×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 9995

Na Šumavě dál obnovují mokřady. Letos oživili pravděpodobně největší vysušené prameniště

Zveřejněno v Z regionu
Od - sobota, 25. prosinec 2021 07:02
Na Šumavě dál obnovují mokřady. Letos oživili pravděpodobně největší vysušené prameniště Foto: L. Linhart

Přesně v polovině je projekt LIFE for MIRES, díky kterému se obnovují mokřady na Šumavě. Stejně jako v roce 2020 byla v centru pozornosti hlavně obnova pramenišť a drobných potoků. V posledních dvou letech se podařilo obnovit mokřady na ploše 700 hektarů, což představuje plochu srovnatelnou s mokřady, jež byly na Šumavě v období před projektem obnoveny za 20 let. Do svých původních zvlněných tras se loni a letos vrátilo také 17 kilometrů napřímených potoků.

size4 16402451201663  2 na sumave pokracuje obnova mokradu letos tam ozivili pravdepodobne nejvetsi vysusene prameniste„Obnovili jsme například pravděpodobně největší vysušené prameniště na Šumavě, a to v údolí řeky Křemelné poblíž bývalé osady Skelná neboli Glaserwald. Až 3 metry hluboké kanály zde byly zablokovány a zasypány zeminou a vyvěrající voda byla vrácena zpátky na povrch. Při obnově se překvapivě odkryly i další části původního prameniště, které byly zcela skryty pod zeminou z výkopků. Z prameniště dnes vytéká přírodní potůček klikatou cestou do Křemelné,“ informovala odborná garantka projektu Iva Bufková ze Správy Národního parku Šumava.

Obnova pramenišť se podle Bufkové pomalu stává ikonou šumavských revitalizací. "Každý rok jich obnovíme kolem šesti. Prameniště generují vodní toky, jsou důležitou strukturou na cestě vody krajinou, a přesto patří mezi mokřady nejvíce poškozené odvodněním. V rámci LIFE projektu se proto snažíme, aby tyto klíčové biotopy nebyly nadále přehlíženy a jejich obnova se dostala do povědomí veřejnosti,“ podotkla.

size4 16402451219743  2 na sumave pokracuje obnova mokradu letos tam ozivili pravdepodobne nejvetsi vysusene pramenistePřed revitalizací jsou některé lokality vysušené do takové míry, že na vodu v mokřadu se narazí až metr nebo i níže pod povrchem půdy. Zrušením drenážní sítě se podzemní voda vrací k povrchu a půda se nasytí vodou podobně jako před odvodněním.

Voda držená v půdě mokřadů často nebývá na první pohled vidět, je však pro život a pro krajinu stejně důležitá jako viditelná voda v různých nádržích. „Konkrétní objemy nově akumulované vody v současné době počítáme na základě dat měřených přímo v terénu. Na první pohled je však objem takto zadržené vody v obnovených mokřadech obrovský. Můžeme s jistotou říci, že ke konci projektu se bude jednat o stovky tisíc kubických metrů vody, která se zadrží v šumavské krajině,“ uvedl Lukáš Linhart z oddělení vod a mokřadů Správy Národního parku Šumava.

Také další příznivé dopady revitalizací je možné sledovat poměrně záhy po jejich provedení. Voda z obnovených pramenišť odtéká přírodními potůčky pomaleji, cestou se může zasakovat. Obnovené potoky rovněž působí esteticky velmi příjemně a jejich okolí ihned objevují ptáci, obojživelníci a další živočichové.

„V meandru revitalizovaného potoka pod obcí Pěkná jsme umístili fotopast, která zachytila na Šumavě velmi vzácného chřástala vodního. Revitalizované mokřady rovněž obsazuje dnes pomalu mizející bekasina otavní. Sledovaná termální data nám také ukazují, do jaké míry mohou obnovené mokřady pomoci tlumit přehřívání krajiny v období sucha, což může být do budoucna přínosem především pro zemědělce i další hospodáře v krajině,“ zmiňuje Lukáš Linhart.

V roce 2022 se v rámci projektu LIFE for MIRES, tedy Život pro mokřady, plánuje obnovit dalších 15 lokalit, mezi nimiž jsou i některá dobře známá místa, například Jezerní slať, Mrtvý luh nebo Novosvětské slatě u Borových Lad.

Foto: Lukáš Linhart, Iva Bufková