Koronavirová opatření padla, v Plzeňském kraji tak kriminalita znovu vzrostla

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - čtvrtek, 19. leden 2023 15:36
Koronavirová opatření padla, v Plzeňském kraji tak kriminalita znovu vzrostla ilustrační. Foto: M. Osvaldová

Téměř o čtvrtinu stoupla v loňském roce kriminalita v Plzeňském kraji. Policisté v roce 2022 vyšetřovali 10 207 trestných činů, což bylo o 1983 víc než v roce 2021 a zhruba stejně jako před pandemií koronaviru v roce 2019, kdy v kraji evidovali 10 324 trestných činů. V letech 2020 a 2021 kriminalita klesla v důsledku přísných protiepidemických opatření a omezení pohybu osob. Přestože registrovaná kriminalita vzrostla, zaznamenali policisté v kraji pokles škod způsobených trestnou činností o více než 310 milionů korun méně než v roce 2021. Souhrnná škoda činila v loňském roce  466 567 000 korun.

Z celkového počtu 10 207 skutků jich nejvíce zaevidovali policisté z Městského ředitelství policie Plzeň, a to 4 963 trestných činů (v roce 2021 to bylo 3 830), nejméně jich pak bylo zaevidováno na Rokycansku, a to 584 skutků (556 případů v roce 2021). Na Plzni-venkově bylo zaregistrováno celkem 1 548 trestných činů (v roce 2021 – 1 404), na Klatovsku 1 212 (v roce 2021 – 996), na Domažlicku 951 (v roce 723) a na Tachovsku 949 (v roce 2021 to bylo 715).

V kraji se loni policie zabývala 695 násilnými trestnými činy, což bylo o 54 více než v roce 2021. Z toho v sedmi případech šlo o trestný čin vražda. V porovnání s rokem 2021 je to o jeden případ více. "Z tohoto celkového počtu se jednalo o 4 trestné činy dokonané a 3 vraždy ve stádiu pokusu," uvedl náměstek pro službu kriminální policie a vyšetřování Michal Krejbich. Ve dvou případech se v loňském roce na této trestné činnosti podíleli cizinci. Kriminalistům se do současné doby podařilo objasnit 6 ze 7 evidovaných trestných činů. K objasněným vraždám došlo mezi osobami navzájem si známými, v domácím prostředí. Ve většině případů použili pachatelé ke spáchání skutku nůž, v jednom případě střelnou zbraň a v jednom došlo ke škrcení oběti. Nejvíce těchto případů v loňském roce evidovali policisté z  Městského ředitelství policie Plzeň (3 skutky).

K nárůstu došlo také u všech druhů majetkové trestné činnosti. "Majetkovou trestnou činnost tvořily nejvíce trestné činy krádeže vloupáním. Těch jsme v roce
2022 zaevidovali celkem 2 198, v roce 2021 se jednalo o 1 775 těchto skutků. U krádeží prostých se jednalo o 1 840 trestných činů a v 1 486 případech šlo o ostatní majetkovou trestnou činnost. Objasněnost majetkové trestné činnosti se pohybovala okolo 25 %, což je stejná hodnota jako v roce 2021," potvrdila policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

Skutků hospodářské trestné činnosti loni policisté v kraji vyšetřovali 866, to bylo o 140 víc než v předchozím roce. Objasnit se jim podařilo 51 procent skutků, v roce 2021 objasnili 45 procent případů. Nárůst zaznamenali kriminalisté také u počítačové kriminality. Loni vyšetřovali 886 takových činů, což bylo devět procent celkové kriminality v kraji. V roce 2021 představovala IT kriminalita šest procent celkové roční kriminality. Celkem 551 případů kyberkriminality se loni týkalo počítačových podvodů.