Komplikovanému parkování na Borech má pomoci 67 nových míst

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pátek, 12. červen 2020 12:50
parkovani01 ilustrační foto: MP Plzeň

Stávající parkoviště v ulici U Borského parku, které bylo v nevyhovujícím stavu a docházelo tak k neorganizovanému parkování, se rozšíří. V minulosti bylo na parkovišti přibližně 39 nevyznačených parkovacích míst. Chystanými úpravami dojde ke zvýšení počtu parkovacích míst na 67 šikmých parkovacích stání.

„V květnu letošního roku se zahájila stavba, která by měla být dokončena do čtyř měsíců. Celkové náklady činí 6,4 milionu korun, dotace z Operačního programu Životní prostředí by tvořila 85 procent způsobilých výdajů, to je 2,2 milionu korun. Celkové způsobilé výdaje jsou vyčísleny na 2,6 milionu korun. Celou akci financuje Městský obvod Plzeň 3. Případná dotace, která se v případě úspěšného podání žádosti proplácí ex-post, bude příjmem rozpočtu třetího městského obvodu,“ vysvětlil radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf.

„Na parkovišti U Borského parku vybudujeme 67 šikmých parkovacích stání, z toho čtyři stání budou vyhrazena pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a další tři parkovací stání budou podélná u místní komunikace. Nahradíme původně nepropustný zpevněný povrch parkoviště za povrch propustný se vsakem dešťové vody minimálně 50 procent. Projekt tak přispěje k lepšímu hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu. Stání jsou navržena v rozměrech 2,5 x 5,2 metru a krajní stání budou rozšířena o 0,25 metru. Jednosměrné komunikace obsluhující navržená stání budou v šířce 4 metrů. Chodníky budou řešeny včetně bezbariérových prvků. Zpevněné plochy odvodníme do čtyř uličních vpustí, které jsou napojeny přípojkou do stávající kanalizační stoky nebo do přípojek stávajících uličních vpustí,“ popsal nové parkoviště první místostarosta třetího městského obvodu Petr Baloun.

„Jsem rád, že se nám daří naplňovat předvolební sliby a na našem obvodě vznikají nová parkovací místa, navíc opět vstřícná k nakládání s dešťovou vodou. Těší mě, že v rámci sadových úprav se při plánování parkoviště nezapomnělo na zelené plochy a v projektu je i výsadba 12 stromů,“ doplnil starosta centrálního obvodu David Procházka.