počin připočten k dobrým skutkům, a on se tak skrze ně a na přímluvu Panny Marie mohl jednoho dne společně se svou rodinou navždy radovat v Nebesích,“ napsal například Philip Ward, který kreslil příběh nejznámějšího z amerických veteránů.

Fotogalerie