Národní technické muzeum otevřelo v Plasích expozici středověkých stavebních strojů

Zveřejněno v Z regionu
Od - úterý, 19. červenec 2022 08:47
Národní technické muzeum otevřelo v Plasích expozici středověkých stavebních strojů Zdroj: Národní technické muzeum

Novou stálou expozici Středověké stavební stroje otevře v úterý Centrum stavitelského dědictví Národního technického muzea (NTM) v renovované bývalé lednici ležáckých sklepů v areálu kláštera v Plasích na severním Plzeňsku. Přišla na více než 18 milionů korun. 

„Středověké stavební stroje byly geniální ve své jednoduchosti založené na fyzikálních zákonech a také v jednoduché výrobě náhradních dílů. Všechna tato zařízení aplikují dovedně základní mechanické principy, díky kterým bylo možné efektivně využít omezenou lidskou či zvířecí sílu třeba při zdvihání a přemísťování těžkých břemen, při zatloukání pilotů pro základy staveb i při dalších stavebních činnostech. Nová stálá expozice je mimořádným příspěvkem k poznání středověkého stavitelství z doby císaře a krále Karla IV. a jeho syna Václava IV.,“ uvedl generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr.

 Součástí nové expozice jsou tři unikátní repliky středověkých stavebních strojů, které zhotovil a experimentálně využíval tesařský mistr Petr Růžička. J!edná se o klecový jeřáb vyrobený dle předlohy v bibli Václava IV., beranidlo zhotovené podle vyobrazení tzv. husitského anonyma a vrátek s vijákem podle vyobrazení v knize Domenica Fontany. Všechny tyto stroje jsou dominantou nové expozice, která je umístěna v monumentálním prostoru lednice ležáckých sklepů bývalého plaského pivovaru,“ doplnil autor expozice Jakub Chaloupka, kurátor NTM.

Kromě vskutku obdivuhodných obřích strojů, které jsou v nové expozici umístěny, se návštěvník v iluzivním prostředí středověkého staveniště seznámí s fungováním tehdejších řemeslných hutí, jednotlivými řemesly, která byla při stavbě potřeba, nástroji a materiály, které se ve středověku běžně používaly. Expozice je doplněna i o obrazový a filmový materiál, který dokumentuje výrobu replik strojů a jejich následné využití ve stavební praxi.

Až do 30. října 2022 budou v Centru stavitelského dědictví NTM Plasy mimořádně vystaveny repliky korun Karla IV. zapůjčené laskavostí Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. Jedná se o svatováclavskou korunu, kterou nechal Karel IV. zhotovit ke své korunovaci 6. května 1346. Dále je pak vystavena koruna Svaté říše římské, jejíž vznik bývá historiky spojován s korunovací císaře Oty I. Velikého dne 2. února 962. Karel IV. byl touto korunou papežem korunován císařem roku 1355 v Římě.