Nezvyklé Slavnosti svobody jsou minulostí. Ukončila je vzpomínka u pomníku Díky, Ameriko!

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 6. květen 2020 21:54
IMG_1953 Foto: město Plzeň

Krátký vzpomínkový akt u pomníku Díky, Ameriko! v Plzni symbolicky zakončil ve středu 6. května Slavnosti svobody, jimiž si Plzeň připomíná letošní 75. výročí svého osvobození americkou armádou. Plánované velké oslavy se tento rok kvůli pandemii koronaviru nekonaly, Plzeň místo nich nabídla v neděli 3. května speciální sedmihodinové živé vysílání. Do dnešního dne jej zhlédlo přes 60 tisíc lidí.

Americký velvyslanec Stephen B. King. Foto: město Plzeň

Vzpomínkový akt u pomníku Díky, Ameriko! bývá tradičně vyvrcholením oslav, účastní se ho obvykle američtí i belgičtí veteráni a zástupci amerického i belgického velvyslanectví, přicházejí stovky lidí. Letos se uskutečnil jen v komorním obsazení, z vedení města Plzně byli přítomni primátor Martin Baxa, náměstek Michal Vozobule a radní Lucie Kantorová a Vlastimil Gola. Vzpomínkový akt město přenášelo živě na svém Facebooku a YouTube, aby zprostředkovalo možnost být u daného okamžiku i všem Plzeňanům.

Plzeňský primátor Martin Baxa. Foto: město Plzeň

Primátor Martin Baxa ve svém krátkém projevu zalitoval, že pandemie koronaviru zhatila plány města na velkolepé oslavy. Zmínil, že se přesto uskutečnily pietní akty na místech, která jsou spojena s připomenutím hrdinů a obětí II. světové války, a především se odvysílalo unikátní sedmihodinové pásmo Slavnosti svobody on-line. Kromě poděkování válečným hrdinům za osvobození rovněž slíbil, že v roce 2021 se uskuteční Slavnosti svobody v tom rozsahu, jaký byl plánován na letošní rok. Vyjádřil naději, že v květnu 2021 bude město moci přivítat nejvzácnější hosty oslav, tedy americké a belgické veterány, kteří přinesli Plzni svobodu.

Belgický velvyslanec Grégoire Nicolas A. Cuvelier. Foto: město Plzeň

„Několikrát jsem svůj projev k výročí osvobození Plzně ukončoval slovy, která jsou, doufejme, že navždy, napsána na tomto pomníku. Díky, Ameriko! Ale dnes musím doplnit další slova. Slova, kterými upřímně Spojeným státům americkým přeji úspěšné zvládnutí koronavirové pandemie. Věřím, že jste silnou zemí, která si i s tímto neštěstím nakonec dokáže úspěšně poradit. Tak, jako tenkrát, i dnes vás potřebujeme. Ve jménu svobody, které jste stále zárukou,“ řekl primátor Martin Baxa

Květiny k pomníku ve středu 6. května v podvečer položili také velvyslanec Spojených států amerických Stephen B. King a velvyslanec Belgie Grégoire Nicolas A. Cuvelier. „Rád bych vyjádřil svůj vděk Plzni za uspořádání tohoto pietního aktu, a to i za složitých okolností souvisejících s opatřeními kvůli pandemii covid-19. Nezapomeňme na odvahu těchto vojáků, kteří riskovali své životy

v boji proti barbarskému a diktátorskému režimu před 75 lety, a mnozí přitom přinesli tu největší oběť. Uchovávejme jejich odkaz pro naše budoucí generace. Nuže, díky Ameriko za válečné tažení, které vedlo v roce 1945 k osvobození Plzně, díky vám belgičtí veteráni, kteří jste bojovali po boku Američanů, a díky vám Plzeňané, že si trvale připomínáte památku a činy těchto bojovníků. Nechť se společně znovu setkáme na stejném místě příští rok,“ uvedl po položení květin belgický velvyslanec Grégoire Nicolas A. Cuvelier.

Slavnosti svobody měly původně trvat od 1. do 6. května 2020, vedení města je muselo v polovině března zrušit. Ve stejném rozsahu, jak bylo plánováno, je přesunulo na rok 2021 jako oslavy 75./76. výročí. Mají se konat od 6. do 9. května 2021.

Foto: město Plzeň