Místostarostové Doubravky komentují proměny i investice MO Plzeň 4

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 26. listopad 2019 15:50
Kocova  Madr Místostarostové Doubravky Lenka Kočová a Zdeněk Mádr.

Jak pracuje vedení městského obvodu Plzeň 4 Doubravka rok po komunálních volbách, jaké se chystají nové investiční akce, které stavby se již podařilo dokončit a čím se zlepší život občanů? Právě na tyto naše otázky nám odpovídali místostarostové Doubravky Lenka Kočová (ODS) a Zdeněk Mádr (ODS).

Začněme tím, co obyvatele Doubravky v této chvíli hodně trápí, a to je Mohylová ulice. Jak to s její rekonstrukcí aktuálně vypadá?

Zdeněk Mádr: Mohylová ulice nás velmi trápí, byť to není naše investice. Ale je potřeba tam udělat kanalizace a veškeré sítě a povrchy. Nejprve se čekalo na to, až se zrekonstruuje železniční most. Teď se dodělá poslední etapa, která je pro nás problém z hlediska dopravy, kdy autobusy musí jezdit jinudy. Do konce roku by měl být zprovozněn úsek Mohylové do Staniční. Stavba kompletně by měla být hotova 5. června příštího roku.

Naopak pozitivem zejména pro rodiče malých dětí je fakt, že přes léto fungovaly všechny mateřské školy. Jak se to osvědčilo?

Lenka Kočová: Přišli jsme s tím nápadem proto, že i paní ředitelky mateřských školek tuto možnost chtěly vyzkoušet. Vnímáme to jako pozitivní krok směrem k rodičům, ale především k dětem, které mohly zůstat ve svých školkách. Letos jsme to tedy otestovali a musím říct, že ohlasy jsou jednoznačně pozitivní. Domnívám se, že v tomto budeme pokračovat i v příštích letech.

Novinkou je projekt Rozhodněte sami, kdy obyvatelé mohou spolurozhodnout o tom, kam bude obvod investovat své peníze. Jak to funguje?

Zdeněk Mádr: V rámci koalice jsme se dohodli na tom, že zkusíme projekt participativního rozpočtu. Jedná se tedy o zapojení veřejnosti, aby se lidé sami rozhodli, co by se jim líbilo, co by chtěli zlepšit. Na realizaci jsme pro příští rok vyčlenili dva miliony korun. Teď probíhá příprava a přihlašování témat. Termín, dokdy se mohou náměty podávat, je do konce roku. Pak to vyhodnotíme a uděláme výběr a pořadí. Mohou to být náměty typu od zřízení nové lavičky až po návrh vnitrobloku.

V posledním roce se hodně proměnil Habrmannův park. Co všechno se tam ještě chystá?

Lenka Kočová: Letos jsme začali s další revitalizací. Vysázeli jsme trvalky, které by měly příští rok pěkně vykvést. Habrmannův park by měl být v budoucnu přirozeným centrem Doubravky. To zatím Doubravce chybí. Chtěli bychom ještě zrevitalizovat trávník, který není v úplně dobrém stavu. Asi největším úkolem je pak zrekonstruovat budovu bývalé školy na nový úřad městského obvodu. Vzniklo by tak reprezentativní, kompaktní a přirozené centrum Doubravky. Tato rekonstrukce není v možnostech obvodního rozpočtu, doufáme, že se nám podaří dostat výhledově tento projekt do celoměstských priorit a v řádu několika let přestavbu zrealizovat.

Hodně se také mluví o nebezpečnosti Červenohrádecké ulice…

Zdeněk Mádr: Je to projekt, který se táhne už 15 let. Velkou komplikací bylo vykoupení pozemků. Někteří vlastníci žijí v Austrálii, další zemřeli, jsou tam exekuce. Teď už zbývá vykoupit asi pět pozemků. Dobrá zpráva je ta, že máme příslib, že v příštím roce bude realizována první část etapy od konce Újezdu po začátek zástavby v Červeném hrádku. Měla by tam vzniknout bezpečnější ulice hlavně kvůli tomu, že je v plánu samostatná stezka pro cyklisty i pro pěší. Stávající stav je skutečně životu nebezpečný.

Jaké jsou plány s dalšími investicemi. Co se bude v příštím roce na Doubravce realizovat?

Zdeněk Mádr: Samozřejmě rozpočet a plán investic na příští rok se bude schvalovat na zastupitelstvu v prosinci. Nicméně pro příští rok máme připraveno, že zrealizujeme opravu hasičské zbrojnice v Újezdě, máme připravenou realizaci prostoru před 22. základní školou, která je dokončena. Dále máme připravené parkoviště před čistírnou odpadních vod, které by umožňovalo parkovat návštěvníkům akcí u sv. Jiří. Tam jednáme se správou statku, jestli by nám v tom mohli nějakým výrazným způsobem pomoci. A další věci projektujeme, jedná se o cyklostezku z Újezdu do Hrádku, projektujeme komunikace a chodníky v Chlumku, což je součástí Bukovce, připravena je i kanalizace ve starých Lobzích. Uvidíme, jestli se to vejde do rozpočtu. Jinak projektujeme nová parkoviště, těch není nikdy dost, ale prostor na ně bohužel ubývá. Sídliště se snažíme zlepšovat tím, že vytipujeme nejhorší kontejnerová stání, takové ty rezavé plechové střechy. Ty bouráme a snažíme se je zlepšit novými konstrukcemi i povrchy. To místo je pak vylepšené a nehyzdí okolí.

Doubravka získala za úpravy i nějaké zajímavé ocenění, konkrétně za Lobezský park. O co se jednalo?

Lenka Kočová: Lobezský park byl letos oceněn jako Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii Veřejná prostranství. Sama za sebe musím říci, že se mně to opravdu hodně líbí. Je to nádherně zrevitalizovaný prostor. Mohou tam chodit lidé všech generací. Je to jak pro rodiče s malými dětmi, tak i třeba pro seniory. Je to místo pro aktivní odpočinek, jsou zde různé prvky, skluzavky, trampolíny. Do parku jsme přesunuli některé naše akce, třeba Dětský den nebo Doubraveckou promítačku, tedy naše letní kino. Máme taková tři hlavní místa, kde chceme pořádat akce, a to Habrmannův park, Lobezský park a louka u sv. Jiří.

Jedna taková akce se blíží, jedná se o rozsvícení doubraveckého vánočního stromku…

Zdeněk Mádr: Je to naše klasická akce, kterou pořádáme. Bude to v Habrmannově parku. Dostali jsme od veřejnosti asi šest nabídek na vánoční strom. Vybrali jsme si určitě ten nejhezčí, bude to stříbrný smrk z Červeného Hrádku. Stromek rozsvítíme v sobotu 30. listopadu. Celá akce bude začínat v 15.00 hodin, stromeček se bude rozsvěcet v 18.00 hodin. Chybět nebude ani ohňostroj.