Plzeň ocenila nejlepší učitele a pracovníky ve školství

Zveřejněno v Aktuálně
Od - středa, 12. červen 2024 07:43
Plzeň ocenila nejlepší učitele a pracovníky ve školství Foto: město Plzeň

Výjimečné pedagogy a zaměstnance svých základních a mateřských škol ocenilo město Plzeň. V rámci 9. ročníku Ocenění v oblasti školství za školní rok 2023/2024 převzaly cenu čtyři osobnosti, organizace Patron dětí, policisté, hasiči a záchranáři. Návrhy na ocenění podávali ředitelé základních a mateřských škol, které zřizuje město Plzeň, a v některých kategoriích veřejnost a zřizovatel. Laureáti si ceny převzali z rukou primátora města Plzně Romana Zarzyckého a náměstkyně pro oblast školství Lucie Kantorové.

Slavnostní odpoledne zpestřil pěvecký sbor 16. ZŠ a MŠ Plzeň „DÉČKO“ pod vedením sbormistra Jara Smejkala. Akci tradičně organizoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně.

„Práce s dětmi je zodpovědná a často bývá v mnoha ohledech náročná. Právě školní prostředí děti kromě vzdělávání osobnostně formuje, motivuje a vede k hodnotám, proto jsou kvalitní učitelé pro nás všechny velmi potřební. Ocenění, které město Plzeň uděluje od roku 2016, upozorňuje na náročnou práci všech pedagogických a nepedagogických pracovníků, a my dnes máme tu čest vám za ni poděkovat,“ řekl mimo jiné během události Roman Zarzycký.

„Všichni ocenění jsou bezpochyby motivací nejen pro žáky, ale také pro své kolegy, proto si velmi vážíme jejich činnosti a přístupu. Cenu hodnotící komise udělila za profesní nasazení, významné počiny, které přispěly k rozvoji škol, ale také za zefektivnění vzdělávacího procesu, vysokou kvalitu práce a také za vlídnost k žákům a vstřícnost ke kolegům. Přeji si, aby ve školství i nadále takových lidí přibývalo,“ uvedla Lucie Kantorová, náměstkyně primátora pro oblast školství a cestovního ruchu.

Za Celoživotní přínos školství získala cenu Helena Brunclíková, dlouholetá učitelka, zástupkyně ředitele a ředitelka na Bolevecké ZŠ, a to mj. za její odborné znalosti v ekonomické oblasti a velice pečlivý přístup k administrativním záležitostem, což pomohlo rozvoji školy, postupné rekonstrukci školních budov, včetně realizace Technologického centra na škole, a přechodu školy k moderní instituci 21. století.

Titul Pedagog roku základní školy si odnesla učitelka Jana Tomanová, která se věnuje umělecko-pedagogické profesi už 46 let, posledních 17 let pracuje na 28. základní škole. Svým kreativním přístupem rozvíjí již třetí generaci žáků. Díky její výjimečné činnosti a tvůrčímu elánu šíří nejen dobré jméno školy, ale spolu se svými žáky reprezentuje město Plzeň v České republice, ale i za jejími hranicemi.

Laureátkou v kategorii Pedagog roku mateřské školy se stala Irena Petrášová, která zároveň na konci letošního školního roku ukončí svou dlouholetou pedagogickou činnost. Polovinu svého života zasvětila vedení 31. mateřské školy, původně dvoutřídní školka se za jejího působení rozšířila na čtyřtřídní. Irena Petrášová se rovněž zasadila o zřízení respirační třídy pro děti se zdravotními obtížemi, následně respirační péči rozšířila v podobě nadstandardních aktivit do všech tříd. Dobré jméno školy se jí dlouhodobě daří šířit zejména spoluprací s vietnamskou komunitou prostřednictvím občanského sdružení Slovíčko, aktivně podporuje předávání dovedností a zkušeností seniorů mladé generaci formou mezigeneračních setkávání.

V kategorii Provozní zaměstnanec uspěla Danuše Halíková, která pracovala jako tajemnice na 26. ZŠ v Plzni 35 let. Její práce se vyznačovala nejenom odborností, ale především velkou mírou lidskosti, empatie a vstřícnosti nejen vůči zaměstnancům školy, ale i vůči rodičům a žákům školy. Ke škole byla vždy loajální, dbala na dobré jméno školy a svým klidným přístupem nejednou dokázala zabránit vypjatým situacím.

Titul Mecenáš školství byl na radnici udělen organizaci Patron dětí, z.ú. za peněžité dary v celkové výši 196 tisíc korun na úhradu stravného pro žáky, kteří se mohou pouze tímto prostřednictvím běžně stravovat ve školních jídelnách.

Ocenění v kategorii Mimořádný počin plzeňského školství převzali tři laureáti z integrovaného záchranného systému, a to za zajištění projektu „Mimořádné a krizové situace a jejich praktické zvládání“, realizovaného na základních školách od roku 2017 ve dvou navazujících projektech. Projektové dny byly zaměřeny na praktické zvládání mimořádných situací přímo ve školách, na reálné ukázky a opatření na ochranu žáků a na poskytnutí první pomoci při těchto mimořádných situacích.

Za Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje převzal cenu Martin Toman a Lenka Basáková, za Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje Barbora Behring a Lenka Sládková a za Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje Petr Macháček a Petr Sobota.