Mají rádi strojařinu, manželé Zetkovi z Fakulty strojní získali loni 14 patentů

Zveřejněno v Aktuálně
Od - sobota, 8. červen 2024 11:43
Mají rádi strojařinu, manželé Zetkovi z Fakulty strojní získali loni 14 patentů Foto: ZČU

Čtrnáct inovací a originálních objevů patentovali v roce 2023 výzkumníci a výzkumnice ze Západočeské univerzity v Plzni. Polovinu celkového počtu jich Úřad průmyslového vlastnictví udělil Regionálnímu technologickému institutu Fakulty strojní (RTI FST). Pět z nich mají společně na kontě manželé Miroslav a Ivana Zetkovi, kteří se věnují technologiím obrábění a kovové aditivní výroby.

Odlehčená fréza, které přezdívají kraken – právě to je jeden z příkladů úspěšných projektů, který několik let vznikal v laboratořích RTI Fakulty strojní ZČU a od loňského roku jej mají Ivana a Miroslav Zetkovi pod svým jménem a jmény spolupracujících kolegů patentovaný. „Fréza má velmi lehkou konstrukci, která je vyrobena pomocí 3D tisku z nástrojové oceli. Tím došlo ke snížení spotřeby materiálu o více než 50 procent oproti konvenční výrobě s minimálním množstvím odpadu,“ vysvětluje přínos získaného patentu Miroslav Zetek z RTI FST. 

Získané patenty technickými fakultami jsou nejen uznáním dlouhodobé práce, ale také přispívají k pokroku ve strojírenském průmyslu. Dalším takovým příkladem je i unikátní systém nanášení kovového prášku při 3D tisku technologií selektivního laserového spékání. „Změnou z tuhého nanášecího prvku na prvek s vyšší poddajností je možné reagovat na nepředvídatelné kolize při spékání dílů, překleneme tak problematická místa bez přerušení procesu tisku, a přitom zachováme mechanické vlastnosti tištěných komponent,“ doplňuje Ivana Zetková.

Tři patenty v roce 2023 získalo i pracoviště Nové technologie – výzkumné centrum. Milan Honner se svým týmem patentoval zařízení pro termografické měření teploty, Tomasz Bońkowski a Luděk Hynčík pak například helmu s vícesměrovým systémem zavěšení.

Úspěšní byli i výzkumníci ve výzkumném centru RICE Fakulty elektrotechnické, kteří pracovali například na zapouzdření elektronických komponent do chytré textilie. Roman Čečil z NTIS Fakulty aplikovaných věd pracoval na sestavě pro přenos naměřených dat ze sondy umístěné v bachoru skotu.

V předchozím roce 2022 ZČU získala 15 patentů, o rok dříve to bylo ještě o tři více. Absolutní počty udělených patentů nicméně nelze automaticky považovat za úspěch nebo neúspěch. Podle univerzitního specialisty transferu znalostí Martina Jambury je důležité, zda je daný patent využíván aplikačním partnerem nebo spin off firmou, která danou technologii přenese do praxe.

„Počet patentů získaných za konkrétní rok může být zkreslující i proto, že udělení patentu trvá v některých případech i několik let. Udělený patent v roce 2022 se tedy může vztahovat k technologii, která byla reálně vyvinuta před dvěma a více lety,“ vysvětluje Jambura. Měřítkem úspěchu je tak použití technologie v reálném světě, protože to je pak důkazem její užitečnosti a prospěšnosti.