Nebezpečná cyklostezka má být minulostí. Stromy půjdou k zemi

Zveřejněno v Z regionu
Od - pátek, 18. únor 2022 11:33
Nebezpečná cyklostezka má být minulostí. Stromy půjdou k zemi Foto: město Domažlice

Už od období první republiky lemují cyklostezku na Havlovice duby. Teď ale tři z nich půjdou z bezpečnostních důvodů k zemi. Celá alej navíc projde arboristickým zkoumáním. Rozhodli o tom domažličtí radní. 

"Rada souhlasila s návrhem pokácet tři duby při cyklostezce u staré vodárny a zároveň uložila odboru správy majetku, aby zadal arboristické posouzení stavu aleje, která cyklostezku lemuje," potvrdil místostarosta Stanislav Antoš.

Duby v této aleji byly vysázeny v období 1. republiky. ,,Alej už byla před lety ošetřena, ale stav některých stromů už zjevně není dobrý. Ošetření u některých nesplnilo svůj účel. Je například známo, že při poryvech větru padají větve v této lokalitě více než jinde," zmínil Antoš. 

Poškození stromů, jako je porušení kořenového systému či poškozené kmeny u vozovky, může souviset i s provozem armádní techniky v době, kdy nad vodárnou bylo ještě vojenské cvičiště.

Radní souhlasili s výřezem náletových dřevin a v několika případech s provedením bezpečnostních řezů stromů. Naopak podle Antoše Rada města nesouhlasila s pokácením několika vzrostlých stromů v Havlovicích, stromy tam zůstanou.