×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 10019

Obyvatel v Plzeňském kraji přibylo, pouze ale díky stěhování

Zveřejněno v Aktuálně
Od - úterý, 22. březen 2022 15:23
Obyvatel v Plzeňském kraji přibylo, pouze ale díky stěhování ilustrační. Foto: P. Bauer

Počet obyvatel v Plzeňském kraji v roce 2021 vzrostl o 2 349 osob. Na zvýšeném počtu obyvatel se podílel pouze přírůstek stěhováním, počet zemřelých byl výrazně vyšší než počet narozených. Meziročně poklesly počty rozvodů a vystěhovalých, zvýšil se naopak počet sňatků, živě narozených, zemřelých a přistěhovalých.

Počty obyvatel jsou předběžné a navazují na výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2021. Podle těchto výsledků měl na počátku roku 2021 Plzeňský kraj 576 224 obyvatel a k 31. prosinci 2021 celkem 578 573 obyvatel. Za dvanáct měsíců tak došlo k nárůstu o 2 349 osob, který byl způsoben převyšujícím počtem přistěhovalých nad vystěhovalými (o 4 328 osob). "Tento trend můžeme sledovat v Plzeňském kraji již jedenáctým rokem," uvedla Lenka Hamouzová z Krajské správy Českého statistického úřadu v Plzni.

K celkovému nárůstu počtu obyvatel došlo v kraji a v jeho šesti ze sedmi okresů. Nejvíce obyvatel (855) přibylo v okrese Plzeň-sever, naopak k poklesu obyvatel došlo v okrese Klatovy (-285). V kraji i ve všech jeho okresech převažoval počet zemřelých nad počtem živě narozených, nejvyšší počet zemřelých byl zaznamenán v okrese Plzeň-město (2 545 obyvatel), nejméně potom na Rokycansku (670 obyvatel).

V 1. až 4. čtvrtletí 2021 zemřelo v kraji 7 912 mužů a žen, tedy o 846 osob více než za stejné období předchozího roku, jednalo se o výrazný nárůst počtu zemřelých (12,0 %). Nejvíce osob zemřelo ve věku 70–79 let (31,6 %) a ve věku 80–89 let (30,2 %). "Mezi zemřelými bylo i 13 dětí, které se nedožily svých prvních narozenin," potvrdila Hamouzová. Novorozenecká úmrtnost (1,3 zemřelých do 28 dnů na 1 000 živě narozených) byla pod úrovní ČR, kojenecká úmrtnost (2,2 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) byla srovnatelná s úrovní ČR.

Do Plzeňského kraje se za dvanáct měsíců od počátku roku 2021 přistěhovalo 8 907 osob, což bylo o 1 664 osob více než v předchozím roce. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 3 973 osob a 4 934 osob ze zahraničí. "Nejčastěji k nám z ciziny přicházeli Ukrajinci (59,1 %), Slováci, Bulhaři a Rumuni," doplnila Hamouzová. Za stejné období se z kraje vystěhovalo 4 579 osob, z toho 71,7 % do ostatních krajů v ČR a 28,3 % do zahraničí. Naopak z našeho kraje nejvíce odcházeli do ciziny Ukrajinci a Slováci.