Nezaměstnanost v Plzeňském kraji v dubnu poklesla

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - neděle, 12. květen 2024 07:55
Nezaměstnanost v Plzeňském kraji v dubnu poklesla ilustrační. Foto: se souhlasem ZAK TV

Dubnový podíl nezaměstnaných v Plzeňském kraji klesl z březnových 3,1 procenta na tři procenta. Bez práce bylo na konci dubna 12.507 lidí, o 473 méně než před měsícem a o 1391 víc než před rokem. Informoval o tom Tomáš Moravec z krajské pobočky úřadu práce v Plzni. Loni v dubnu byl podíl nezaměstnaných o tři desetiny nižší. Nabídka volných pracovních míst v regionu se zvýšila, aktuálně jich je téměř 20.100. V květnu by měla podle úřadu práce nezaměstnanost opět mírně klesnout.

„Zaměstnanost v Plzeňském kraji oproti předchozímu měsíci opět poklesla na hodnotu 3 procenta a tento pozitivní trend se dá očekávat i v dalších měsících. Vliv na to i nadále bude mít nástup sezónních prací, zejména v lesnictví a stavebnictví. V našem kraji nám opět vzrostla nabídka volných pracovních míst, je jich téměř dvakrát tolik, než je uchazečů a tento převis nabídky nad poptávkou je tak ještě větší než vloni touto dobou. Mezi nejžádanější profese mezi zaměstnavateli patří aktuálně kuchaři, dělnické profese, řidiči, ale například také programátoři,“ říká Pavla Janovská, ředitelka krajské pobočky Úřadu práce v Plzni. Zároveň připomíná, že druhou květnovou neděli slavíme jako každoročně Svátek matek. „Návrat po rodičovské dovolené není snadný a Úřad práce se snaží maminkám podat pomocnou ruku pomocí řady podpůrných aktivit. Účast na rekvalifikačních kurzech je pro maminky na rodičovské dovolené opravdu klíčovým nástrojem, který jim pomáhá zvládnout návrat na trh práce. Velký zájem je např. o kurzy on-line marketingu, virtuálních asistentek, datové analýzy, kurzy zaměřené na MS office na různé úrovni anebo kurzy zaměřené na práci s AI, která v současné době zažívá opravdový boom. Tyto profese maminkám umožní propojit jejich pracovní vytížení s jejich soukromým životem. Po ukončení rekvalifikačního kurzu mohou také požádat o příspěvek na podnikání nebo se zapojit s pomocí Úřadu práce ČR práce do některého z projektů spolufinancovaných Evropskou unií,“ doplňuje Pavla Janovská.

K 30. 4. 2024 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Plzni celkem 12 507 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 473 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je vyšší o 1 391 osob.

V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 1 931 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 100 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 334 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 2 404 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 66 osob více než v předchozím měsíci a o 194 osob více než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 844, což je o 4 méně než v předchozím měsíci a o 201 více než ve stejném měsíci minulého roku.

Meziměsíční pokles nezaměstnaných byl zaznamenán v šesti okresech, nejvíce v okresech Klatovy (- 10,7 %) a Domažlice (- 5,0 %). Meziměsíční nárůst nezaměstnaných byl zaznamenán pouze v okrese Plzeň-město (+ 0,3 %), i tam je ale nezaměstnanost nižší než celostátní průměr.

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce v Plzni 6 911 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 55,3 %. V evidenci bylo 2 043 osob se zdravotním postižením, což představovalo 16,3 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 646 absolventů škol všech stupňů vzdělání
a mladistvých, jejich počet ve srovnání s předchozím měsícem vzrostl o 1 osobu a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku se zvýšil o 127 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,2 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 388 uchazečů o zaměstnání, tj. 35,1 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných stejný, nebo vyšší, než republikový průměr nevykázal žádný okres. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Plzeň-jih (2,1 %). Podíl nezaměstnaných žen klesl na 3,3 %, podíl nezaměstnaných mužů se snížil na 2,6 %.

Kraj evidoval k 30. 4. 2024 celkem 20 066 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 214 vyšší než v předchozím měsíci a o 698 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,6 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Klatovy (1,0) a Rokycany (0,9).

Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 760 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 2,7 osob se ZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 4 835, na jedno volné místo připadalo 0,1 uchazečů této kategorie.

Z celkového počtu volných pracovních míst bylo 4 958 míst bez příznaku „pro cizince“. Na dalších 15 108 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí.