O titul Stavba roku Plzeňského kraje se utká 40 staveb

Zveřejněno v Aktuálně
Od - neděle, 20. červen 2021 18:12

Přestože situace v posledním roce byla mimořádná, přihlásilo se do letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje neuvěřitelných 40 staveb. Je to opět více přihlášených staveb, než v roce minulém. Stavby jsou přihlášeny ve všech ze sedmi soutěžních kategorií, nejvíce jich je opět zastoupeno v kategorii rekonstrukce budov. Z přihlášených staveb v současné chvíli odborná porota vybírá nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020. O samostatnou Cenu ČKAIT bude v letošním roce bojovat 12 soutěžních návrhů. Nominované projekty budou zveřejněny společně s nominovanými stavbami soutěže Stavba roku Plzeňského kraje ve čtvrtek 1. července.

Přihlašování stavebních děl do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje bylo v letošním roce možné do 21. května. Do tohoto termínu se přihlásilo neuvěřitelných 40 staveb, což je opět více než v předchozím roce. „Jsme potěšeni, že i přes nelehkou situaci loňského roku, se do soutěže přihlásilo takové množství stavebních děl,“ sdělil předseda odborné poroty Miloslav Michalec, vedoucí odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje. „Vysoko se drží nejen počet přihlášených staveb, ale stejně tak nastavená pomyslná laťka úrovně přihlášených staveb, které se do soutěže hlásí. Pozitivní je i to, že všechny stavby jsou rovnoměrně rozprostřeny po území celého kraje.“

„Připadá mi opravdu neuvěřitelné, že se i letos zvýšil počet staveb přihlášených do soutěže. Zatímco loni se o přízeň poroty ucházelo 37 staveb, letos jich o ceny bojuje dokonce 40! Pozice poroty jistě nebude snadná, protože jsou mezi nimi skutečné architektonické skvosty,“ uvedl Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel společnosti Eurosoftware, s.r.o.

Po uzávěrce přihlašování se se všemi přihlášenými stavbami seznámila sedmičlenná odborná porota, v níž jsou zastoupeni jak architekti, tak stavební inženýři. V současné době porotci všechny přihlášené stavby osobně navštěvují. Po důkladném posouzení všech přihlášených stavebních děl rozhodnou o udělení nominací na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020.

Nominace budou zveřejněny 1. července 2021. Nominované stavby se budou ucházet nejen o titul stavby roku, ale také o další ocenění, kterými jsou například Cena hejtmanky Plzeňského kraje, Cena primátora města Plzně, Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nebo Cena Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje.

„Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, známá pod zkratkou ČKAIT, má svoji vlastní soutěž nazvanou Cena ČKAIT Plzeňského kraje. Její vyhlášení je každým rokem spojeno se soutěží Stavba roku Plzeňského kraje. Soutěž není zaměřena jen na hotové stavby, ale i přímo na další činnosti autorizovaných osob, jako jsou projekty, inženýrské návrhy, moderní stavební postupy a technologie. I v letošním ročníku soutěže se v celkem dvanácti soutěžních návrzích promítla široká škála inženýrských činností, zajišťovaných autorizovanými osobami naší Komory, které představují průmyslové, technologické, dopravní a mostní objekty realizované v našem kraji. Nominace budou odbornou komisí ČKAIT vyhlášeny společně s nominacemi Stavby roku Plzeňského kraje dne 1. července 2021,“ řekl Luděk Vejvara předseda výboru oblasti Plzeň ČKAIT.