Nové vedení ZČU chce za čtyři roky výrazně zvýšit počet studentů

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - pondělí, 27. březen 2023 17:02
Nové vedení ZČU chce za čtyři roky výrazně zvýšit počet studentů Nové vedení ZČU. Foto: ZČU

Nové vedení Západočeské univerzity (ZČU) v čele s rektorem Miroslavem Lávičkou chce za čtyřleté funkční období zvýšit počet studentů o 2000, zejména na všech třech technických fakultách, kde dnes studuje čtvrtina ze současných 11600 studentů celé ZČU.

Navýšit počet studujících, především v oborech s velkou poptávkou ze strany společnosti a zaměstnavatelů, je jeden z dlouhodobých cílů nového rektora Miroslava Lávičky. Samozřejmostí je přitom zachování kvality vzdělávání. „Měli bychom využít stoupající demografické křivky a usilovat o to, aby se motivovaní mladí lidé rozhodovali právě pro nás.  V současné době ZČU vzdělává zhruba 11 600 studujících, máme však kapacity na výrazně větší počet,“ konstatoval rektor.

ZČU je podle Lávičky také nedílnou součástí velkých společenských změn a musí reagovat na výzvy, které s nimi souvisejí. „Globální proměna klimatu, nutná restrukturalizace přístupu ke zdrojům, geopolitické změny, změny v oblasti energetiky, mohutný technologický pokrok, to všechno jsou výzvy, které budou zesilovat. V tomto kontextu musíme vidět poslání univerzity jako instituce, která je nejen schopna se na tyto změny adaptovat, ale dokáže sama témata nastolovat a zapojovat se do jejich řešení,“ je přesvědčen rektor.

Západočeský region by se měl podle nového vedení ZČU ve spolupráci se samosprávami profilovat jako výzkumná a inovační "laboratoř" s nejpokročilejšími technologiemi. S karlovarským hejtmanstvím Univerzita spolupracuje na transformaci strukturálně postiženého regionu a na zvýšení vzdělanosti jeho obyvatel. Karlovarský kraj nemá jako jediný v ČR vlastní vysokou školu, ZČU tam má pobočky ekonomické a pedagogické fakulty v Chebu. "Sousedství s Bavorskem a Saskem je pro transformaci vynikajícím předpokladem," řekl Lávička. Karlovarský kraj a ZČU teď podle něj čekají, zda vláda a ministerstvo školství schválí stabilní a dlouhodobé financování vysokoškolského vzdělávání mimo základní příspěvek pro vysoké školy. Peníze by sloužily na programy, které budou pro kraj akreditovány. "Slíbili jsme karlovarskému hejtmanovi, že tam zvýšíme počty studentů," dodal.