Naučná stezka pro menší děti o lese a životě v něm vznikla v Plzni - Liticích

Zveřejněno v Z Plzně
Od - čtvrtek, 26. květen 2022 17:57
Naučná stezka pro menší děti o lese a životě v něm vznikla v Plzni - Liticích Foto: město Plzeň

Třináctou naučnou stezku o lese a životě v něm ve čtvrtek otevřelo město Plzeň. Na 1,6 kilometru dlouhé trase na Dubové hoře v městské části Litice je osm zastavení s tabulemi a herními prvky pro předškoláky a děti z prvního stupně základních škol. 

DSC 0017Město Plzeň vlastní na 4100 hektarů lesních porostů, z toho 1859 hektarů lesů plní zvýšenou rekreační funkci. „Údržba městských lesů není levná záležitost a výši nákladů na ni mohou občané svým chováním významně ovlivnit. Budování naučných stezek v lesích a lesoparcích pomáhá vytvářet kladný vztah dospělých i dětí k prostředí kolem nás,“ vysvětlil primátor Pavel Šindelář. Nová naučná stezka podle něj využívá herních prvků, které jsou zajímavé hlavně pro menší děti.

V loňském roce Úsek lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně realizoval záměr nové naučné stezky na Dubové hoře v Liticích. „Zeleň ve městě je pro nás důležitá. Vztah k ní se vytváří již v mládí, proto jsme se zaměřili na menší děti, kterým chceme hravou formou představit les a život v něm,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

„Litice se v této části obce rozrůstají a bydlí tu hodně mladých rodin, které možnost procházky po nové naučné stezce jistě uvítají,“ dodala starostka Městského obvodu Plzeň 6-Litice Blanka Kantová. Pro ty, kteří k místu chtějí dojet autem, se doporučuje vůz zaparkovat například u hřbitova v Liticích.

DSC 0022Na tabulích naučné stezky si děti i dospělí mohou vyzkoušet, zda poznají stopy lesní zvěře nebo různé druhy stromů a dozví se z nich také, proč smrky schnou kvůli napadení kůrovcem. Na jednom zastavení mohou hledat ptáky přímo v koruně stromu, na jiném se dozví, kdo ve stromě bydlí. Na dřevěném pexesu pak mohou procvičit tvary stop zvěře, listů stromů či lesní zvířata. „Chtěli jsme, aby se procházka po stezce dětem líbila a byla pro ně spíš hrou než učením, přestože se na ní o přírodě hodně naučí,“ vysvětlil vedoucí Úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně Richard Havelka a doplnil: „Inspirovali jsme se při návštěvě v městských lesích Hradce Králové.“

Trasa nové naučné stezky vede lesem a začíná u vyhlídky na Dubové hoře a končí na cestě vedoucí ke Kotkově chatě. Vede po zpevněných cestách a stezkách, po kterých projede i kočárek. Na trase stezky jsou dvě odpočinková místa s lavičkami. Na procházku s dětmi po stezce i s plněním úkolů na tabulích je nutné si vyhradit přibližně dvě hodiny. „Chcete-li stezku zaokrouhlit, po absolvování trasy naučné stezky Dubová hora se vraťte ke hřbitovu po trase Pomologické stezky. Ta vede za nově postavenými domky v souběhu s ulicí V Aleji až k začátku naučné stezky Dubová hora. Na její trase je i odpočívka s lavičkami a infotabulí, která je věnována starým odrůdám ovocných stromů. Je tu vysazeno 56 stromů, hlavně jabloní, ale také třešní a slivoní. Celý okruh má pak 2,4 kilometru,“ dodal Richard Havelka.