Plzeň začne s opravou fontány u Západočeského muzea

Zveřejněno v Aktuálně
Od - středa, 22. květen 2024 13:11
Plzeň začne s opravou fontány u Západočeského muzea Foto: město Plzeň

Na přelomu května a června začne očekávaná kompletní rekonstrukce fontány u Západočeského muzea v Plzni za 8 milionů korun. Fontána byla kvůli svému havarijnímu stavu mimo provoz už po celý minulý rok. Hotovo by mělo být v listopadu.

„Fontány patří k atraktivitám sadového okruhu a užšího centra města. Proto jsem rád, že opravíme jak fontánu v Kopeckého sadech před Měšťanskou besedou, tak nyní přistupujeme k rekonstrukci fontány před Západočeským muzeem, na kterou jsem uvolnil čtyři miliony korun z přebytku rozpočtu,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

"Když se ukázalo, že fontána je v celkovém havarijním stavu, byla zvažována i varianta jejího nahrazení úplně novou, moderního typu. Jsem ale rád, že převládl názor fontánu celkově zrekonstruovat a ponechat jí její původní podobu, na kterou jsou Plzeňané po léta zvyklí. Projekt na její rekonstrukci počítá s celou řadou stavebních prací i se zabudováním nových technologií,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar, do jehož gesce spadá také Správa veřejného statku města Plzně. Právě tato organizace správu i opravu fontány zajišťuje.

„Podle zpracované projektové dokumentace je v plánu vybourání stávající technologické šachty. V jejím místě bude vybudována nová, která zároveň bude připojena na stávající vodovodní, kanalizační přípojky i přípojku elektrické energie. Šachta se pak propojí s fontánou a osadí moderními technologiemi, které jednak zajistí nové vodní efekty, ale také ovětrávání. Nebudou chybět ani čidla na monitorování vnějších podmínek. Zároveň se zrekonstruuje nadzemní betonové těleso fontány a upraví pro rozvody nových technologií. Nakonec budou provedeny terénní úpravy v okolí fontány,“ popsal stavební práce Aleš Tolar s tím, že náklady celkem dosáhnou 8,25 milionu korun včetně DPH.

Fontána u Západočeského muzea byla v havarijním stavu, docházelo k úniku vody, měla nevyhovují elektrické rozvody. Neprošla revizí, a tak byla od roku 2023 mimo provoz. Mezitím byla vypracována projektová dokumentace na její rekonstrukci. Už také proběhlo výběrové řízení na dodavatele a 28. května má být zhotovitelské firmě staveniště předáno. Práce mají být hotové do letošního listopadu.