Krajské nemocnice budou modernější. Plzeňský kraj pomůže s předfinancováním projektů

Zveřejněno v Aktuálně
Od - středa, 25. květen 2022 14:29
Krajské nemocnice budou modernější. Plzeňský kraj pomůže s předfinancováním projektů ilustrační. Foto: Stodská nemocnice

Svým čtyřem nemocnicím akutní péče pomůže Plzeňský kraj předfinancovat jejich projekty na rozvoj a modernizaci. Projekty, které podpořila EU, jsou v celkové hodnotě téměř půl miliardy korun a nemocnice v Domažlicích, Rokycanech, Klatovech a Stodu za ně modernizují své vybavení a pořídí nové přístroje.

Nemocnice díky předfinancování pořídí nové přístroje, které dosud neměly. Půjde například o techniku pro operační sály, přístroje pro intenzivní péči, endoskopické vybavení, přístroje zobrazovacích metod, ale i navazující IT vybavení nebo související stavební úpravy. Program financuje nemocnicím projekty až do sta procent uznatelných výdajů. "Všechny projekty těchto nemocnic, které budou ze strany kraje formou návratné finanční výpomoci podpořeny, byly schváleny k financování ministerstvem pro místní rozvoj a jejich celkové výdaje představují 438 milionů korun," uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Hais.

Peníze pro nemocnice budou ještě v červnu schvalovat krajští zastupitelé. „Pokud tuto formu částečné finanční výpomoci krajským nemocnicím zastupitelstvo kraje na svém červnovém jednání, stane se tak poprvé od doby, kdy Plzeňský kraj převzal správu nemocnic pod svá křídla. Díky dobrému hospodaření v loňském a letošním roce si může částečné předfinancování projektů směřujících k modernizaci krajských nemocnic dovolit a usnadnit jim tím realizaci jejich záměrů. Je to dobrá pomoc, protože už jsou na projekty vyhlášena výběrová řízení a po jejich skončení s nimi mohou nemocnice začít,“ potvrdil náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku Roman Zarzycký. Podle něj jde o projekty, které nevyžadují vydání stavebního povolení, tudíž nehrozí komplikace s případným protahováním správních lhůt. Výjimkou jsou pouze stavební úpravy virologické laboratoře v Klatovské nemocnici, ale v tomto případě půjde o pořízení přístrojového vybavení, případně IT podporu, která je na toto vybavení navázána.

Pro Domažlickou nemocnici rada kraje schválila částečnou návratnou finanční výpomoc ve výši 44 milionů korun, Klatovské nemocnici 50 milionů korun, Rokycanské nemocnici 22 milionů korun a Stodské nemocnici 34 milionů korun. Lhůtu pro vrácení finanční výpomoci mají nemocnice stanovenu do 31. 12. 2024.