O městské byty je v Plzni velký zájem, pomoci má Kontaktní místo pro bydlení

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 30. červen 2020 17:28
DSC_0001 (3) foto: město Plzeň

Zájemci o městské byty nově nemusí na Bytovém odboru Magistrátu města Plzně podávat žádost, ale mohou se zaregistrovat a byt si vybírat na realitním portálu města. V souvislosti s tím vzniklo Kontaktní místo pro bydlení, které sídlí v Jagellonské ulici 8, kde s registrací či přihláškou na byt zájemcům pomohou pracovníci bytového odboru.

foto: město Plzeň

„Je to další etapa vývoje naší bytové politiky. Často jsem slyšel, že se s městskými byty nic moc dělat nedá, že jsou ve špatném stavu a nejsou peníze. Teď jsme zaznamenali obrovský kvalitativní skok. Počet městských bytů je konstantní. Kvalitativně ale došlo ke změně, která se týkala toho, jakým způsobem jsme dokázali byty upravit. Podařilo se nám vyřešit otázku nadrozměrných bytů, které se špatně pronajímali," uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

Díky novým pravidlům mohou občané aktivně vybírat, kde chtějí bydlet. "Upustili jsme od modelu, že si zájemci podají žádost a čekají, jaký byt jim bude přidělen od města," uvedl radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem města David Šlouf. Každá podaná registrace na byt je podle něj následně bodována. Hodnotí se zejména zdravotní stav žadatele, jeho bytová potřeba, finanční i životní situace a podobně. Zároveň je možné registraci pravidelně a neprodleně aktualizovat, jakmile dojde k jakékoli změně.

foto: město Plzeň

Když se zájemce jednou zaregistruje, dostane kód a díky němu se může přihlašovat na vybraný byt. "Připravili jsme také novou podobu realitního portálu, volné byty tam jsou nafocené a podrobně popsané, zájemci si mohou vybrat, který byt jim vyhovuje, a následně si ho fyzicky prohlédnout. Dozvědí se tam i výši nájemného, výši dalších plateb a také termíny prohlídek. Chceme, aby bydlení bylo dostupné, proto je nájemné v městských bytech nižší než to komerční. Stanovili jsme ho měsíčně na 86,86 korun za metr čtvereční. V případě bytů vizualizovaných je to 126,96 korun, a to z důvodu většího standardu. Jde o byty, které procházejí přestavbou. Zájemce vidí předem, jak bude byt vypadat. Nastěhuje se až po dokončení kompletní rekonstrukce. Byty bezbariérové a byty zvláštního určení pro příjemce starobního důchodu nebo invalidního důchodu třetího stupně mají nájemné nižší. Měsíčně se v nich za metr čtvereční platí 50 korun,“ vysvětlil Šlouf. Podle něj je zájem o městské byty velký, aktuálně město eviduje asi 640 žádostí.

Pro potřeby pomoci občanům s podání žádosti na městský byt vzniklo v květnu nové Kontaktní místo v Jagellonské ulici 8. Zájemcům s registrací pomůže pracovník oddělení nájmu bytů a zároveň je přítomen i sociální pracovník, který je připraven s klientem probrat jeho životní situaci a pomoci mu s řešením problému. Kontaktní místo je otevřeno každé pondělí a středu od 8 do 17 hodin. "Hodně se k nám dostávají senioři, kteří dostanou výpověď z nájmu. Podchytili jsme třeba paní ročník 1952, které končí nájemní smlouva k 30. září. Už jsme pro ni našli byt, ukázali jsme jí ho. Paní je sama, nemá žádnou rodinu. Pomůžeme ji s naplánováním stěhování nebo jak přehlásit energie," doplnila vedoucí oddělení sociální práce a dostupného bydlení Bytového odboru Magistrátu města Plzně Karolína Vodičková.

foto: město Plzeň

Zájemce o nájem městského bytu nesmí být vlastníkem nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky). Registrovat na byt se mohou lidé s hendikepem, jimž jsou určeny byty bezbariérové či byty upravitelné tak, aby v nich mohli žít lidé se zrakovým postižením, nebo lidé pečující o postiženou osobu. O městské byty mohou dále žádat senioři, a to již dva roky před nástupem do penze. „Chceme pomáhat také mladým lidem, hlásit se mohou lidé do 35 let věku, a to jak rodiny s malými dětmi či mladé páry, ale i jednotlivci. Díky novému systému registrací získá město i zpětnou vazbu a zjistí, o jaké nájemní byty je největší zájem,“ doplnil radní David Šlouf.

Město Plzeň má ve svém vlastnictví řádově tři tisíce bytů, v Plzni je celkově 73 tisíc obydlených bytových jednotek dle posledního sčítání lidu. Ročně se městu uvolní 100 až 150 bytů. Město Plzeň buduje další městské byty. „Ojedinělým projektem je revitalizace čtvrti Zátiší za 405 milionů korun, kde vznikne 183 nových bytů. Počítáme s dokončením v roce 2022. Byty rekonstruujeme i v lokalitě Plac, která je ohraničena ulicemi Plachého a Korandova. V Plachého jsme opravili již 60 bytů, stejný počet bytů opravíme i v ulici Korandově. V současné době také probíhá dostavba bytů na Nové Hospodě v Prostřední ulici 48. Vzniká tam 20 bytů zvláštního určení pro osoby se zdravotním postižením. Inspirovali jsme se v zahraničí, a tak jsme k projektu přizvali Západočeskou univerzitou v Plzni, jež otevírá nový studijní obor sociální práce. Dva byty pronajmeme za výhodných podmínek univerzitě, která tam umístí své studenty. Ti budou pomáhat seniorům. Na stejné adrese najde své zázemí i Dobrovolnické a mezigenerační centrum TOTEM, z. s. Město Plzeň už v Prostřední ulici 48 každý pátek organizuje sociální poradenství. Dalších osm sociálních bytů stavíme v ulici U Radbuzy. Rozestavěno v tuto chvíli tedy máme více než dvě stě bytů a sto dvacet bytů prošlo či projde rekonstrukcí,“ uzavřel radní David Šlouf.